Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery - Issue 1/2021

Editorial

3
Editorial

Roman Herzig


Editorial communication

8
Poděkování recenzentům
99
Informace vedoucího redaktora

Roman Herzig


Minimonography

9
Frontotemporal dementia

R. Rusina, R. Matěj, Z. Cséfalvay, J. Keller, V. Franková, M. Vyhnálek


Review Article

31
COVID-19 and stroke

R. Herzig, R. Mikulík, A. Tomek, J. Neumann, D. Školoudík


Original Paper

38
Visual and digital analysis of the ultrasound image in a stable and progressive carotid atherosclerotic plaque

D. Školoudík-, P. Kešnerová, T. Hrbáč, D. Netuka, J. Vomáčka, K. Langová, M. Roubec, R. Herzig, T. Belšan, Pro Antique Trial Group

45
Carotid endarterectomy after intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy

M. Orlický, D. Černík, P. Vachata, D. Školoudík, M. Sameš

53
Prognostic role of neutrophil-lymphocyte ratio in pediatric cystic adamantinomatous craniopharyngioma

E. Bilgin, Y. Gezercan, A. İ. Okten, Z. Boğa, O. Dilek

59
Validation of the Czech version of the NPCS scale for the evaluation of the needs of patients with progressive neurological disease

R. Bužgová, R. Kozáková

66
Encephalocele in the Czech Republic – incidence, prenatal dia­gnostics and international comparison

A. Šípek-, V. Gregor, J. Klaschka, M. Malý, J. Jírová, N. Friedová, A. Šípek jr.

72
Complex treatment of diffuse low-grade glioma – surgery technique and oncological treatment of residual tumors

R. Bartoš, M. Sameš, A. Malucelli, A. Hejčl, D. Ospalík, F. Třebický, V. Němcová


Comment

79
Komentář k článku autorů Bartoš et al Komplexní léčba difuzních nízkostupňových gliomů – technika operování a onkologická léčba rezidua

MUDr. Dora Konečná, prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

98
Komentář k článku autorů Sejkorová et al Hemodynamic changes in four aneurysms leading to their rupture at follow-up periods

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.


Short Communication

81
Third ventricle bowing as a radiological marker of non-communicating hydrocephalus and successful endoscopic ventriculocisternostomy

T. Krejčí, O. Krejčí, M. Mrůzek, Z. Večeřa, R. Lipina

85
The “new normal” for glioblastoma adjuvant treatment in a COVID-19 pandemic scenario

C. C. Mirestean, A. Crisan, C. Buzea, R. I. Iancu, D. T. Iancu

89
Influence of the first wave of COVID-19 pandemic on numbers of admitted ischemic stroke patients, on their dia­gnostics and therapy

L. Jurák, V. Beneš lll, O. Bradáč, J. Dienelt, P. Suchomel


Letter to Editor

92
Case report of relapsing COVID-19 infection in a patient with multiple sclerosis treated with ocrelizumab

J. Pazderková, H. Bartoš, P. Dlouhý, M. Vachová

95
Epiglottopexy in the treatment of obstructive sleep apnea

M. Masárová, J. Seko, J. Kubíčková, O. Jor, V. Novák, M. Kotulek, P. Matoušek, M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek


Personal News

100
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – 100 let

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account