Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel O časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Zaslat článek Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Impakt faktor časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za rok 2017 činí 0,508.

Přehled onemocnění s obrazem restrikce difuze na magnetické rezonanci mozku

Přehled onemocnění s obrazem restrikce difuze na magnetické rezonanci mozku

v některých případech a často pak znamená horší prognózu. V diferenciální diagnostice nálezu na MR pomáhá obraz na dalších sekvencích a klinický nález. Cílem tohoto přehledného...

Autoři: Z. Sedláčková, T. Dorňák, E. Čecháková, S. Buřval, M. Heřman
Číslo: 5/2018

Číst článek

Nové poznatky v dia­gnostice a léčbě amyotrofické laterální sklerózy

Nové poznatky v dia­gnostice a léčbě amyotrofické laterální sklerózy

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) patří mezi progredující neurodegeneativní onemocnění, jehož prevalence s věkem stoupá. Dochází k pozvolnému zániku periferních a...

Autoři: I. Štětkářová, R. Matěj, E. Ehler
Číslo: 5/2018

Číst článek

Léčba recidivy či rezidua multiformního glioblastomu pomocí stereotaktické radiochirurgie gama nožem –  společně hodnocený soubor dvou neurochirurgických pracovišť

Léčba recidivy či rezidua multiformního glioblastomu pomocí stereotaktické radiochirurgie gama nožem –  společně hodnocený soubor dvou neurochirurgických pracovišť

V této retrospektivní analýze hodnotíme soubor 33 pacientů léčených po operaci a zevní frakcionované radioterapii pro multiformní glioblastom pomocí stereotaktické...

Autoři: R. Bartoš, O. Šoula, G. Šimonová, A. Malucelli, D. Šmejkalová-Musilová, F. Třebický, R. Liščák, J. Klener, M. Sameš
Číslo: 5/2018

Číst článek

Tichý akútny a subakútny mozgový infarkt u pacientov pred koronárnou intervenciou

Tichý akútny a subakútny mozgový infarkt u pacientov pred koronárnou intervenciou

Úvod: Tichý mozgový infarkt (silent cerebral infarction; SCI) sa považuje za rizikový faktor postupného rozvoja kognitívnej dysfunkcie, psychiatrických ochorení, vzniku CMP a...

Autoři: D. Viszlayová, D. Školoudík, M. Brozman, K. Langová, R. Herzig, L. Pátrovič, S. Királová
Číslo: 5/2018

Číst článek

Vztah mezi epidemiologií a subjektivním vnímáním bolesti u pa­cientů se syndromem karpálního tunelu

Vztah mezi epidemiologií a subjektivním vnímáním bolesti u pa­cientů se syndromem karpálního tunelu

Úvod: Cílem výzkumu bylo stanovit epidemiologické faktory, které se podílejí na iniciaci syndromu karpálního tunelu (SKT), a určit, jak jednotlivé faktory souvisejí s mírou...

Autoři: S. Muzikářová, S. Kryštofová, K. Ďuriš, M. Smrčka
Číslo: 5/2018

Číst článek

Umístění bifurkace bazilární tepny ve vztahu k dorsu sel­lae

Umístění bifurkace bazilární tepny ve vztahu k dorsu sel­lae

Cíle: Cílem studie bylo zhodnotit postavení bifurkace bazilární tepny (BAB) ve vztahu k dorsu sellae (DS) na základě CT snímků hlavy. BAB většinou tvoří dva segmenty P1 zadních...

Autoři: W. Ilków, M. Waligóra, M. Kunc, M. Kucharzewski
Číslo: 5/2018

Číst článek

Zrozumiteľnosť reči a klinické parametre u pa­cientov s Parkinsonovou chorobou

Zrozumiteľnosť reči a klinické parametre u pa­cientov s Parkinsonovou chorobou

Východiská: Parkinsonovu chorobu (PCH) veľmi často sprevádza aj motorická porucha reči –hypokinetická dyzartria. Táto porucha reči sa vyznačuje rôznymi symptómami vo fonácii...

Autoři: Ľ. Mičianová, A. Kušnírová, I. Straka, P. Valkovič, Z. Cséfalvay
Číslo: 5/2018

Číst článek

Efekt kombinované kognitivní rehabilitace u pa­cientů po cévní mozkové příhodě

Efekt kombinované kognitivní rehabilitace u pa­cientů po cévní mozkové příhodě

Cíl: Tato studie si dává za cíl posoudit efekty kombinované kognitivní rehabilitace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou s lehkým až středním stupněm kognitivního...

Autoři: P. Ressner, P. Krulová, D. Beránková, P. Nilius, P. Bártová, J. Zapletalová, H. Srovnalová Zakopčanová, R. Novobilský, J. Martinková, D. Školoudík, M. Bar
Číslo: 3/2018

Číst článek

Kognitivní výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy

Kognitivní výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy

Cíl: Cílem naší studie bylo zhodnotit kognitivní výkon pacientů s bipolární afektivní poruchou v akutní fázi onemocnění. Zajímalo nás, zda se bude lišit kognitivní výkon v...

Autoři: M. Sisrová, L. Ustohal, I. Zikmundová
Číslo: 3/2018

Číst článek

Morfometrie proces­sus clinoideus posterior a dorsum sel­lae

Morfometrie proces­sus clinoideus posterior a dorsum sel­lae

Cíle: Processus clinoideus posterior (PCP) je párová anatomická struktura situovaná ve střední jámě lební na horní straně klínové kosti, kde tvoří kostní výběžek, který...

Autoři: W. Ilków, M. Waligóra, M. Kunc, M. Kucharzewski
Číslo: 3/2018

Číst článekOpen Journal System
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Vědomostní test

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: Supplementum1 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější