Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.


Autoři: MUDr. Iveta Lisá, CSc.
Působiště autorů: II. Neurologická klinika LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(6): 678
Kategorie: Personalia

Čas neuveriteľne rýchlo beží. Na niekom zanecháva viditeľné stopy. K iným je milosrdnejší a kĺže sa po nich bez toho, aby podstatnejšie zmenil ich fyzický vzhľad, či psychickú výkonnosť. K takýmto šťastlivcom patrí aj jubilant prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Dňa 3. augusta 2020 uplynulo neuveriteľných 80 rokov od jeho narodenia v podtatranskej obci Bobrovec v okrese Liptovský Mikuláš, kde sa narodil ako v poradí štvrtý z piatich synov rodičov Alžbety a Ľudovíta Lisých.

Keď mal 2 roky, rodina sa presťahovala do Liptovského Mikuláša, kde Ľubomír absolvoval stredoškolské štúdium a po maturite sa rozhodol pre štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním v roku 1963 a po promócii nastúpil ako sekundárny lekár v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši, najprv na pľúcnom a gynekologickom oddelení a po 2 rokoch na oddelení neurológie. Po absolvovaní atestácie z neurológie I. stupňa v 1968 a II. stupňa v 1971 roku mu ponúkol vtedajší prednosta Neurologickej kliniky ILF (tzv. doškolováku lekárov a farmaceutov) primár Trávnik, aby prijal miesto odborného asistenta na klinike a katedre neurológie. Počas prvých rokov pôsobenia na klinike absolvoval študijný pobyt z elektromyografie v Prahe a získané vedomosti a praktické zručnosti využíval ako vedúci laboratória EMG v doškoľovaní mnohých generácií neurológov na Slovensku i v zahraničí (ČR, Rakúsko, Nemecko, Rusko, Slovinsko, Taliansko), kam bol pozvaný prednášať na postgraduálne školiace akcie s problematikou EMG, somatosenzorických evokovaných potenciálov, elektronystagmografie a ultrasonografie. V Petrohrade mu bol na základe doškoľovania ruských a amerických lekárov v oblasti ultrasonografie udelený Diplom Ruskej vojenskej lekárskej akadémie. V laboratóriu EMG sa venoval výskumu štúdia bio­­­logických výkonnostných predpokladov vrcholových krasokorčuliarov vrátane neskoršieho olympijského víťaza a svetového šampióna Jozefa Sabovčíka.

V 1979 roku obhájil kandidátsku a v roku 1992 doktorskú dizertačnú prácu na základe objavných výsledkov výskumu exteroceptívnych a proprioceptívnych reflexných prepojení k trupovým a končatinovým svalom. V roku 1993 bol habilitovaný na docenta a v roku 1997 ho prezident Havel menoval profesorom neurológie. V rokoch 1994–2010 zastával post vedúceho Katedry neurológie SZU (pôvodne ILF) a súčasne i prednostu Neurologickej kliniky a bol členom a predsedom skúšobných komisií pri atestáciách z neurológie.

V rokoch 1993–1995 pôsobil ako poradca pre neurológiu pri Svetovej zdravotníckej organizácii a v rokoch 1990–1992 ako hlavný odborník pre neurológiu pri Ministerstve zdravotníctva SR.

Aktívne pracoval ako akademický funkcionár. V rokoch 1994–2010 zastával funkciu predsedu akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a bol členom vedeckej rady jej dvoch fakúlt Lekárskej fakulty a Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce. ako i LF UK v Bratislave. Bol oponentom dizertačných prác a posudzovateľom habilitačných a inauguračných konaní na univerzitách v Slovenskej i Českej republike.

Rozsiahla je prednášková a publikačná činnosť profesora Lisého. Pozostávajúca z vyše 500 odborných publikácií v domácej i zahraničnej literatúre (z toho 23 kapitol v knižných publikáciách), ako i vyše 1 200 prednášok na domácich, európskych aj svetových odborných podujatiach. Jeho publikácie boli opakovane ocenené Cenou za najlepšiu publikáciu roka.

Profesor Lisý bol a je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov (Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Neurológia pre prax, Choroby hlavy a krku, Lekársky obzor).

V rokoch 1990–1992 bol prezidentom Československej neurologickej spoločnosti a Slovenskú neurologickú odbornú spoločnosť, ktorej predsedom bol 8 rokov, od roku 1993 zastupoval i v Európskej a Svetovej federácii neurologických spoločností (EFNS a WFN).

Za aktívnu účasť pri založení EFNS v roku 1991 mu bola udelená Čestná medaila mesta Marseille.

V 1994 roku bol navrhnutý za člena Medzinárodnej odbornej skupiny pre výskum Parkinsonovej choroby v Číne.

V roku 2016 mu bola Ministrom hospodárstva SR udelená Cena za inovatívny čin roka 2015 v kategórii inovácia služby za Použitie epigenetickej liečby pri liečbe sclerosis multiplex.

V roku 2010 mu bolo udelené Čestné občianstvo rodnej obce Bobrovec a v roku 2020 primátorom mesta Verejné uznanie za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš.


Napriek rozsiahlej vedeckej, výskumnej, pedagogickej, publikačnej a spoločenskej činnosti si neskôr, ale predsa, usporiadal profesor Lisý aj svoj rodinný život a neobával sa vo vyššom veku si na plecia naložiť aj bremeno manželského chomúta, keď presne na Valentína roku 1998 sa oženil. Ako mu povedal profesor Cigánek, zalovil v konkurenčnom rybníku a vzal si za manželku Ivetu, kolegyňu z II. Neurologickej kliniky LF UK. Po roku sa im narodila dcéra Karolína, ktorá sa vydala po stopách rodičov a v súčasnosti študuje v treťom ročníku Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Dcérou a manželkou profesorovi Lisému nebolo dovolené zabudnúť ani na jeho obľúbené koníčky. Precestovali spolu kus sveta. Manželom bolo udelené aj čestné občianstvo štátu Georgia v USA za aktívnu činnosť v medzinárodnej organizácii Friendship Force s centrom v Atlante. Podnikali cyklotúry v okolí Bratislavy, Piešťaň a blízkom Rakúsku a absolvovali výstupy na štíty vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. Rodinu spája veľký obdiv a láska ku Slovensku a jeho prekrásnej prírode a jej najkrajšiemu kútu – profesorovmu rodnému Liptovu. Aj svoje 80. narodeniny profesor Lisý oslávil výletom s rodinou v Západných Tatrách pod Sivým vrchom výstupom na Babky nad rodným Bobrovcom. A to každému v tomto veku nie je dopriate. Nech mu to zdravie a vitalita umožnia ešte aj v ďalšom decéniu.

Za kolegov a rodinu mu to praje

MUDr. Iveta Lisá, CSc.

II. Neurologická klinika LF UK, Bratislava


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2020 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se