Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2009

Minimonografie

97
Neurodegenerativní demence

I. Rektorová


Přehledný referát

110
Krční myelopatie – diagnostický problém

Z. Kadaňka, Y. Benešová, M. Mechl


Původní práce

115
Longitudinální sledování růstu po operačních reziduí afunkčních adenomů hypofýzy

T. Česák, J. Náhlovský, T. Hosszú, S. Řehák, I. Látr, S. Němeček, J. Čáp, P. Ryška, P. Šuba, J. Cerman

125
Radi ofrekvenční terapi e facetových bolestí bederní páteře

T. Gabrhelík, M. Adamus, M. Pi eran, P. Michálek, E. Berta

132
Indikace přední náhrady meziobratlové ploténky u zlomenin hrudní a bederní páteře s využitím magnetické rezonance –  prospektivní studie

L. Hrabálek, J. Bučil, M. Vaverka, M. Houdek, D. Krahulík, O. Kalita

147
Myasthenia gravis –  kritické zhodnocení přínosu svalové biopsie prováděné během thymektomie

J. Zámečník, J. Piťha, J. Schützner, D. Veselý, B. Jakubička


Kazuistika

155
Leberova hereditární optická neuropatie s oligoklonálními pásy v likvoru považovaná za roztro ušeno u sklerózu –  kazuistika

L. Čechová, A. Bartoš, J. Bartošová, D. Doležil

159
Progresivní multifokální leukoencefalopatie jako komplikace léčby lymfomu –  kazuistika

M. Vališ, D. Belada, R. Taláb, M. Hrudková, J. Masopust, H. Hornychová, L. Klzo, M. Kanta, J. Malý

163
Maligní tumor z pochvy periferního nervu – dvě kazuistiky

V. Beneš lll, F. Kramář, P. Hrabal, M. Kaiser, P. Buchvald


Krátké sdělení

169
Počítačem modelované náhrady kostních defektů lební klenby

P. Buchvald, L. Čapek, P. Suchomel

173
Časná karotická endarterektomi e pro reziduální kriticko u stenózu krkavice po intravenózní trombolýze

J. Mraček, I. Holečková, J. Mork, P. Ševčík, V. Rohan


Standardy léčby

179
Standard komplexní léčby spasticity po cévní mozkové příhodě

E. Ehler, E. Vaňásková, I. Štětkářová


Webové okénko

182
Webové okénko

Co nelze nemít na ploše…

S. Voháňka


Okénko statistika

183
Analýza dat v neurologii

XIV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační testy – Fisherův exaktní test

L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková


Dopis redakci

186
Nové poznatky o pravděpodobné so učinnosti míchy s mozkem při re alizaci pohybu

P. Nádvorník, G. Čierny, M. Bernadies


Zprávy z odborných akcí

188
Vybrané di agnosticko‑léčebné problémy u vysoce maligních gliomů –  závěry multidisciplinárního pracovního setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2009

P. Šlampa, M. Smrčka, V. Belan, J. Ehrmann, F. Kramář, J. Vorlíček, B. Malinová, O. Kalita, R. Lakomý


Abstrakta

190
Abstrakta přednášek, které odezněly na VIII. afaziologickém sympoziu s českou a slovenskou účastí v Brně 5.–6. března 2009, konaného u příležitosti Evropského dne logopedie (6. března)

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se