The Reasons and the Process of Amendment of the Czech Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE-CZ)


Authors: A. Bartoš 1–3;  M. Raisová 1;  M. Kopeček 2,4
Authors‘ workplace: AD Centrum 1;  Psychiatrické centrum Praha 2;  Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha 3;  Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, Praha 4
Published in: Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(6): 1-5
Category:

Overview

Authors give reasons for the amendment of the first Czech version of Addenbrooke’s Cognitive Examination and thoroughly explain changes in the new Czech test abbreviated ACE-CZ.

Cognitive examination:
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/dotazniky.html

Key words:
cognitive functions – dementia – mild cognitive impairment – Alzheimer’s disease – screening – ACE – MMSE – Mini-Mental State Examination – Addenbrook’s cognitive examination 


Sources

1. Mioshi E, Dawson K, Mitchell J, Arnold R, and Hodges JR. The Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21(11): 1078–1085.

2. Hummelová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, Bartoš A, Línek V, Ressner P et al. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009; 53(4): 376–388.

3. Mátlová M, Holmerová I, Bartoš A. Dny paměti – jak na včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby. Čes Ger Rev 2009; 7(3–4): 157–160.

4. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, Bartoš A. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie 2011; 15 (3): 145–150.

5. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-Mental State”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res 1975; 12 (3): 189–198.

6. Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differen­tia­te Alzheimer’s disease and frontotemporal dementi. Neurology 2000; 55: 1613–1620.

7. Alexopoulos P, Bert A, Richter-Schmidinger T, Schöll E, Natale B, Aguilar CA et al. Validation of the German Revised Addenbrooke’s Cognitive Examination for Detecting Mild Cognitive Impairment, Mild Dementia in Alzheimer’s Disease and Frontotemporal Lobar Degeneration. Dementi and Geriatric Cognitive Disorders 2010; 29: 448–456.

8. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(6): 681–684.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2011 Issue 6

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account