Specializace

001 Praktický lékař pro dospělé
002 Praktický lékař pro děti a dorost
003 LSPP -lékařská služba první pomoci
013 Stomatologická chirurgie
014 Praktický zubní lékař
015 Čelistní ortopedie
016 Stomatolog
019 Stomatologické LSPP
091 registr DKD
101 Interní lékařství
102 Angiologie
103 Diabetologie
104 Endokrinologie
105 Gastroenterologie a hepatologie
106 Geriatrie
107 Kardiologie
108 Nefrologie
109 Revmatologie
128 Dialýza
201 Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabil
202 Hematologie
203 Přenosné nemoci
204 Tělovýchovné lékařství
205 TB a respirační nemoci
206 Klinická farmakologie
207 Alergologie a klinická imunologie
208 Lékařská genetika
209 Neurologie
210 Dětská neurologie
222 Transfúzní služba
301 Pediatrie
302 Dětská kardiologie
303 Dorostové lékařství
304 Neonatologie
305 Psychiatrie
306 Dětská psychiatrie
307 Gerontopsychiatrie
308 Léčba alkoholismu a jiných toxikománií
309 Sexuologie
401 Hygiena práce a nemocí z povolání
402 Klinická onkologie
403 Radioterapie
404 Dermatovenerologie
405 Dětská dermatologie
406 Korektivní dermatologie
407 Nukleární medicína
501 Chirurgie
502 Dětská chirurgie
503 Úrazová chirurgie
504 Cévní chirurgie
505 Kardiochirurgie
506 Neurochirurgie
507 Hrudní chirurgie
601 Plastická chirurgie
602 Popáleninová medicína
603 Gynekologie a porodnictví
604 Dětská gynekologie
605 Maxillofaciální chirurgie
606 Ortopedie
607 Ortopedická protetika
701 ORL (otorinolaringologie)
702 Foniatrie
703 Audiologie
704 Dětské ORL
705 Oftalmologie
706 Urologie
707 Dětský urolog
708 ARO a intenzivní péče
709 Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
710 Léčba bolesti
801 Klinická biochemie
802 Klinická mikrobiologie
803 Lékařská bakteriologie
804 Lékařská parazitologie
805 Lékařská virologie
806 Screening nádoru prsu
807 Patologická anatomie
808 Soudní lékař
809 Radiodiagnostika
810 Laboratoř nukleární medicíny
812 Laboratoř klinické farmakologie
813 Laboratoř alergo a imuno
814 Laboratoř toxikologická
816 Laboratoř lékařské genetiky
817 Laboratoř klinické cytologie
818 Laboratoř hematologická
819 Laboratoř pro univerzální výkony
822 Laboratoř lékařské mykologie
901 Klinická psychologie
902 Fyzioterapeut - absolvent VŠ
903 Klinická logopedie
904 Jiný zdravotnický pracovník - vysokoškol
907 Ústavní následná péče
908 Pracoviště neúplné ústavní péče
909 Pracov. úst. péče na ošetřovatel. lůžku
911 Zdravotní sestra
912 Domácí péče
918 Fyzioterapeut - absolvent SZŠ
925 Sestra domácí péče
927 Ortoptická sestra
989 Autodoprava
999 Univerzální mezioborové výkony
J Jiné
L Lékárna
S Student
--- zrušit ---