Zpráva o výročním sjezdu České neurochirurgické společnosti ČLS JEP v Hradci Králové


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(6): 411-413
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 8.–10. 11. 2023 se v kongresovém hotelu Aldis v Hradci Králové konal celostátní sjezd České neurochirurgické společnosti (ČNCHS) ČLS JEP s mezinárodní účastí. Kongres pokrýval široké spektrum neurochirurgických témat, od onkoneurochirurgie, cévní neurochirurgie až po dětskou neurochirurgii. Celý blok přednášek byl věnován i dynamicky se rozvíjející spondylochirugii, která představila moderní navigační a robotické technologie. Jednotlivá neurochirurgická pracoviště tak měla příležitost prezentovat své zkušenosti s novými operačními postupy, které v posledních letech našly uplatnění v každodenní praxi. Odborné přednášky českých i zahraničních neurochirurgů měly obecně vysokou úroveň, a to vč. závěrečných bloků, kde dostali příležitost i mladší kolegové z oboru.

Kongres ČNCHS byl pořádán Nadačním fondem pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové spolu s organizační podporou firmy Guarant pod patronací ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleše Hermana, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. Záštitu nad celou akcí převzal i Magistrát města Hradec Králové reprezentovaný primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. a Královéhradecký kraj v čele se svým hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem v zastoupení ekonomického náměstka pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D.

Kongresu se zúčastnilo přes 130 lékařů z ČR i zahraničí a přes 80 sester, které svým odborným programem zaplnily čtyři přednáškové bloky v sále Panorama. Diskuzní příspěvky v sesterské sekci pokrývaly svým obsahem důležitou perioperační a ošetřovatelskou problematiku neurochirurgických pracovišť.

Úvod kongresu se v hlavním přednáškovém sále nesl ve slavnostním duchu s krátkými příspěvky garantů, kteří popřáli akci odborný i společenský úspěch. Přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. ve svém úvodním příspěvku připomněl začátky neurochirurgie v Hradci Králové. Vyzdvihl především historickou roli akademika Rudolfa Petra, který v roce 1952 založil v Hradci Králové první samostatnou neurochirurgickou kliniku v tehdejším Československu. Zmínil i pozitivní roli konkurenční Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích v čele s prof. Kuncem, která oficiálně vznikla o sedm let později. Obě kliniky se v polovině minulého století významně zasloužily o dynamický rozvoj nově vzniklého oboru neurochirurgie. Mgr. Zuzana Petrof Ceralová, jednatelka firmy Petrof, v úvodním bloku zaujala posluchače svou prezentací, kde popsala historický vývoj světoznámé hradecké firmy zaměřující se na výrobu pian. Další přednáškové bloky s účastí renomovaných českých a slovenských neurochirurgů se tematicky soustředily na novinky v neuroonkologii, dětské, cévní a spinální neurochirurgii. Díky nadstandardní odborné úrovni přilákaly do auditoria početné publikum, což se místy odrazilo i na bohaté diskuzi.

Ozdobou druhého dne sjezdu se stal zahraniční blok zvaných expertů představujících současnou neurochirurgickou špičku v Evropě i ve světě. Kolegové z Paříže se prezentovali velice impozantně. Prof. Kévin Beccaria, MD, PhD. přednesl své bohaté zkušenosti s operativou meduloblastomů v dětském věku. Prof. Sébastien Froelich, MD, PhD, přednosta neurochirurgické kliniky Lariboisiére, upoutal auditorium excelentní přednáškou o kombinovaných přístupech k lézím baze lební. Obsahově jeho sdělení demonstrovalo unikátní symbiózu mikrochirurgické a endoskopické techniky v řešení těchto komplexních patologií, která po zásluze patří k těm nejnáročnějším v oboru. Další z významných zahraničních řečníků prof. Fady Charbel, MD, PhD z Chicaga svým filozofickým pojetím přednášky připomenul nutnost profesní sebereflexe. Apeloval nejenom na operační, ale především na psychickou vyzrálost, která ve spojení s nadšením a sebeobětováním pro obor kultivuje pracovní prostředí a zlepšuje celkové výsledky. Sekci zvaných přednášek důstojně doplnil hradecký neurointervenční neuroradiolog prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., který svým příspěvkem připomněl historické souvislosti endovaskulárních intervencí ve FNHK. Ve svém vystoupení se navíc podělil o vlastní zkušenosti při léčbě durálních mozkových arteriovenózních zkratů, které jsou právě doménou oboru neurointervenční radiologie.

Čtvrteční společenský večer byl rozdělen do dvou částí. První se konala v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velké náměstí. Duo Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (flétny) doslova nadchlo účastníky kongresu směsicí jazzové i klasické barokní hudby. Pokračování kongresu v reprezentativních prostorách Petrof Gallery přispělo nejenom k vynikající prezentaci místní firmy, ale poskytlo navíc i důstojný prostor pro společenský večer vyplněný živými diskuzemi mezi jednotlivými účastníky. V rámci slavnostního úvodu byli oceněni Čestným členstvím ČNCHS prof. Charbel, prof. Froelich a prof. Krajina za významné zásluhy o rozvoj české neurochirurgie.

Kongres ČNCHS konaný v novém hotelu Aldis v Hradci Králové byl jak odborně, tak i společensky velice úspěšný. Návštěvníky z České republiky i zahraničí byl hodnocen velice kladně. Byly oceňovány především jeho dobrá organizace, vynikající připravenost řečníků i reprezentativní prostředí kongresového hotelu. Hradečtí neurochirurgové tak jako organizátoři akce důstojným způsobem přispěli k oslavám 95. výročí vzniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde se díky akademiku Petrovi a jeho spolupracovníkům psala neurochirurgická historie tehdejšího Československa.

doc. MU Dr. Tomáš Česák, Ph.D.
Přednosta Neurochirurgické kliniky
LF UK a FN Hradec Králové

Obr. 1. Na úvod kongresu promluvil ředitel FN Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který popřál celé odborné akci úspěšný průběh.
Na úvod kongresu promluvil ředitel FN Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který popřál celé odborné akci úspěšný průběh.

Obr. 2. Záštitu nad kongresem převzal i děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., který ve svém úvodním slovu vyzdvihl spolupráci mezi fakultní nemocnicí a lékařskou fakultou a připomněl nutnost jejího dalšího rozvoje.
Záštitu nad kongresem převzal i děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., který ve svém úvodním slovu vyzdvihl spolupráci mezi fakultní nemocnicí a lékařskou fakultou a připomněl nutnost jejího dalšího rozvoje.

Obr. 3. Letošní vítěz tradiční Petrovy ceny MUDr. Jan Lodin přednesl postřehy o průběhu zahraniční stáže, na jejímž fi nancování se podílí Česká a Slovenská neurochirurgická společnost formou stipendia.
Letošní vítěz tradiční Petrovy ceny MUDr. Jan Lodin přednesl postřehy o průběhu zahraniční stáže, na jejímž fi nancování se podílí Česká a Slovenská neurochirurgická společnost formou stipendia.

Obr. 4. Mgr. Zuzana Petrof Ceralová, jednatelka fi rmy Petrof, při své prezentaci popisující historii a současnosti fi rmy, která se zaměřuje na výrobu pian.
Mgr. Zuzana Petrof Ceralová, jednatelka fi rmy Petrof, při své prezentaci popisující historii a současnosti fi rmy, která se zaměřuje na výrobu pian.

Obr. 5. Varhanní koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie: Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (fl étna).
Varhanní koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie: Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (fl étna).

Obr. 6. Prof. Krajina obdržel čestné členství ČNCHS za dlouhodobý přínos pro neurochirurgickou společnost, které předali doc. Česák a předseda ČNCHS prof. Sameš.
Prof. Krajina obdržel čestné členství ČNCHS za dlouhodobý přínos pro neurochirurgickou společnost, které předali doc. Česák a předseda ČNCHS prof. Sameš.

Obr. 7. Foto ze slavnostního společenského večera v Petrof Gallery. Zleva Ing. Kluková z pořádající agentury Guarant, prof. Zvěřina, prof. Froelich, doc. Přibáň, MUDr. Póczoš, prof. Charbel, doc. Fiedler, prof. Sameš, prof. Beccaria, prof. Krajina, sedící doc. Česák.
Foto ze slavnostního společenského večera v Petrof Gallery. Zleva Ing. Kluková z pořádající agentury Guarant, prof. Zvěřina, prof. Froelich, doc. Přibáň, MUDr. Póczoš, prof. Charbel, doc. Fiedler, prof. Sameš, prof. Beccaria, prof. Krajina, sedící doc. Česák.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2023 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se