Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel O časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Zaslat článek Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Zaslat článek

Open Journal System

Vážení autoři,

děkujeme, že jste si pro publikaci svého článku vybrali časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Přijímání článků a redakční práce probíhají s pomocí našeho nového online redakčního systému Open Journal System (OJS), který Vám mimo jiné zprostředkuje také možnost sledovat postup příspěvku redakčním procesem, a který bude funkční od 1. 12. 2016.
Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá v pěti krocích, kterými Vás systém sám provede. Postup vkládání článku je následující:

 • Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.
 • Zadejte do internetového vyhledávače adresu http://redakce.ambitmedia.cz/nn/user/register
 • Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout roli – RECENZENT a AUTOR na konci formuláře). Po vyplnění formuláře je nutné kliknout na zelené políčko Registrovat pod formulářem.
 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla.
 • Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.
 • Pokud jste již zaregistrováni, zadejte do internetového vyhledávače adresu http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/index/login 
 • Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link [Nový příspěvek].
  • Příspěvek je také možné vložit po kliknutí na link Autor po levé straně, který odkazuje na stránku určenou pro přehled aktivních příspěvků.
  • Níže na této straně je v části Můj účet možné upravit si svůj profil, změnit si své heslo nebo se odhlásit.
 • Vložení příspěvku se skládá z 5 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT INFORMACE O PŘÍSPĚVKU, 4. NAHRÁT PŘÍLOHY, 5. POTVRZENÍ:
 • Krok 1. Zahájení příspěvku
  • Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 5 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Jako nepovinnou součást mohou autoři uvést dva potenciální recenzenty (včetně mailového kontaktu), čímž mohou urychlit recenzní řízení. Autorům však není zaručeno, že redakce nezvolí jiné recenzenty. Mohou rovněž uvést max. 3 recenzenty, které si vysloveně nepřejí. Jak potenciální, tak i nežádoucí recenzenty je nutno uvést také v OJS, a to v „Komentáři pro editora“.Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 • Krok 2. Nahrání příspěvku
  • V tomto kroku nahrajte do systému text Vašeho příspěvku, který neobsahuje jména autora, spoluautorů a jejich pracovišť, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve Vlastnostech postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce dokumentu. Legendy k obrazovým přílohám vložte do textového souboru, a to za Literaturu. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do textového souboru, a to za Legendy k obrázkům. Tabulky vytvoření pomocí Microsoft Excel zašlete jako samostatný soubor a tento pojmenujte obdobně jako text: („Vomacka_Parkinson_tabulky.xls“).
  • Přílohy k manuskriptu (např. obrázky, tabulky a další) bude možné do systému uložit v příštích krocích.
  • Na této stránce klikněte na Procházet, čímž otevřete okno sloužící pro nalezení příspěvku na harddisku Vašeho počítače. Najděte soubor, který chcete odeslat a označte ho. V okně pro výběr souboru klikněte na Otevřít, tím dojde k umístění jména souboru na tuto stránku. Na této stránce klikněte na Nahrát, tím se soubor z Vašeho počítače nahraje do časopisu a bude přejmenován v souladu s pravidly časopisu. Jakmile byl příspěvek nahrán, klikněte na Uložit a pokračovat dole na této stránce.
 • Krok 3. Vložení informací o příspěvku
  • Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.
  • Klikněte na PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ STŘET ZÁJMŮ a ze směrnic vyberte pravdivou variantu textu o Vašem střetu zájmů (1A nebo 1B – lze vybrat pouze jednu variantu) a variantu textu o Vašem podílu na publikaci  (2A až 2I – lze vybrat i více variant) a vložte je do pole Střet zájmů a podíl autora (Směrnice pro střet zájmů se Vám otevře v nové záložce Vašeho internetového prohlížeče, při kopírování variant prohlášení je tedy možné pohybovat se mezi těmito dvěma záložkami). Pole Střed zájmů pak například může vypadat takto:
   1A) Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nemám žádný střet zájmů.
   2D) Přímá práce s pacienty / subjekty
   2F) Statistická analýza dat
  • Dále je do systému třeba samostatně vložit:
   • stručný a výstižný název práce
   • souhrn – u původní práce a přehledu je vyžadován souhrn o rozsahu 200–300 slov, který rozčleňte na: a) Východiska, b) Soubor pacientů a metody nebo Materiál a metody, u přehledových článků Cíl, c) Výsledky (pouze u původní práce), d) Závěr
   • klíčová slova – maximálně 8 klíčových slov, nutné je použít minimálně 3 termíny zahrnuté v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ a ověřit, že pro vybrané klíčové slovo neexistuje jiný význam
   • termíny pro indexování článku
   • po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce, Key words podle databáze MeSH a Summary s výše uvedeným vnitřním členěním na: a) Backgrounds, b) Patients and Methods nebo Materials and Methods, c) Results, d) Conclusion.
   • poděkování spolupracovníkům a sponzorům projektu, vč. případných grantových čísel
 • Krok 4. Nahrání příloh
  • V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky (ve formátech doc, xls), grafy (nejlépe xls nebo jiný editovatelný formát), obrázky (jpg ve vysokém rozlišení), schémata (v editovatelném formátu).
 • Krok 5. Potvrzení příspěvku
  • Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako tzv. hlavní kontakt, obdrží emailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
  • V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.
  • Pro vracení se zpět v jednotlivých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči, ale klikněte na název předchozího kroku v seznamu 5 kroků pod nadpisem v aplikaci.
  • V systému budete moci po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem sledovat, v jakém stadiu redakčního zpracování se Váš příspěvek nachází. Poté Vám také bude e-mailem sdělen výsledek recenzního řízení.
  • Po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude doručeno náhledové PDF Vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.
  • V případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.dvorakova@ambitmedia.cz.

Nahrávání revidovaného příspěvku

 1. Do zvláštního dokumentu MS Word prosím napište vyjádření ke každé poznámce recenzenta/recenzentů.
 2. Samotný text opravujte v režimu Sledování změn, aby recenzenti i šéfredaktor zřetelně viděli, k jakým změnám v textu došlo.
 3. Dále zašlete nový text tak, jak si ho přejete publikovat v časopise.
 4. Výše uvedené body (dokumenty) vložte do redakčního systému u daného článku jako verzi autora v sekci recenze.
 5. Toto prosím proveďte nejpozději do 2 měsíců od obdržení tohoto rozhodnutí. Pokud tak neučiníte, bude Váš článek vyřazen z recenzního řízení.

Těšíme se na spolupráci.

Pokyny naleznete také na webových stránkách časopisu – www.csnn.eu.

Pokyny pro vkládání článků do Open Journal System ke stažení [PDF]


Open Journal System
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější