Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel O časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Zaslat článek Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 1756

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Hereditární neuropatie

Hereditární neuropati e jsou klinicky a geneticky heterogenní skupino u chorob a představují nejčastější dědičné neuromuskulární onemocnění. Prevalence je přibližně 17– 40 : 100 000. Nejčastější forma se označuje jako choroba Charcot‑ Mari e‑Toothova (CMT) neboli hereditární...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: R. Mazanec, O. Horáček, A. Kobesová, P. Smetana
Počet zobrazení článku: 5579x

Číst článek odemčeno


Intraspinální lumbální synovi ální cysty I.
Přehled problematiky

Článek je přehlednou prací písemnictví zabývajícího se historií, epidemiologií, vývojem diagnostiky a léčby intraspinálních synoviálních kloubních cyst bederní páteře (ILSC). ILSC jsou patologické výchlipky kloubní synoviální výstelky. Patofyziologicky je třeba odlišovat ILSC od atypických...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: M. Häckel, P. Vaněk
Počet zobrazení článku: 1235x

Číst článek odemčeno


Diferenciální diagnostika neuroakantocytóz

Akantocyty jsou atypické erytrocyty s ostrými výběžky membrány. Jako neuroakantocytózy (NA) jsou označována velmi různorodá onemocnění, u kterých neurologická symptomatika je doprovázena výskytem akantocytů. Záchyt akantocytů však není specifický a nemusí být obligátním příznakem NA. V textu jsou...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: J. Klempíř, D. Mikulenková, M. Písačka, O. Klempířová
Počet zobrazení článku: 1346x

Číst článek odemčeno


Detekce mikroembolizací pomocí transkraniální dopplerovské sonografie

Cévní mozkové příhody jsou ve vyspělých zemích druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí. Pro adekvátní terapii, včetně primární a sekundární prevence mozkových příhod, je důležitá znalost jejich etiopatogeneze. Častou příčinou vzniku cévní mozkové příhody je embolizace. Jednou z výhod...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Reková, J. Bauer
Počet zobrazení článku: 858x

Číst článek odemčeno


Použití titanových a PEEKových implantátů při ALIF stand alone u degenerativního onemocnění lumbosakrální páteře – prospektivní studie

Použití klícek je jednou z metod, jak dosáhnout přední bederní meziobratlové fúze (ALIF). Studie sleduje klinické výsledky v korelaci s radiologickými nálezy při použití dvou typů náhrad: porovnává titanový implantát (SynCage, Synthes, USA) a PEEKový implantát (Visios, Synthes, USA) při ALIF typu...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: L. Hrabálek, I. Rešková, J. Bučil, M. Vaverka, M. Houdek
Počet zobrazení článku: 1912x

Číst článek odemčeno


První zkušenosti s použitím intraoperační MR při resekcích adenomů hypofýzy

Od dubna 2008 je v Ústřední vojenské nemocnici Praha otevřen multifunkční operační sál s intraoperační MR (iMR). Autoři hodnotí bezpečnost, kvalitu intraoperačního zobrazení a efekt iMR na rozsah operačního výkonu. Od 18. 4. 2008 do 16. 5. 2008 bylo provedeno 18 endoskopických endonazálních...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: D. Netuka, V. Masopust, T. Belšán, F. Kramář, V. Beneš
Počet zobrazení článku: 1189x

Číst článek odemčeno


Sclerosis multiplex a komorbidita s iným a uto imunitným ochorením

Úvod: Cieľom práce bolo zistiť súčasný výskyt sclerosis multiplex (SM) s inými autoimunitnými ochoreniami v našom súbore pacientov a bližšie analyzovať ich vplyv na priebeh ochorenia. Súbor a Metodika: V retrospektívnej štúdii boli analyzované údaje 256 chorých s klinicky definitívnou diagnózou...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: J. Szilasiová, I. Lazúrová
Počet zobrazení článku: 1155x

Číst článek odemčeno


Ependymální „čerchování“, typický znak u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Zkoumali jsme 45 pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) a 14 pacientů s jinou diagnózou jako kontrolní skupinu, zda se u nich vyskytuje příznak ependymálního „čerchování“ na magnetické rezonanci. Tyto nepravidelnosti v oblasti ependymu by měly být předzvěstí pro později se...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: M. Vaněčková, Z. Seidl,2, J. Krásenský
Počet zobrazení článku: 1121x

Číst článek odemčeno


Intraspinální lumbální synoviální cysty II – chirurgická léčba 13 nemocných

Ve druhé části našeho sdělení k problematice intraspinálních kloubních synoviálních cyst lumbosakrální páteře (ILSC) prezentujeme naše vlastní zkušenosti s chirurgickou terapií této patologie. Jsou podložené prospektivní studií s jednoročním sledováním. Na podkladě informovaného souhlasu bylo do...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Vaněk, M. Häckel
Počet zobrazení článku: 1300x

Číst článek odemčeno


Dermatomyozitida asociovaná s mnohočetným myelomem a amyloidózou – kazuistika

Popsána kazuistika nemocné s paraneoplastickou dermatomyozitidou, která byla asociována s mnohočetným myelomem a amyloidózou. V diskuzi jsou uvedeny nejčastější typy a incidence malignit, které se vyskytují u dermatomyozitid nebo polymyozitid. Klíčová slova: dermatomyozitida – polymyozitida...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: Z. Ambler
Počet zobrazení článku: 1059x

Číst článek odemčeno


Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) u pacientky s roztroušenou sklerózou – kazuistika

