Surgery for idiopatic glossopharyngeal neuralgia – case report and overview of therapeutic modalities


Authors: V. Přibáň;  J. Dostál ;  J. Mraček;  I. Holečková;  D. Štěpánek
Authors‘ workplace: Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni, a FN Plzeň
Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(3): 277-279
Category: Letters to Editor
doi: 10.48095/cccsnn2021277


Sources

1. Chen J, Sindou M. Vago-glossopharyngeal neuralgia: a literature review of neurosurgical experience. Acta Neurochir 2015; 157(2): 311–321. doi: 10.1007/ s00701- 014-2302-7.

2. Franzini A, Messina G, Marchetti M et al. Treatment of glossopharyngeal neuralgia: towards standard. Neurol Sci 2017; 38 (Suppl 1): S51–S55. doi: 10.1007/ s10072- 017-2909-6.

3. Dandy VW. Glossopharyngeal neuralgia (tic douloureux): its diagnosis and treatment. Arch Surg 1927; 15(2): 198–214. doi: 10.1001/ archsurg.1927.01130200046002.

4. Kunc Z. Treatment of essential neuralgia of the 9th nerve by selective tractotomy. J Neurosurg 1965; 23(5): 494–500. doi: 10.3171/ jns.1965.23.5.0494.

5. Lazorthes Y, Verdie JC. Radioferquency coagulation of the petrous ganglion in glossopharyngeal neuralgia. Neurosurgery 1979; 4(6): 512–516. doi: 10.1227/ 00006123- 197906000-00003.

6. Jannetta PJ. Observation on the etiology of trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, acoustic nerve dysfunction and glossopharyngeal neuralgia. Definitive microsurgical treatment and results in 117 patients. Neurochirurgia (Stuttg) 1977; 20(5): 145–154. doi: 10.1055/ s-0028- 1090369.

7. Kano H, Urgosik D, Liscak R et al. Stereotactic radiosurgery for idiopatic glossopharyngeal neuralgia: an international multicenter study. J Neurosurg 2016; 125 (Suppl 1): 147–153. doi: 10.3171/ 2016.7.GKS161523.

8. Novák J. Samostatná neuralgie jazykohltanového nervu, léčená nitrolebním protětím nervu. Rozhl Chir 1950; 6: 229–231.

9. Plas J. Neuralgie nervi glossopharyngei léčená mikrovaskulární dekompresí. Kazuistika. Cesk Slov Neurol N 1993; 56/ 89(1): 23–24.

10. Urgošík D, Liščák R. Léčba gama nožem u algických syndromů v inervační oblasti nervus glossopharyngeus. Ces Slov Neurol N 2016; 79/ 112(3): 331–335. doi: 10.14735/ amcsnn2016331.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account