Cognitive Rehabilitation in Patients with Multiple Sclerosis


Authors: D. Chmelařová 1,2;  Z. Ambler 1;  M. Dostál 3;  V. Vobořilová 2
Authors‘ workplace: Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň 1;  Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň 2;  Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU v Plzni 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(6): 677-683
Category: Review Article
doi: 10.14735/amcsnn2014677

Tato práce byla částečně podpořena z projektů „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“, Evropské centrum excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090, a SGS-2013-029 „Pokročilé výpočetní a informační systémy“. Zvláštní poděkování patří prof. MUDr. Zdeňku Amblerovi za jeho cenné připomínky a konzultace nejen při vzniku tohoto článku, ale po celou dobu mé praxe na Neurologické klinice LF UK a FN Plzeň.

Overview

In all phases of multiple sclerosis (MS), cognitive deficits (CD) are an important predictor of the quality of life and the frequent cause of job loss. The deficits usually have a character of a mild cognitive impairment and their manifestation varies greatly. Therefore, accurate neuropsychological assessment is important. Mild cognitive symptoms in MS usually include problems with the speed of information processing and visual learning, dysfunction of complex attention and executive functions. Rehabilitation of cognitive functions can significantly influence and minimize the impact of the disease. Rehabilitation of cognitive deficits has changed from “pencil-paper” method to computer-program-based rehabilitation. This papers reviews a range of studies dealing with cognitive function rehabilitation, including both quantitative and qualitative results, and both short- and long-term results. The positive effects of rehabilitation are clearly shown by increased quality of life and alleviated depressive symptoms. Further discussion is needed about durability of this effect and what other factors can positively support the training effects.

Key words:
multiple sclerosis – computerized cognitive training – magnetic resonance – cognitive rehabilitation – cognitive dysfunction – neuropsychological assessment

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Ambler Z, Růžička E, Bednařík J. Klinická neurologie. Praha: Triton 2010.

2. Havrdová E. Roztroušená skleróza. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/ 104(2): 121– 132.

3. Vachová M, Dušánková J, Zámečník L. Symptomatická léčba roztroušené sklerózy. Neurol Prax 2008; 9(4): 226– 231.

4. Stuifbergen A, Becker H, Morgan S, Morrison J,Perez F. Home‑based computer-assisted cognitive training: feasibility and perceptions of people with multiple sclerosis. Int J MS Care 2011; 13(4): 189– 198.

5. Chiaravalloti N, De Luca J. Cognitive impairment in multiple sclerosis. Lancet Neurol 2008; 7(12): 1139– 1151. doi: 10.1016/ S1474-4422(08)70259-X.

6. Dušánková J, Havrdová E. Psychiatrická problematika u sclerosis multiplex. Neurol Prax 2006; 4: 201– 204.

7. Langdon D. Kognition in multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2011; 24(3): 244– 249. doi: 10.1097/ WCO.0b013e328346a43b.

8. Morrow S, Weinstock-Guttman B, Munschauer F, Hojnacki D, Benedict R. Subjective fatigue is not associated with cognitive impairment in multiple sclerosis, cross-sectional and longitudional analysis. Mult Scler 2009; 15(8): 998– 1005. doi: 10.1177/ 1352458509106213.

9. Vaněčková M, Seidl Z, Krásenský J, Horáková D, Havrdová E, Němcová E et al. Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(6): 716– 720.

10. Keřkovský M, Štourač P, Bednařík P, Vlčková E, Obhlídalová I. Imaging techniques to evaluate morphological correlates of cognitive dysfunction in multiple sclerosis patients. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(2): 170– 178.

11. Benedict RH. Integrating cognitive function screening and assessment into the routine care of multiple sclerosis patiens. CNS Spectr 2005; 10(5): 384– 391.

12. Preiss M, Kučerová H, Fanfrdlová Z, Javůrková A,Klempíř J, Krivošíková H et al. Neuropsychologie v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada 2006.

13. Preiss M. Rehabilitace kognitivních funkcí on‑line: možnosti programu Cognifit. Psychiatrie 2010; 14: 77– 80.

14. O'Brein AR, Chiaravalloti N, Goverovery Y, De Luca J. Evidenced‑based cognitive rehabilitation for persons with multiple sclerosis: a review of the literature. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89(4): 761– 769. doi: 10.1016/ j.apmr.2007.10.019.

15. Rosti-Otajärvi E, Mäntynen A, Koivisto K, Huhtala H, Hämäläinen P. Neuropsychological rehabilitation has beneficial effects on perceived cognitive deficits in multiple sclerosis during nine-month follow‑up. J Neurol Sci 2013; 334(1– 2): 154– 160. doi: 10.1016/ j.jns.2013.08.017.

16. Stuifberegn AK, Becker H. A randomized controlled trail of cognitive rehabilitation intervenionfor person with multiple sclerosis. Clin Rehabil 2012; 26(10): 882– 893. doi: 10.1177/ 0269215511434997.

17. Bandion K, Baumhackl U, Tesar N. Efficacy of a neuropsychological training programme for patients with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Wien Klin Wochenschr 2005, 117(21– 22): 747– 754.

18. Chiaravalloti ND, DeLuca J, Moore NB, Ricker J. Treating learning impairments improves memory performace in multiple sclerosis: a randomized clinical trial. Mult Scler 2005; 11(1): 58– 68.

19. Jonsson A, Korfitzen EM, Heltberg A, Ravnborg MH,Byskov-Ottosen E. Effects of neuropsychological treatment in patientswith multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 1993; 88(6): 394– 400.

20. Fink F, Rischkau E, Butt M, Klein J, Eling P, Hildebrandt H. Efficacyof an executive function intervention programme in MS. Mult Scler 2010; 16(9): 1148– 1151. doi: 10.1177/ 1352458510375440.

21. Solari A, Motta A, Mendozzi L, Pucci E, Forni M, Mancardi G et al. Computer-aided retraining of memory and attention in people with multiple sclerosis: a randomized, double‑blind controlled trial. J Neurol Sci 2004; 222(1– 2): 99– 104.

22. Lincoln NB, Dent A, Harding J, Weyman N, Nicholl C, Blumhardt LD et al. Evalution of cognitive assessment and cognitive interventionfor people with multiplesclerosis. J Neuro Neurosurg Psychiatry 2002; 72(1): 93– 98.

23. Preiss M. Krátkodobá efektivita trénování paměti. Psychiatrie 2010; 14(1): 22– 26.

24. Čermáková R, Rodriguez M, Preiss M. Rehabilitace kognitivních funkcí on‑line: možnosti programu cognifit. Psychiatrie 2010; 14(3): 76– 79.

25. Waidingerová I, Steinová D, Preiss M. Subjektivní efektivita kombinovaného tréninku u seniorů se šestiměsíčním odstupem. Psychiatrie 2010; 16(1): 4– 7.

26. Mattioli F, Stampatori C, Zanotti D, Parrinello G, Capra R. Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2010; 288(1– 2): 101– 105. doi: 10.1016/ j.jns.2009.09.024.

27. Vogt A, Kappos L, Calabrese P, Stöcklin M, Gschwind L, Opwis K et al. Working memory training in patients with multiple sclerosis: comparison of different training schedules. Restor Neurol Neurosci 2009; 27(3): 225– 235. doi: 10.3233/ RNN-2009-0473.

28. Dunning T. Happy neuron launches online brain games. Activities, Adaptation & Aging 2007; 31(4): 59– 60.

29. O’Carroll CB, Woodruff BK, Locke DE, Hoffman-Snyder CR, Wellik KE, Thaera GM et al. Is donepezil effective for multiple sclerosis‑related cognitive dysfunction? A critically appraised topic. Neurologist 2012; 18(1): 51– 54. doi: 10.1097/ NRL.0b013e31823fa3ba.

30. Mäurer M, Ortler S, Baier M, Meergans M, Scherer P, Hofmann WE et al. Randomised multicentre trial on safety and efficacy of rivastigmine in cognitively impaired multiple sclerosis patients. Mult Scler 2013;19(5): 631– 638. doi: 10.1177/ 1352458512463481.

31. Amato MP, Zipoli V, Portaccio E. Multiple sclerosis‑related cognitive changes: a review of cross-sectional and longitudinal studies. J Neurol Sci 2006; 25(1– 2): 41– 46.

32. Penner IK, Sastre‑Garriga J. One step forward in the quest for evidence of the efficacy of cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Mult Scler 2014; 20(1): 2. doi: 10.1177/ 1352458513510982.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2014 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account