Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery - Issue 2/2023

Review Article

100
Současné a budoucí terapeutické možnosti léčby generalizované formy myasthenia gravis

M. Týblová

107
Standardizované a pokročilé techniky MR v diagnostice dětských nádorů mozku

P. Hanzlíková, R. Martínek, D. Vilímek, H. Medřická, E. Štěpánová

114
Vestibulární rehabilitace u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu

M. Bonaventurová, Z. Čada, V. Koucky, V. Bandurová, V. Svobodová, K. Červený, P. Hermann, O. Čakrt, Z. Fík, J. Plzák, Z. Balatková


Original Paper

121
Změny v mozkovém objemu při monokulární slepotě s pozdním nástupem – studie volumetrického zobrazení

E. Ö. Öktem, F. Aslan, O. Ozen

128
Hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od gliových buněk a nervového růstového faktoru v séru u pacientů s onemocněním COVID-19

O. N. Turkeri, F. B. Ozgeris, Ö. F. Kocak, N. Kurt, N. Yuce, N. Bakan, E. Parlak

134
Srovnání metabolického profilu zdravého mozku na dvou 3T MR tomografech VIDA Siemens

D. Pajuelo, M. Hájek, M. Roček, M. Dezortová

140
Vaskulární koridor pro implantaci stimulační elektrody do nucleus anterior thalami – experimentální studie

D. Hrabovský, M. Joukal, M. Baláž, J. Kunst, J. Chrastina


Short Communication

148
Problematika posuzování invalidity po prodělané cévní mozkové příhodě

T. Řepík, K. Štibraná, L. Čeledová, T. Pastirčáková, R. Odložilík, P. Potužník, M. Peterka


Letter to Editor

153
Cenobamát v léčbě farmakorezistentní fokální epilepsie

J. Kočvarová

155
Roboticky asistovaná resekce presakrálního neurofibromu

D. Langer, P. Vaněk, J. Kalvach, M. Ryska, D. Netuka, R. Pohnán


Personal News

158
Inspirativní výročí: 60. narozeniny prof. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc., MHA, FEAN
160
Vzpomínka na neurochirurga MUDr. Jana Kremra

Review

161
Rokyta R, Fricová J, Šebková A a kol. Dětská bolest. Praha: Indigoprint 2022.

Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account