Neuroradiologické charakteristiky a klinické výsledky u pacientů intoxikovaných metanolem


Autoři: H. B. Onan 1;  F. C. Piskin 1;  T. Demir 2;  H. T. Ballı 1;  N. R. Disel 3
Působiště autorů: Department of Radiology, Balcali, Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 1;  Department of Neurology, Balcali, Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 2;  Department of Emergency Medicine, Balcali Hospital, Medical Faculty Cukurova, University, Adana, Turkey 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84(5): 442-448
Kategorie: Původní práce
doi: 10.48095/cccsnn2021442

Souhrn

Cíl: Cílem této studie bylo popsat časné radiologické nálezy u pacientů s dia­gnostikovanou intoxikací metanolem a zjistit vztah mezi přítomností a rozsahem těchto nálezů a prognózou. Metody: Hodnoceny byly klinické a časné radiologické nálezy u pacientů, kteří se dostavili na pohotovost s náhlými obtížemi, a následně u nich byla dia­gnostikována intoxikace metanolem. Pacienti byli rozděleni do skupin podle radiologického nálezu a porovnáni podle hladiny metanolu při příjmu, stupně závažnosti metabolické acidózy a klinických výsledků. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 45 pacientů (41 [91,1 %] mužů), jejichž průměrný věk byl 51,6 ± 13,6 let. Nejčastějším symptomem byla ztráta zraku (n = 25; 55,6 %). Vyšetření pomocí CT a MR zjistilo patologické změny u 18 (40 %) pacientů (skupina I), u 27 pacientů (60 %) (skupina II) byly nálezy zobrazovacích metod normální. Počet pacientů, u nichž intoxikace vedla k následkům či smrti, byl signifikantně vyšší ve skupině I (n = 18; 100 %) než ve skupině II (n = 9; 33,3 %) (p < 0,001). Závěr: Nálezy radiologických vyšetření provedených v časné fázi mohou u pacientů po intoxikaci metanolem odhalit patologie a pomoci určit prognózu. Prognóza pacientů s radiologickým nálezem je horší než u pacientů bez pozitivního nálezu.

Klíčová slova:

prognóza – orbita – intoxikace metanolem – neuroradiologické nálezy – MR mozku


Zdroje

1. Casarett LJ, Doull J, Klaassen CD et al. Toxicology: the basic science of poisons. 8th Ed. New York: Maxwell-MacMillian-Pergamon 2013.

2. Sahin S, Solak S, Akyol O et al. Transdermal methyl alcohol intoxication cause of pain relief. West Indian Med J 2013; 62 (1): 84–86.

3. Kumar P, Gogia A, Kakar A et al. An interesting case of characteristic methanol toxicity through inhalational exposure. J Fam Med Prim Care 2015; 4 (3): 470–473. doi: 10.4103/2249-4863.161359.

4. McMartin KE, Ambre JJ, Tephly TR. Methanol poisoning in human subjects: role for formic acid accumulation in the metabolic acidosis. Am J Med 1980; 68 (3): 414–418. doi: 10.1016/0002-9343 (80) 90113-8.

5. Hovda KE, Hunderi OH, Tafjord AB et al. Methanol outbreak in Norway 2002–2004: epidemiology, clinical features and prognostic signs. J Intern Med 2005; 258 (2): 181–190. doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01521.x.

6. Sharpe JA, Hostovsky M, Bilbao JM et al. Methanol optic neuropathy: a histopathological study. Neurology 1982; 32 (10): 1093–1100. doi: 10.1212/wnl.32.10.1093.

7. Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Dadgar SM et al. Prognostic factors in methanol poisoning. Hum Exp Toxicol 2007; 26 (7): 583–586. doi: 10.1177/096 0327106080077.

8. Liu JJ, Daya MR, Carrasquillo O et al. Prognostic factors in patients with methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36 (3): 175–181. doi: 10.3109/15563659809028937.

9. Sefidbakht S, Rasekhi AR, Kamali K et al. Methanol poisoning: acute MR and CT findings in nine patients. Neuroradiology 2007; 49 (5): 427–435. doi: 10.1007/s00234-007-0210-8.

10. Patankar T, Bichile L, Karnad D et al. Methanol poisoning: brain computed tomography scan findings in four patients. Australas Radiol 1999; 43 (4): 526–528. doi: 10.1046/j.1440-1673.1999.00723.x.

11. Yayci N, Agritmis H, Turla A et al. Fatalities due to methyl alcohol intoxication in Turkey: an 8-year study. Forensic Sci Int 2003; 131 (1): 36–41. doi: 10.1016/s0379-0738 (02) 00376-6.

12. Celik S, Karapirli M, Kandemir E et al. Fatal ethyl and methyl alcohol-related poisoning in Ankara: a retrospective analysis of 10,720 cases between 2001 and 2011. J Forensic Leg Med 2013; 20 (3): 151–154. doi: 10.1016/j.jflm.2012.05.009.

13. Vaneckova M, Zakharov S, Klempir J et al. Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuro Endocrinol Lett 2016; 36 (8): 737–744.

14. Comoglu S, Ozen B, Ozbakır S. Methanol intoxication with bilateral basal ganglia infarct. Australas Radiol 2001; 45 (3): 357–358. doi: 10.1046/j.1440-1673.2001.00937.x.

15. Kurtas O, Imre K, Ozer E et al. The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication. Biomedical Research 2017; 28 (8): 1–7.

16. Server A, Hovda KE, Nakstad PH et al. Conventional and diffusion-weighted MRI in the evaluation of methanol poisoning. Acta Radiol 2003; 44 (6): 691–695. doi: 10.1046/j.1600-0455.2003.00138.x.

17. Elkhamary SM, Fahmy DM, Galvez-Ruiz A et al. Spectrum of MRI findings in 58 patients with methanol intoxication: long-term visual and neurological correlation. Egypt J Radiol Nucl Med 2016; 47 (3): 1049–1055. doi: 10.1016/j.ejrnm.2016.06.011.

18. Zakharov S, Kotikova K, Vaneckova M et al. Acute methanol poisoning: prevalence and predisposing factors of haemorrhagic and non-haemorrhagic brain lesions. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016; 119 (2): 228–238. doi: 10.1111/bcpt.12559.

19. Edenberg HJ. The genetics of alcohol metabolism: role of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase variants. Alcohol Res Health 2007; 30 (1): 5–13.

20. Liu JJ, Daya MR, Carrasquillo O et al. Prognostic factors in patients with methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36 (3): 175–181. doi: 10.3109/15563659809028937.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2021 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se