Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2018

Editorial

373
Editorial

Minimonografie

378
Detekce nestabilního karotického plátu v prevenci ischemické cévní mozkové příhody

P. Kešnerová, D. Viszlayová, D. Školoudík


Kontroverze

392
Agresivní léčba intracerebrální hemoragie se snižováním krevního tlaku a indikací operace - ANO
393
Agresivní léčba intracerebrální hemoragie se snižováním krevního tlaku a indikací operace - NE

Komentář ke kontroverzím

394
Agresívna liečba intracerebrálnej hemoragie so znižovaním krvného tlaku a indikáciou operácie

Přehledný referát

395
Léčba cílená na B lymfocyty – významný pokrok v léčbě roztroušené sklerózy

J. Piťha

404
Biomarkery progrese onemocnění a prognózy u pa­cientů s roztroušenou sklerózou

M. Petržalka, E. Meluzínová, J. Libertínová, J. Hanzalová, P. Marusič


Přehledný článek

410
Možnosti regulace neuroimunitních a neuroendokrin­ních dějů pomocí fyzioterapie

G. Angelová, M. Bičíková, L. Kolátorová, P. Kučera, M. Grünerová Lippertová, K. Řasová


Původní práce

414
Parietální atrofický skór na magnetické rezonanci mozku u normálně stárnoucích osob

D. Šilhán, I. Ibrahim, J. Tintěra, A. Bartoš

420
Zobrazení periferních nervů pomocí difuzního tenzoru a MR traktografie

I. Humhej, I. Ibrahim, M. Sameš, J. Tintěra, D. Hořínek, I. Čižmář

427
Rozdíly v klinických, radiologických a léčebných modalitách intramedulárních arachnoidálních cyst a syringomyelie v oblasti krční páteře –  12 případů

H. I. Secer, S. Kahraman, N. C. Ören, M. A. Dirik, N. Bulakbaşı

436
Vzťah medzi intenzitou tin­nitu a mierou senzorineurálnej straty sluchu z aspektu prínosu hyperbarickej oxygenoterapie

Z. Krajčovičová, V. Meluš, R. Zigo, K. Jurdíková, M. Mišinová

444
Antiagregačná a antikoagulačná liečba pri karotickej endarterektómii

M. Orlický, P. Vachata, P. Waldauf, M. Sameš

450
Skoré pooperačné komplikácie po plánovaných operáciách degenerovanej driekovej chrbtice u starších pa­cientov

P. Snopko, B. Kolarovszki, R. Opšenák, R. Richterová, M. Benčo, M. Hanko

457
Srovnání účin­nosti subkután­ně podávaného interferonu β-1a 44 μg, dimetyl fumarátu a fingolimodu v reálné klinické praxi –  multicentrická observační studie

Z. Pavelek, L. Sobíšek, D. Horáková, M. Vališ

466
Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti

A. Bartoš, M. Hohinová


Komentář k příspěvku Z. Krajčovičové et al

443
Vzťah medzi intenzitou tin­nitu a mierou senzorineurálnej straty sluchu z aspektu prínosu hyperbarickej oxygenoterapie

Dopisy redakci

476
Faryngo-cerviko-brachiální varianta Guillain-Barrého syndromu

N. Kopecká, T. Prax, J. Tomášek, E. Ehler

478
Bradykininem indukovaný angioedém po podání tkáňového aktivátoru plazminogenu u akutní cévní mozkové příhody – terapie s nebo bez inhibitoru C1 esterázy

V. Špatenková, D. Šímová, V. Beneš Rd, J. Jedlička

481
Oboustran­ná paréza nervus abducens po úrazu hlavy a krční páteře

M. Bolcha, P. Vachata, M. Sameš

484
Huntingtonova nemoc se začátkem v seniu – přehlížená diagnóza

P. Ressner, P. Bártová, J. Horáková, P. Krulová, V. Jaremová, D. Beránková, M. Bar


Okénko statistika

487
Analýza dat v neurologii - LXX. Kovariance

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Zpráva z odborné akce

491
Výroční setkání věnované novinkám v léčbě roztroušené sklerózy

J. Piťha


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se