Je prezentován případ 37leté ženy s diagnózou roztroušené sklerózy, u níž došlo k rozvoji závažné trombocytopenie, anémie, renální insuficience a neurologických příznaků. Onemocnění bylo hodnoceno jako ataka trombotické trombocytopenické purpury (TTP). Pro možnou souvislost se vznikem TTP byl z...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Praksová, P. Štourač, J. Bednařík
Počet zobrazení článku: 1796x

Číst článek odemčeno


Virtuální pitva pomocí magnetické rezonance – kazuistika

Post mortem magnetická rezonance se ukazuje být doplňkovou metodou ke klasické patologicko anatomické pitvě při určení, o jaký typ malformace plodu se jednalo. Mnohdy má i klíčovou roli, především tam, kde jsou možnosti pitvy nějakým způsobem limitovány (pokročilá autolýza, dilatace komorového...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: M. Vaněčková, Z. Seidl,2, B. Goldová, I. Vítková, J. Kotlas, P. Petrovický, P. Calda
Počet zobrazení článku: 1159x

Číst článek odemčeno


Možnost predikce průběhu herpetické encefalitidy pomocí magnetické rezonance – kazuistika

Autoři ve třech kazuistických sděleních dokumentují, že při klinickém podezření na herpetickou encefalitidu je magnetická rezonance velmi senzitivním paraklinickým testem a difuzí vážený obraz MR (DWI) by měl být součástí standardního vyšetřovacího protokolu. Autoři vyslovují názor, že na základě...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: T. Viták,2, Z. Seidl,2, M. Vaněčková,2, A. Burgetová,2, P. Pokorná
Počet zobrazení článku: 1373x

Číst článek odemčeno


Webové okénko

Vážené čtenářky a čtenáři,v dnešním okénku se podíváme, jaké informace můžeme nalézt na webu o roztroušené skleróze. Google® nalézá po zadání hesla multiple sclerosis 7 450 000 odkazů. Nabídne i zpřesňující otázky: léčba, symptomy, příčiny, pro lékaře, pro veřejnost atd. Na prvních...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Počet zobrazení článku: 557x

Číst článek odemčeno


Analýza dat v neurologii

XII. Úvod do statistického usuzování&160;terminologieV minulých dvou dílech seriálu jsme se stručně seznámili s&160;poněkud teoretickém výkladu stále dlužíme ilustrativní příklad výpočtu statistického testu, a&160;nejjednodušších experimentálních situací na obr.&160;provedení jednoho...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková
Počet zobrazení článku: 671x

Číst článek odemčeno


Zpráva z 36. kongresu ISPN

Kapské Město 200836. ISPN kongres se konal v&160;Jihoafrické republice a&160;subsaharské Africe a&160;historii ISPN (první Káhira 1984). Zúčastnilo se ho více než 400&160;40&160;přihlášeno bylo na 250&160;posterů. Kongres byl umístěn do nádherné části Kapského města pod mraky zahalenou...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 1 / 2009
Autoři: D. Krahulík, P. Vacek
Počet zobrazení článku: 626x

Číst článek odemčeno


Neurodegenerativní demence

Článek se zaměřuje na postupy vyšetření a diagnostiku pacienta s kognitivním deficitem a demencí, charakterizuje mírnou kognitivní poruchu a podává stručný přehled o nejčastějších typech demencí neurodegenerativní etiologie: Alzheimerově nemoci, demenci s Lewyho tělísky/ demenci u Parkinsonovy...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 2 / 2009
Autoři: Rektorová, I.
Počet zobrazení článku: 3478x

Číst článek odemčeno


Krční myelopatie – diagnostický problém

Autor se zabývá problémy diagnostiky a léčby cervikální myelopatie v širším slova smyslu. Upozorňuje především na rozpoznání nejčastější krční myelopatie, kterou je kompresní spondylogenní myelopatie, a její diferenciální diagnostiku, na nebezpečí jejího pod- a přediagnostikování. Další velkou...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 2 / 2009
Autoři: Z. Kadaňka, Y. Benešová, M. Mechl
Počet zobrazení článku: 3504x

Číst článek odemčeno


Longitudinální sledování růstu po operačních reziduí afunkčních adenomů hypofýzy

Cíle: Afunkční adenomy hypofýzy (AAH) jso u považovány za benigní, pomalu rosto ucí nádory. Agresivní růst zvláště u mladších nemocných však není výjimko u. Cílem studi e bylo poznání přirozených zákonitostí růstu AAH se snaho u odhalit faktory ovlivňující jejich růstovo u potenci. So...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 2 / 2009
Autoři: T. Česák, J. Náhlovský, T. Hosszú, S. Řehák, I. Látr, S. Němeček,2, J. Čáp, P. Ryška, P. Šuba,5, J. Cerman,1
Počet zobrazení článku: 886x

Číst článek odemčeno


Radi ofrekvenční terapi e facetových bolestí bederní páteře

Cíl: Cílem této studi e bylo ověřit úspěšnost radi ofrekvenční facetové denervace v bederní oblasti. So ubor a metodika: Perkutánní minimálně invazivní metody léčby nabízejí nové perspektivy pro paci enty trpící chronicko u vertebrogenní bolestí nere agující na konvenční terapii...

Zdroj: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Číslo: 2 / 2009
Autoři: T. Gabrhelík, M. Adamus, M. Pi eran, P. Michálek, E. Berta
Počet zobrazení článku: 1152x

Číst článek odemčeno


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Open Journal System
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější