Vliv léčby botulinum toxinem‑ A a redresního sádrování na délku musculus triceps surae a ekvinózní postavení nohy během chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou


Autoři: E. B. Zwick 1;  M. Švehlík 1,2;  G. Steinwender 1;  W. E. Linhart 1
Působiště autorů: Czech Republic ;  Austria ;  Department of Paediatric Orthopaedics, Department of Paediatric Surgery, Medical University of Graz 1;  Department of Child and Adult Orthopaedics and Traumatology, 2nd Medical School, Charles University Prague 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(6): 553-558
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíle:
Cílem této studie bylo provést komplexní analýzu krátkodobého účinku vysokodávkovaného botulinum toxinu- A (BTX‑ A) aplikovaného společně s redresním sádrováním z důvodu ekvinózního postavení nohy během chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Dalším cílem bylo zhodnotit vliv této léčby na délku musculus triceps surae.

Materiál a metodika:

Jedná se o prospektivní studii, do které bylo zařazeno 10 pacientů (17 končetin) se spastickou formou DMO a ekvinózním postavením nohy. K hodnocení byla použita metoda trojdimenzionální kinematické a kinetické analýzy chůze společně s počítačovou modelací délky musculus triceps surae. Pacienti byli vyšetřeni před a 10 týdnů po léčbě. Ke statistické analýze byl použit párový t- test.

Výsledky:
Rychlost chůze a délka kroku se po aplikaci BTX‑ A nezměnila. Maximální dorziflexe na konci fáze jedné opory se zvýšila (p = 0,045), což vedlo k normalizaci „slope quotient“ (p = 0,001). Došlo také k odstranění patologické generace síly během první poloviny fáze jedné opory (p = 0,012). Oproti očekávání, síla plantiflexorů nebyla aplikací BTX‑ A ovlivněna (p = 0,486). Neprokázali jsme prodloužení musculus triceps surae.

Závěr:
Aplikace BTX‑ A společně s redresním sádrováním vede ke zlepšení kinematiky a kinetiky chůze pacientů s ekvinózní deformitou a DMO. Výsledky naší studie upozorňují na možnost rozdílného působení BTX‑ A na intrafuzální a extrafuzální svalová vlákna.

Klíčová slova:
dětská mozková obrna – botulinum toxin-A – pes equinus – analýza chůze


Zdroje

1. Bax MC. Terminology and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1964; 6: 295– 297.

2. Koman LA, Smith BP, Shilt JS. Cerebral palsy. Lancet 2004; 363(9421): 1619– 1631.

3. Gaines RW, Ford TB. A systematic approach to the amount of Achilles tendon lengthening in cerebral palsy. 1984; 4(4): 448– 451.

4. Perry J, Hoffer MM, Giovan P, Antonelli D, Greenberg R. Gait analysis of the triceps surae in cerebral palsy. A preoperative and postoperative clinical and electromyographic study. J Bone Joint Surg Am 1974; 56(3): 511– 520.

5. Kita M, Goodkin DE. Drugs used to treat spasticity. Drugs 2000; 59(3): 487– 495.

6. Spitzer C, Kessler C, Freyberger HJ. Only a gait disorder? A case report of dissociative disorders. Psychiatr Prax 1997; 24(3):150– 151.

7. Corry IS, Cosgrove AP, Duffy CM, McNeill S, Taylor TC, Graham HK. Botulinum toxin. A compared with stretching casts in the treatment of spastic equinus: a randomised prospective trial. J Pediatr Orthop 1998; 18(3): 304– 311.

8. Jefferson RJ. Botulinum toxin in the management of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2004; 46(7): 491– 499.

9. Ziv I, Blackburn N, Rang M, Koreska J. Muscle growth in normal and spastic mice. Dev Med Child Neurol 1984; 26(1): 94– 99.

10. Baker R, Jasinski M, Maciaq‑ Tymecka I, Michalowska- Mrozek J, Bonikowski M, Carr L et al. Botulinum toxin treatment of spasticity in diplegic cerebral palsy: a randomized, double‑blind, placebo- controlled, dose‑ranging study. Dev Med Child Neurol 2002; 44(10): 666– 675.

11. Kay RM, Rethlefsen SA, Fern- Buneo A, Wren TA, Skaggs DL. Botulinum toxin as an adjunct to serial casting treatment in children with cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am 2004; 86(11): 2377– 2384.

12. Winter DA. Energy generation and absorption at the ankle and knee during fast, natural, and slow cadences. Clin Orthop Relat Res 1983; 175:147– 154.

13. Pierce LA, Buckon CE, Sienko TS, Orendurff BS, Piatt JH, Sussman MD et al. Is the double bump ankle moment pattern caused by spasticity. Gait and Posture 1997; 5: 139.

14. Stolz M. Modellbildung, Simulation und Analyse der menschlichen Beinbewegung zur Vorbereitung chirurgischer Eingriffe. Technische Universität, Graz: Unpublished Diplomarbeit 2002.

15. Yamaguchi GT. Dynamic Modeling of Musculoskeletal Motion –  A Vectorized Approach for Biomechanical Analysis in Three Dimensions. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers 2001.

16. Desloovere K, Molenaers G, Jonkers I, De Cat J, De Borre L, Nijs J et al. A randomized study of combined botulinum toxin type A and casting in the ambulant child with cerebral palsy using objective outcome measures. Eur J Neurol 2001; 8 (Suppl 5): 75– 87.

17. Bennett BC, Abel MF, Wolovick A, Franklin T, Allaire PE, Kerrigan DC. Center of mass movement and energy transfer during walking in children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(11): 2189– 2194.

18. Bang MS, Chung SG, Kim SB, Kim SJ. Change of dynamic gastrocnemius and soleus muscle length after block of spastic calf muscle in cerebral palsy. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81(10): 760– 764.

19. Corry IS, Cosgrove AP, Duffy CM, McNeill S, Taylor TC, Graham HK. Botulinum toxin A compared with stretching casts in the treatment of spastic equinus: a randomised prospective trial. J Pediatr Orthop 1998; 18(3): 304– 311.

20. Tedroff K, Granath F, Forssberg H, Haglund– Akerlind Y. Long‑term effects of botulinum toxin A in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51(2): 120– 127.

21. Kanovsky P, Bares M, Severa S, Richardson A. Long‑term efficacy and tolerability of 4– monthly versus yearly botulinum toxin type A treatment for lower‑limb spasticity in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 436– 445.

22. Koman LA, Brashear A, Rosenfeld S, Chambers H, Russman B, Rang M et al. Botulinum toxin type a neuromuscular blockade in the treatment of equinus foot deformity in cerebral palsy: a multicenter, open- label clinical trial. Pediatrics 2001; 108(5): 1062– 1071.

23. Sutherland DH, Kaufman KR, Wyatt MP, Chambers HG, Mubarak SJ. Double‑blind study of botulinum A toxin injections into the gastrocnemius muscle in patients with cerebral palsy. Gait Posture 1999; 10(1): 1– 9.

24. Wissel J, Heinen F, Schenkel A, Doll B, Ebersbach G, Müller J et al. Botulinum toxin A in the management of spastic gait disorders in children and young adults with cerebral palsy: a randomized, double‑blind study of “high‑dose” versus “low‑dose” treatment. Neuropediatrics 1999; 30(3): 120– 124.

25. Eames NW, Baker R, Hill N, Graham K, Taylor T, Cosgrove A. The effect of botulinum toxin A on gastrocnemius length: magnitude and duration of response. Dev Med Child Neurol 1999; 41(4): 226– 232.

26. Lannin N, Scheinberg A, Clark K. AACPDM systematic review of the effectiveness of therapy for children with cerebral palsy after botulinum toxin A injections. Dev Med Child Neurol 2006; 48(6): 533– 539.

27. Newman CJ, Kennedy A, Walsh M, O’Brien T, Lynch B, Hensey O. A pilot study of delayed versus immediate serial casting after botulinum toxin injection for partially reducible spastic equinus. J Pediatr Orthop 2007; 27(8): 882– 885.

28. Minamoto VB, Hulst JB, Lim M, Peace WJ, Bremner SN, Ward SR et al. Increased efficacy and decreased systemic- effects of botulinum toxin A injection after active or passive muscle manipulation. Dev Med Child Neurol 2007; 49(12): 907– 914.

29. Kang BS, Bang MS, Jung SH. Effects of botulinum toxin A therapy with electrical stimulation on spastic calf muscles in children with cerebral palsy. Am J Phys Med Rehabil 2007; 86(11): 901– 906.

30. Cosgrove AP, Corry IS, Graham HK. Botulinum toxin in the management of the lower limb in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1994; 36(5): 386– 396.

31. Molenaers G, Desloovere K, Fabry G, De Cock P. The effects of quantitative gait assessment and botulinum toxin a on musculoskeletal surgery in children with cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(1): 161– 170.

32. Cosgrove AP, Graham HK. Botulinum toxin A prevents the development of contractures in the hereditary spastic mouse. Dev Med Child Neurol 1994; 36(5): 379– 385.

33. Arnold AS, Blemker SS, Delp SL. Evaluation of a deformable musculoskeletal model for estimating muscle- tendon lengths during crouch gait. Ann Biomed Eng 2001; 29(3): 263– 274.

34. Lukban MB, Rosales RL, Dressler D. Effectiveness of botulinum toxin A for upper and lower limb spasticity in children with cerebral palsy: a summary of evidence. J Neural Transm 2009; 116(3): 319– 331.

35. Kaňovský P, Bareš M, Severa S, Benetin J, Kraus J,Richardson A et al. Functional benefit of botulinum toxin (Dysport) in the treatment of dynamic equinus cerebral palsy spasticity: a prospective, multicentre, double‑blind, placebo- controlled study. Cesk Slov Neurol N 2004; 67/ 100(1): 16– 23.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se