Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2010

Minimonografie

480
Antikoagulační terapie v prevenci a léčbě ischemických iktů

J. Bauer


Přehledný referát

492
Vývoj technik PLIF a TLIF

J. Šrámek, V. Jirsák, M. Barna, P. Nesnídal

497
Cievna mozgová príhoda a ischemická choroba srdca

M. Kováčik, Š. Madarász, D. Bartko, M. Pešta, R. Herzig, P. Kaňovský

503
Konkomitantní chemoradioterapie a cílená biologická léčba u glioblastoma multiforme

P. Burkoň, R. Lakomý, D. Burkoňová, P. Fadrus

510
Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte – přehled operačních technik a srovnání jejich výsledků

I. Humhej, M. Sameš


Původní práce

517
Analýza „default mode“ sítě u zdravých dobrovolníků

L. Krajčovičová, M. Mikl, R. Mareček, I. Rektorová

523
Úloha predoperačného časového intervalu pri liečbe diskogenného syndrómu caudae equinae

I. Lukáč, I. J. Šulla

529
Výskyt psychogénnych porúch v neurológii

K. Obereignerů, J. Mareš, R. Obereignerů, P. Kaňovský


Krátké sdělení

534
Behaviorálne poruchy u pacientov s Parkinsonovou chorobou – anamnestický skríning za pomoci špecializovaného dotazníka

J. Martinková, P. Valkovič, J. Benetin

538
Přítomnost tzv. typických MR nálezů u multisystémové atrofie a progresivní supranukleární paralýzy – retrospektivní pilotní studie

Z. Grambalová, P. Hluštík, M. Heřman, P. Kaňovský

542
Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy – výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga

P. Matoušek, R. Lipina, T. Paleček, T. Hrbáč, P. Komínek

547
Střelná poranění hlavy a mozku

M. Sova, M. Duba, V. Vybíhal, A. Šprláková, L. Juříček


Komentář

546
Komentář k práci Matoušek et al Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy – výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga

V. Masopust, D. Netuka

568
Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky

E. Ehler


Kazuistika

552
Hemangioblastom kaudy – kazuistika

D. Bludovský, V. Runt, M. Choc, M. Michal, J. Kastner

555
Neuralgie nervus pudendalis – kazuistika

Z. Kadaňka Jr

559
Bodná poranění míchy a míšních kořenů – kazuistiky

V. Přibáň, J. Fiedler, P. Řehoušek, M. Bombic

563
Morbus Lhermitte-Duclos – kazuistika

V. Vybíhal, P. Fadrus, M. Duba, M. Vidlák, A. Šprláková-Puková, L. Křen


Standard léčby

569
Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie

M. Suchý, J. Bednařík, O. Škoda, S. Voháňka, E. Ehler, M. Pátá, P. Kožený, P. Klika, L. Dušek

579
Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou

J. Bednařík&, S. Voháňka, E. Ehler, Z. Ambler, J. Piťha, J. Vencovský, J. Litzman, Z. Kořístek, M. Suchý, M. Pátá, P. Kožený, &garant, Autor, Konzultant, Oponent, Člen Vývojového Týmu


Webové okénko

590
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

591
Analýza dat v neurologii XXIII.
Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Zprávy z odborných akcí

596
Týden světové neurochirurgie v Praze – zpráva z kongresu

M. Vaverka


Abstrakta

599
6. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí
16.–17. září 2010, Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se