Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Pre-motorické a non-motorické príznaky Parkinsonovej choroby –  taxonómia, klinická manifestácia a neuropatologické koreláty

Pre-motorické a non-motorické príznaky Parkinsonovej choroby –  taxonómia, klinická manifestácia a neuropatologické koreláty

Parkinsonova choroba (PCh) je multisystémové degeneratívne ochorenie asociované s typickou alfa-synukleinopatiou Lewyho typu, ktoré sa klinicky manifestuje okrem klasickej...

Autoři: S. Kurčová, K. Menšíková, M. Kaiserová, E. Kurča, L. Tučková, P. Kaňovský
Číslo: 3/2016

Číst článek

Atypický parkinsonizmus a frontotemporální demence –  klinické, patologické a genetické aspekty

Atypický parkinsonizmus a frontotemporální demence –  klinické, patologické a genetické aspekty

Frontotemporální demence (FTD) je heterogenní klinický syndrom zahrnující behaviorální variantu FTD (bvFTD) a primární progresivní afázii (PPA). Klinicky jsou tyto syndromy...

Autoři: K. Menšíková, L. Tučková, P. Kaňovský
Číslo: 3/2016

Číst článek

MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění –  od patofyziologie k potenciálním bio­markerům

MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění –  od patofyziologie k potenciálním bio­markerům

Malé nekódující molekuly ribonukleových kyselin (RNA) jsou důležité regulátory genové exprese. Jednu ze skupin nekódujících RNA představují tzv. mikroRNA –  22-24 nukleotidů...

Autoři: O. Volný, L. Kašičková, D. Coufalová, P. Cimflová, J. Novák
Číslo: 3/2016

Číst článek

Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR spektroskopie v dia­gnostice mozkového abscesu

Současné možnosti <i>in vivo</i> protonové (<sup>1</sup>H) MR spektroskopie v dia­gnostice mozkového abscesu

Mozkový absces v současné době nadále představuje závažné zánětlivé onemocnění mozku s významnou morbiditou a mortalitou. Význam neurozobrazovacích metod v diagnostice hraje...

Autoři: Z. Večeřa, P. Hanzlíková, T. Krejčí, R. Lipina, M. Kanta
Číslo: 3/2016

Číst článek

Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA

Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA

Cíl: Objasnění patologicko-anatomického korelátu k intenzitě peroperačně zaznamenané fluorescence. Během fluorescencí navigované resekce glioblastomu mohou být v chirurgickém...

Autoři: T. Krčík, P. Buzrla, K. Křivánková, R. Lipina, M. Smrčka
Číslo: 3/2016

Číst článek

Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování

Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování

Cíl: Cílem našeho článku je ověřit validitu Bostonského testu pojmenování (BNT) v českém prostředí a předložit pilotní jazykovou studii na české populaci.Úvod: Vyšetření řeči je...

Autoři: N. Zemanová, O. Bezdíček, J. Michalec, T. Nikolai, J. Roth, R. Jech, E. Růžička
Číslo: 3/2016

Číst článek

Periprocedurální komplikace a dlouhodobý efekt karotických angioplastik – výsledky z praxe

Periprocedurální komplikace a dlouhodobý efekt karotických angioplastik – výsledky z praxe

Cíl: Karotická angioplastika je preventivní metoda, jejímž účelem je snížit riziko mozkové ischemie způsobené stenózou odstupu vnitřní karotické tepny. K dosažení tohoto účelu...

Autoři: D. Krajíčková, A. Krajina, M. Lojík, V. Chovanec, J. Raupach, I. Guňka, M. Vališ
Číslo: 3/2016

Číst článek

Baha jako možné řešení jednostranné hluchoty

Baha jako možné řešení jednostranné hluchoty

Cíl: Shrnout výsledky souboru pacientů používajících implantabilní sluchový systém Baha (Bone anchored hearing aid; Baha) využívající princip kostního vedení pro kompenzaci...

Autoři: J. Bouček, J. Vokřál, L. Černý, M. Chovanec, Z. Čada, M. Zábrodský, E. Zvěřina, J. Betka, J. Skřivan
Číslo: 3/2016

Číst článek

Pacient s homozygozitou mutácie E200K v rodine slovenského klastru genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

Pacient s homozygozitou mutácie E200K v rodine slovenského klastru genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

Práca informuje o prvom prípade homozygozity mutácie E200K na géne prionového proteínu v slovenskom súbore 227 pacientov postihnutých genetickou formou Creutzfeldtovej-Jakobovej...

Autoři: E. Mitrová, D. Slivarichova-Zakova, D. Kosorinova, M. Stelzer, S. Koscova, B. Berndtova, R. Junas
Číslo: 3/2016

Číst článek

Schwannom nejspíše z krčního sympatiku – kazuistika

Schwannom nejspíše z krčního sympatiku – kazuistika

Prezentujeme případ náhodně zjištěného asymptomatického tumoru horního mediastina. Bylo indikováno jeho operační odstranění. Nádor byl odstraněn při zachování hlavního krčního...

Autoři: B. Synková, R. Holý, P. Fundová, J. Rotnágl, L. Dzan, J. Astl
Číslo: 3/2016

Číst článek 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Vědomostní test

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější