Editorial


Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(4): 311
Category: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v červnu byly společností Clarivate Analytics zveřejněny hodnoty impakt faktoru (IF) časopisů za rok 2020. Aktuální hodnota IF časopisu Cesk Slov Neurol N je 0,35 – je tedy na stabilní úrovni v očekávaném pásmu, s minimálním poklesem oproti roku 2019, kdy činila 0,377 (obr. 1). Průměrná hodnota IF našeho časopisu byla v letech 1998–2019 0,192 (medián 0,162) a v předchozích 5 letech (2015–2019) pak 0,363 (medián 0,368).

I do budoucna počítáme s kolísáním hodnoty IF v okolí mediánu posledních let. Také v letošním roce patří můj dík tradičně jak autorům citovaných i citujících prací, tak i recenzentům, kteří svou aktivitou přispívají k udržování standardní kvality prací přijímaných do tisku.

Váš Roman Herzig

vedoucí redaktor

Hodnoty impakt faktoru časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.
Image 1. Hodnoty impakt faktoru časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.


Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 4

2021 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account