Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy

Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy

Neurorehabilitace je základní terapeutický přístup k pa­cientům po míšním poranění. Intenzivní stimulace centrálního nervového systému má za cíl maximální neurologické zlepšení...

Autoři: J. Kříž, Z. Hlinková
Číslo: 4/2016

Číst článek

Genetické a epigenetické faktory podmiňující vznik a prognózu mozkových gliomů –  souhrn současných poznatků

Genetické a epigenetické faktory podmiňující vznik a prognózu mozkových gliomů –  souhrn současných poznatků

Gliomy představují heterogenní skupinu primárních mozkových nádorů, jejichž prognóza a léčba se mohou významně lišit. WHO klasifikace je založena na morfologických kritériích...

Autoři: F. Kramář, M. Minárik, B. Belšánová, T. Hálková, O. Bradáč, D. Netuka, V. Beneš
Číslo: 4/2016

Číst článek

Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci

Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci

Cíl: Test kreslení hodin (TKH) je oblíbená orientační zkouška k detekci demence. Cílem práce bylo ověřit jeho význam v diagnostice časných stadií Alzheimerovy nemoci (AN).Soubor...

Autoři: A. Bartoš, M. Janoušek, R. Petroušová, M. Hohinová
Číslo: 4/2016

Číst článek

Kresba jízdního kola –  validizační studie pro syndrom demence

Kresba jízdního kola –  validizační studie pro syndrom demence

Cíle: Test Kresby jízdního kola (KJK) se v neuropsychologickém vyšetření používá pro hodnocení zrakově-prostorových a exekutivních funkcí. Zadání i vyhodnocení je jednoduché a...

Autoři: E. Bolceková, K. Čechová, H. Marková, S. Johanidesová, H. Štěpánková, M. Kopeček
Číslo: 4/2016

Číst článek

Měření vrstvy nervových vláken sítnice u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Měření vrstvy nervových vláken sítnice u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Úvod: Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější příčina syndromu demence a mírné kognitivní poruchy (MCI). Současné diagnostické metody jsou nákladné, náročné a pro pacienta...

Autoři: Z. Kasl, Š. Rusňák, N. Jirásková, P. Rozsíval, M. Krčma, J. Laczó, M. Vyhnálek, J. Hort
Číslo: 4/2016

Číst článek

Epileptochirurgická léčba zlepšuje kvalitu života –  výsledky dotazníkové studie

Epileptochirurgická léčba zlepšuje kvalitu života –  výsledky dotazníkové studie

Cíl: Tradičním cílem epileptochirurgické léčby je dosažení bezzáchvatovosti. V současnosti se naše pozornost stále více soustřeďuje na dopad epileptochirurgické léčby na ostatní...

Autoři: I. Doležalová, E. Pešlová, M. Michnová, T. Nečasová, J. Kočvarová, K. Musilová, I. Rektor, M. Brázdil
Číslo: 4/2016

Číst článek

Morfologické zmeny nervus medianus u pa­cientov s novodia­gnostikovanou, neliečenou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou

Morfologické zmeny nervus medianus u pa­cientov s novodia­gnostikovanou, neliečenou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou

Cieľ: Monitorovanie ultrasonograficky hodnotiteľných zmien nervus medianus v úrovni priečneho rezu karpálneho tunela u pacientov s hypotyreózou.Materiál a metódy: Prierezová...

Autoři: D. Holováčová, M. Kužma, Z. Killinger, J. Payer
Číslo: 4/2016

Číst článek

Principy operací páteřních sutkovitých nádorů nervové pochvy

Principy operací páteřních sutkovitých nádorů nervové pochvy

Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky páteřních operací sutkovitých nádorů nervové pochvy (neurinomů a neurofibromů). Soubor tvořilo 15 pacientů s průměrným věkem 43,6 let...

Autoři: L. Hrabálek, V. Novák, M. Vaverka
Číslo: 4/2016

Číst článek

Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií –  kazuistika

Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií –  kazuistika

Autoři prezentují případ tříletého chlapce vyšetřovaného v souvislosti s úrazem. Při ultrazvukovém vyšetření byl nalezen útvar nejasného původu vyplňující žlučník. Ten byl...

Autoři: I. Červinková, J. Skotáková, Z. Pavlovský, J. Šenkyřík, A. Seehofnerová
Číslo: 4/2016

Číst článek

Přední ischemická optická neuropatie a okluze větve retinální tepny po transkatétrové okluzi foramen ovale –  kazuistika

Přední ischemická optická neuropatie a okluze větve retinální tepny po transkatétrové okluzi foramen ovale –  kazuistika

Tato kazuistika dokumentuje pozdní oftalmologické komplikace po transkatétrové okluzi foramen ovale patens u mladé pa­cientky. Žena (39 let) podstoupila transkatétrovou okluzi...

Autoři: A. Stepanov, J. Studnicka, L. Hejsek, N. Jirásková, R. Herzig, P. Rozsíval, M. Valis
Číslo: 4/2016

Číst článek 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Vědomostní test

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 4 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější