Missile Head Injury with a Replica of a Historical Weapon – Pathophysiology and a Case Study


Authors: M. Vidlák 1;  M. Smrčka 1;  A. Mrlian 1;  V. Vybíhal 1;  T. Svoboda 1;  B. Planka 2
Authors‘ workplace: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 1;  Kriminalistický ústav Praha 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(6): 770-774
Category: Case Report
doi: 10.14735/amcsnn2014770

Overview

Missile brain injuries are very serious injuries, survival of which depends on early diagnosis and neurosurgical intervention. The choice of a weapon is an important aspect. In this case report, we describe a case treated at the Department of Neurosurgery, University Hospital Brno. The weapon causing this injury was a quite rare replica of a historical weapon and injury statistics do not report injuries caused by a longrifle.

Key words:
missile brain injury – historical firearm

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Hirt M et al. Soudní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno 2011.

2. Hirt M a kol. Vybrané kapitoly ze soudního lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno 1998.

3. Smrčka M a kol. Poranění mozku. 1. vyd. Praha: Grada 2001.

4. Šafr M, Hejna P. Střelná poranění. 1. vyd. Praha: Galén 2010.

5. Komenda J, Hejna P, Rydlo M, Novák M, Krajsa J, Racek F. Střely frangible: rani vost a klinické aspekty jejich použití. Soud Lek 2012; 57(2): 21– 24.

6. Juříček L, Moravanský N, Sova M. Reálné střelné poranění typu průstřel lebky a zá střel hlavy ve srovnání s matematickým modelem chování FMJ střely pistolového nábo je ráže 6,35 mm Browning (25 Auto). Soud Lek 2011; 56(4): 50– 52.

7. Krajsa J, Hirt M, Novák Z. Účinek salonní perkusní pistole na náhrady lebečních kos tí. Soud Lek 2010; 55(4): 54– 55.

8. Erdogan E, Gönül E, Seber N. Craniocerebral gunshot wounds. Neurosurgery 2002; 12(1): 1– 18.

9. Sova M, Duba M, Vybíhal V, Šprláková A, Juříček L. Střelná poranění hlavy a mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(5): 547– 551.

10. Häckel M. Střelná poranění hlavy –  přehled. Rozhl Chir 2013; 92(6): 353– 356.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2014 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account