Correct and incorrect naming of pictures for the more demanding written Picture Naming and Immediate Recall test (door PICNIR)


Authors: A. Bartoš 1;  H. Polanská 1,2
Authors‘ workplace: Neurologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(2): 151-163
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn2021151

Overview

Aims: The aim was to create a more challenging version of the Picture Naming and Immediate Recall test (PICNIR) to verify the difficulty of naming 20 strictly selected pictures by patients with cognitive impairments, to provide clear rules for the correct evaluation of their naming, and to specify the test administration rules. We refer to it as to the so-called door version according to the first picture. Methods: Twenty more difficult pictures were named using a written or electronic form by 5,625 ordinary citizens from all over the Czech Republic with a wide age and educational range and by more than 100 patients with a diverse spectrum of cognitive impairment from our previous studies. Name agreement was determined by the correct naming of these pictures. Then, name variants of each picture were categorized into two groups of correct and incorrect names. The categorization of the 15 remaining questionable names for the 12 pictures was assessed in an electronic questionnaire and voted on by 110 pharmacists, neurologists, speech therapists, psychologists, psychiatrists, and other people. Results: First, we determined that the naming of the images matched the expected naming. High name agreement of the selected 20 pictures with the expected name was above 90% (97% on average) in ordinary citizens, and conversely, lower or no name agreement was desirable in patients with various cognitive disorders (76% on average) based on our several previous studies. Names of the following categories will be considered as correct: synonyms (traffic lights – lights), diminutives (robot – small robot), multiword name containing the expected name (cake with candle), subordinate name (submarine – bathyscaphe), and other categories or names (cloverleaf – clover). Names of the following categories will be considered as incorrect: semantic paragraphia (door – window, fork – brush, pie – button, stamp – painting, cake – cemetery, waterfall – weir, chessboard – chess), graphemic changes (globe – globus), multiword name without the expected name (magnifier – magnifying glass, cake – Stalin´s monument, waterfall – water stream), more general names (Eskimo – Northerner), approximate term (fence – planks), plurals (traffic light – traffic lights), and names of words without diacritics (jeřáb – jerab). Conclusion: Correct and incorrect names of appropriately selected 20 more difficult pictures were defined and categorized into several subgroups to evaluate picture naming consistently and unambiguously in the more demanding door PICNIR test.

Keywords:

door Picture Naming and Immediate Recall test – door PICNIR – cognitive function – memory – Speech – Language – mild cognitive impairment – Alzheimer‘s disease – dementia


Sources

1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. 2. vyd. Praha: Mladá Fronta 2019.

2. Bartoš A. Pamatujte na POBAV – krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurol praxi 2018; 19 (Suppl 1): 5–10.

3. Bartoš A. Netestuj, ale POBAV – písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(6): 671–679.

4. Šteňová V, Cséfalvay ZS. Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov: test pomenovania obrázkov. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2011.

5. Marková J, Králová M, Čunderlíková J et al. Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(5): 536–541.

6. Ressner P, Hort J, Rektorová I et al. Doporučené postupy pro dia­gnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Neurol praxi 2009; 10(4): 237–241.

7. Rektorová I. Neurodegenerativní demence. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/ 105(2): 97–109.

8. Košťálová M, Bednařík J, Skutilová S et al. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(3): 246–252.

9. Bartoš A. Zjevná afázie není přítomna ani ve středním stadiu Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(3): 254–257.

10. Cséfalvay Z, Bajtošová R, Keller J et al. Primární progresivní afázie. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(3): 226–239. doi:10.14735/ amcsnn2020226.

11. Rusina R, Cséfalvay Z. Behaviorální a řečové poruchy u primární progresivní afázie. Neurol praxi 2018; 19(6): 411–416. doi:10.36290/ neu.2018.130.

12. Šutovský S, Králová M, Kollár B et al. Frontotemporálna lobárna degenerácia z pohľadu nových klinic­ko-patologických korelácií. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/ 109(6): 679–689.

13. Bartoš A. Test pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV). Certifikovaná metodika Ministerstvem zdravotnictví ČR 2017. Osvědčení č. 1 pod Č.j. MZDR 43700/ 2017/ VLP.

