Neuroradiologické charakteristiky a klinické výsledky u pacientů intoxikovaných metanolem


Authors: H. B. Onan 1;  F. C. Piskin 1;  T. Demir 2;  H. T. Ballı 1;  N. R. Disel 3
Authors‘ workplace: Department of Radiology, Balcali, Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 1;  Department of Neurology, Balcali, Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 2;  Department of Emergency Medicine, Balcali Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84(5): 442-448
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn2021442

Overview

Cíl: Cílem této studie bylo popsat časné radiologické nálezy u pacientů s dia­gnostikovanou intoxikací metanolem a zjistit vztah mezi přítomností a rozsahem těchto nálezů a prognózou. Metody: Hodnoceny byly klinické a časné radiologické nálezy u pacientů, kteří se dostavili na pohotovost s náhlými obtížemi, a následně u nich byla dia­gnostikována intoxikace metanolem. Pacienti byli rozděleni do skupin podle radiologického nálezu a porovnáni podle hladiny metanolu při příjmu, stupně závažnosti metabolické acidózy a klinických výsledků. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 45 pacientů (41 [91,1 %] mužů), jejichž průměrný věk byl 51,6 ± 13,6 let. Nejčastějším symptomem byla ztráta zraku (n = 25; 55,6 %). Vyšetření pomocí CT a MR zjistilo patologické změny u 18 (40 %) pacientů (skupina I), u 27 pacientů (60 %) (skupina II) byly nálezy zobrazovacích metod normální. Počet pacientů, u nichž intoxikace vedla k následkům či smrti, byl signifikantně vyšší ve skupině I (n = 18; 100 %) než ve skupině II (n = 9; 33,3 %) (p < 0,001). Závěr: Nálezy radiologických vyšetření provedených v časné fázi mohou u pacientů po intoxikaci metanolem odhalit patologie a pomoci určit prognózu. Prognóza pacientů s radiologickým nálezem je horší než u pacientů bez pozitivního nálezu.

Klíčová slova:

prognóza – orbita – intoxikace metanolem – neuroradiologické nálezy – MR mozku


Sources

1. Casarett LJ, Doull J, Klaassen CD et al. Toxicology: the basic science of poisons. 8th Ed. New York: Maxwell-MacMillian-Pergamon 2013.

2. Sahin S, Solak S, Akyol O et al. Transdermal methyl alcohol intoxication cause of pain relief. West Indian Med J 2013; 62 (1): 84–86.

3. Kumar P, Gogia A, Kakar A et al. An interesting case of characteristic methanol toxicity through inhalational exposure. J Fam Med Prim Care 2015; 4 (3): 470–473. doi: 10.4103/2249-4863.161359.

4. McMartin KE, Ambre JJ, Tephly TR. Methanol poisoning in human subjects: role for formic acid accumulation in the metabolic acidosis. Am J Med 1980; 68 (3): 414–418. doi: 10.1016/0002-9343 (80) 90113-8.

5. Hovda KE, Hunderi OH, Tafjord AB et al. Methanol outbreak in Norway 2002–2004: epidemiology, clinical features and prognostic signs. J Intern Med 2005; 258 (2): 181–190. doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01521.x.

6. Sharpe JA, Hostovsky M, Bilbao JM et al. Methanol optic neuropathy: a histopathological study. Neurology 1982; 32 (10): 1093–1100. doi: 10.1212/wnl.32.10.1093.

7. Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Dadgar SM et al. Prognostic factors in methanol poisoning. Hum Exp Toxicol 2007; 26 (7): 583–586. doi: 10.1177/096 0327106080077.

8. Liu JJ, Daya MR, Carrasquillo O et al. Prognostic factors in patients with methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36 (3): 175–181. doi: 10.3109/15563659809028937.

9. Sefidbakht S, Rasekhi AR, Kamali K et al. Methanol poisoning: acute MR and CT findings in nine patients. Neuroradiology 2007; 49 (5): 427–435. doi: 10.1007/s00234-007-0210-8.

10. Patankar T, Bichile L, Karnad D et al. Methanol poisoning: brain computed tomography scan findings in four patients. Australas Radiol 1999; 43 (4): 526–528. doi: 10.1046/j.1440-1673.1999.00723.x.

11. Yayci N, Agritmis H, Turla A et al. Fatalities due to methyl alcohol intoxication in Turkey: an 8-year study. Forensic Sci Int 2003; 131 (1): 36–41. doi: 10.1016/s0379-0738 (02) 00376-6.

12. Celik S, Karapirli M, Kandemir E et al. Fatal ethyl and methyl alcohol-related poisoning in Ankara: a retrospective analysis of 10,720 cases between 2001 and 2011. J Forensic Leg Med 2013; 20 (3): 151–154. doi: 10.1016/j.jflm.2012.05.009.

13. Vaneckova M, Zakharov S, Klempir J et al. Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuro Endocrinol Lett 2016; 36 (8): 737–744.

14. Comoglu S, Ozen B, Ozbakır S. Methanol intoxication with bilateral basal ganglia infarct. Australas Radiol 2001; 45 (3): 357–358. doi: 10.1046/j.1440-1673.2001.00937.x.

15. Kurtas O, Imre K, Ozer E et al. The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication. Biomedical Research 2017; 28 (8): 1–7.

16. Server A, Hovda KE, Nakstad PH et al. Conventional and diffusion-weighted MRI in the evaluation of methanol poisoning. Acta Radiol 2003; 44 (6): 691–695. doi: 10.1046/j.1600-0455.2003.00138.x.

17. Elkhamary SM, Fahmy DM, Galvez-Ruiz A et al. Spectrum of MRI findings in 58 patients with methanol intoxication: long-term visual and neurological correlation. Egypt J Radiol Nucl Med 2016; 47 (3): 1049–1055. doi: 10.1016/j.ejrnm.2016.06.011.

18. Zakharov S, Kotikova K, Vaneckova M et al. Acute methanol poisoning: prevalence and predisposing factors of haemorrhagic and non-haemorrhagic brain lesions. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016; 119 (2): 228–238. doi: 10.1111/bcpt.12559.

19. Edenberg HJ. The genetics of alcohol metabolism: role of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase variants. Alcohol Res Health 2007; 30 (1): 5–13.

20. Liu JJ, Daya MR, Carrasquillo O et al. Prognostic factors in patients with methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36 (3): 175–181. doi: 10.3109/15563659809028937.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2021 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account