Rozšíření terapeutického časového okna pro intravenózní trombolýzu by nemělo vést k prodloužení „door-to-needle time“ intervalu


Autoři: D. Sanak 1;  R. Herzig 1;  P. Hubacek 2;  M. Král 1;  T. Veverka 1;  J. Zapletalová 3;  D. Skoloudik 1;  A. Bártková 1;  I. Vlachová 1;  P. Kaňovský 1
Působiště autorů: Comprehensive Stroke Centre, Department of Neurology, Palacký University Hospital, Olomouc 1;  Emergency Department, Palacký University Hospital, Olomouc 2;  Department of Biometry and Statistics, Palacký University Medical School, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(6): 685-688
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Východiska:
Výsledky studie ECASS III a následná aktualizace doporučení European Stroke Organization z ledna 2009 umožnily rozšíření terapeutického časového okna pro systémovou trombolýzu (IVT) ze 3 na 4,5 hodiny od vzniku iktu. Přesto, že je stále platné rčení „time is brain“, mohlo by po rozšíření terapeutického okna docházet k prodloužení tzv. door-to-needle time (DNT) intervalu. Našim cílem bylo srovnat DNT před a po rozšíření terapeutického okna pro IVT.

Soubor a metodika:
Pohlaví, věk, iniciální tíže iktu (ve škále NIHSS), DNT a krevní tlak (TK) před podáním IVT byly srovnány mezi skupinou pacientů léčených IVT do 3 hod (Skupina 1 – rok 2008) a do 4,5 hod (Skupina 2 – rok 2009).

Výsledky:
Skupinu 1 tvořilo 50 pacientů (27 mužů, průměrný věk 69,3 ± 10,8 let), Skupinu 2 pak 52 pacientů (31 mužů, průměrný věk 68,0 ± 9,2 let). Mezi skupinami nebyl nalezen rozdíl v pohlaví, věku, iniciálním NIHSS, DNT (p = 0,695) a TK před podáním IVT. Nebyl také nalezen žádný vztah mezi DNT a iniciální tíží iktu a věkem v obou skupinách.

Závěr:
V našem centru nedošlo k prodloužení DNT po rozšíření teraputického okna pro IVT v roce 2009. Současně nebyl DNT závislý na iniciální tíži iktu nebo věku pacienta.

Klíčová slova:
ischemický iktus – intravenózní trombolýza – door-to-needle time


Zdroje

1. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti D et al. Thrombolysis with Alteplase 3 to 4.5 Hours after Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med 2008; 359(13): 1317–1329.

2. Update Guidelines January 2009 New Elements. Dostupné z URL: http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO_Extended_Thrombolysis_KSU.pdf.

3. Hacke W, Donnan G, Fieschi C, Kaste M, von Kummer R, Broderick JP et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 2004; 363(9411): 768–774.

4. Sanak D, Vlachova I, Hubacek P, Weinberg J, Bartkova A, Kral M et al. Single center or multicenter acute stroke care? A comparison of different systems among regions of Czech Republic. Int J Stroke 2008; 3 (Suppl 1): 307.

5. The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008; 25(5): 457–507.

6. Izenberg A, Silver F, Hill M, Kapral M, Casoubon LK, Fang J et al. Earlier hospital arrival in acute stroke is associated with delayed tPA administration. Neurology 2009; 11 (Suppl 3): 102.

7. Maestroni A, Mandelli C, Manganaro D, Zecca B, Rossi P, Monzani V et al. Factors influencing delay in presentation for acute stroke in an emergency department in Milan, Italy. Emerg Med J 2008; 25(6): 340–345.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se