14. ABADECO. Online centrum výzkumu, dia­gnostiky a léčby Alzheimerovy nemoci. [online]. Dostupné z URL: https:/ / abadeco.cz/ .

15. Youtube. [online]. Available from URL: https:/ / www.youtube.com/ .

16. Bartoš A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty – Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(4): 420–429. doi: 10.14735/ amcsnn2019420.

17. Bartoš A, Diondet S. Test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(5): 535–543. doi: 10.14735/ amcsnn2020535.

18. Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(1): 37–44. doi: 10.14735/ amcsnn201837.

19. Šimandl O, Bartoš A, Belasová M. Unikátní projekt vyšetření paměti v českých lékárnách k časné detekci Alzheimerovy nemoci a kognitivních poruch různé etiologie. Prakt Lékáren 2020; 16(4): 216–220. doi: 10.36290/ lek.2020.033.

20. Hollá M, Bartoš A. Krátké testy kognitivních funkcí do ordinace praktického lékaře. Prakt Lék 2019; 99(5): 191–196.

21. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. „Mini-mental state“. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12(3): 189–198. doi: 10.1016/ 0022-3956(75)90026-6.

22. Bartoš A, Raisová M. The mini-mental state examination: czech norms and cutoffs for mild dementia and mild cognitive impairment due to Alzheimer‘s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2016; 42(1–2): 50–57. doi: 10.1159/ 000446426.

23. Košťálová M, Bártková E, Šajgalíková K et al. A Standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Inj 2008; 22(10): 793–801. doi: 10.1080/ 02699050802372190.

24. Mioshi E, Dawson K, Mitchell J et al. The Adden­-brooke‘s Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21(11): 1078–1085. doi: 10.1002/ gps.1610.

25. Hummelová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K et al. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Cesk Psychol 2009; 53(4): 376–388.

26. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). [online] Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(6): 1–5.

27. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(6): 681–684.

28. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53(4): 695–699. doi: 10.1111/ j.1532-5415.2005.53221.x.

29. Bartoš A, Orlíková H, Raisová M et al. Česká trénin­ková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(5): 587–594.

30. Bartos A, Fayette D. Validation of the Czech Montreal cognitive assessment for mild cognitive impairment due to Alzheimer disease and Czech norms in 1,552 elderly persons. Dement Geriatr Cogn Disord 2018; 46(5–6): 335–345. doi: 10.1159/ 000494489.

31. Cséfalvay Z. Montrealský skríning kognitívných funkcií (MoCA) v komplexnej rehabilitácii pacientov s poškodením mozgu. Rehabilitácia 2011; 48(2): 116–119.

32. Borson S, Sehgal M, Chodosh J. Monetizing the MoCA: what now? J Am Geriatr Soc 2019; 67(11): 2229–2231. doi: 10.1111/ jgs.16158.

33. Newman JC. Copyright and bedside cognitive testing: why we need alternatives to the mini-mental state examination. JAMA Intern Med 2015; 175(9): 1459–1460. doi: 10.1001/ jamainternmed.2015.2159.

34. Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(4): 466–474. doi: 10.14735/ amcsnn2018466.

35. Bartos A, Hohinova M, Holla M. High electronic name agreement of 70 pictures in normative study of 5,290 Czechs for easy multicultural replication. Appl Neuropsychol Adult 2020: 1–12. doi: 10.1080/ 23279095.2020.1753744.

36. Google obrázky. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.google.cz/ imghp? hl=cs&ogbl.

37. Bartoš A, Raisová M. Test mince v ruce k detekci předstírání oslabeného paměťového výkonu ve srovnání s mírnou kognitivní poruchou a s mírnou demencí u Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(3): 316–321. doi: 10.14735/ amcsnn2019316.

38. Šilhán D, Bartoš A, Mrzílková J et al. The parietal atrophy score on brain magnetic resonance imaging is a reliable visual scale. Curr Alzheimer Res 2020; 17(6): 534–539. doi: 10.2174/ 1567205017666200807193957.

39. Šilhán D, Ibrahim I, Tintěra J et al. Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(1): 91–95. doi: 10.14735/ amcsnn201991.

40. Šilhán D, Ibrahim I, Tintěra J et al. Parietální atrofický skór na magnetické rezonanci mozku u normálně stárnoucích osob. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(4): 414–419. doi: 10.14735/ amcsnn2018414.

41. Šilhán D, Bartoš A. Diferenciální dia­gnostika pomalu progredujících kognitivních poruch. Interní Med 2019; 21(5): 299–303.

42. Zach P, Bartoš A, Lagutina A et al. Easy identification of optimal coronal slice on brain magnetic resonance imaging to measure hippocampal area in Alzheimer‘s disease patients. Biomed Res Int 2020: 5894021. doi: 10.1155/ 2020/ 5894021.

43. Cerman J, Laczó J, Vyhnálek M et al. Poměr fosforylovaného tau proteinu k beta amyloidu v likvoru predikuje pozitivitu amyloidové PET. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(2): 173–179. doi: 10.14735/ amcsnn2020173.

44. Školoudík D, Krulová P, Kisvetrová H et al. Transkraniální sonografie mediotemporálního laloku u pacientů s Alzheimerovou demencí. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(2): 189–193. doi: 10.14735/ amcsnn2020189.

45. Fialová L, Zima T, Bartoš A. Přehled imunoanalytických metod ke stanovení tripletu bio­markerů Alzheimerovy nemoci v mozkomíšním moku a v krvi. Chem Listy 2020; 114(8): 537–544.

46. Bartoš A, Smětáková M, Říčný J et al. Možnosti stanovení likvorového tripletu tau proteinů a â-amyloidu 42 metodami ELISA a orientační normativní vodítka. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(5): 533–540. doi: 10.14735/ amcsnn2019533.

47. Minár M, Dragašek J, Mátéffy I et al. Komorbidity Alzheimerovej choroby – výsledky multicentrickej prierezovej observačnej štúdie COSMOS v Slovenskej republike. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(1): 95–99. doi: 10.14735/ amcsnn202095.

48. Klempíř J, Bartošová T. Multisystémová atrofie. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(4): 370–380. doi: 10.14735/ amcsnn2019370.

49. Vališ M. Je koncept vaskulární demence trvale udržitelný? ANO. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(2): 141.

50. Rusina, R. Je koncept vaskulární demence trvale udržitelný? NE. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(2): 142.

51. Ressner, P. Je koncept vaskulární demence trvale udr­žitelný? Komentář. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(2): 143.

52. Matušková V, Nikolai T, Marková H et al. Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(1): 64–72. doi: 10.14735/ amcsnn202064.

53. Hřebíček M, Jahnová H, Dvořáková L et al. Význam nových laboratorních technik v dia­gnostice Niemann--Pickovy choroby typu C. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(3): 263–268. doi: 10.14735/ amcsnn2020263.

54. Kolář S, Pejčochová J, Horák O et al. Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(3): 243–250. doi: 10.14735/ amcsnn2020243.

55. Fedorová S, Bartečků E, Hořínková J. Metodologie měření kognitivního deficitu u depresivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(1): 43–47. doi: 10.14735/ amcsnn202043.

56. Rusina R, Matěj R, Cséfalvay Z et al. Frontotemporální demence. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/ 117(1): 9–29. doi: 10.48095/ cccsnn20219.

57. Kisvetrová H, Školoudík D, Herzig R et al. Vliv demence na trajektorie kvality života seniorů. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(3): 298–304. doi: 10.14735/ amcsnn 2020298.

58. Kisvetrová H, Herzig R, Bretšnajdrová M et al. Predictors of quality of life and attitude to ageing in older adults with and without dementia. Aging Ment Health 2021; 25(3): 535–542. doi: 10.1080/ 13607863.2019.1705758.

59. Janoutová J, Kovalová M, Ambroz P et al. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(1): 28–32. doi: 10.14735/ amcsnn202028.

60. Hollá M. Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů. [online]. Dostupné z URL: https:/ / theses.cz/ id/ 6zv6va/ .

61. Cséfalvay Z, Košťálová M, Klimešová M. Vyšetření fatických funkcí-revidovaná verze (VFF-R). Interní materiál AKL ČR. Praha: AKL ČR 2018.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2021 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account