Dětská intrakraniální aneuryzmata


Autoři: S. Rehak 1;  A. Krajina 2;  R. Taláb 3;  M. Kanta 1;  K. Zadrobilek 1;  P. Ryska 2
Působiště autorů: Charles University Teaching Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic Department of Neurosurgery 1;  Charles University Teaching Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic Department of Radiology 2;  Charles University Teaching Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic Department of Neurology 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 52-57
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Cíle a předpoklady:
Cílem sdělení je rozbor anatomických a klinických charakteristik dětských aneuryzmat a prezentace našich zkušeností s jejich léčbou včetně dlouhodobých výsledků.

Metody:
Do studie jsme zahrnuli 11 dětských pacientů s 13 intrakraniálními aneuryzmaty. Retrospektivně jsme analyzovali klinická data z chorobopisů a rentgenových snímků. Vyhodnocovali jsme výběr léčebné strategie. Výsledný outcome jsme hodnotili podle Rankinova skóre v období 0–144 měsíců.

Výsledky:
U sedmi pacientů jsme aneuryzma vyhodnotili jako inoperabilní nebo vysoce rizikové pro chirurgický výkon. U těchto pacientů jsme preferovali endovaskulární léčbu. U tří pacientů jsme primárně indikovali chirurgickou léčbu. Jednoho pacienta v hlubokém komatu po SAK jsme léčili konzervativně, který zemřel do 24 hodin po krvácení. U pěti pacientů, kteří se klinicky prezentovali fokálním neurologickým deficitem bez SAK došlo po léčbě ke zlepšení a všichni při hodnocení dosáhli Rankin skóre 1. U čtyřech pacientů po SAK byl hodnocen klinický stav HH 1 až 3. Pouze u jednoho pacienta se zlepšil neurologický deficit a pacientův outcome dosáhl Rankin skóre 1. U zbývajících tří pacientů neurologický deficit, zvláště v oblasti psychiky, přetrvával i po léčbě a při hodnocení výsledného stavu dosáhli Rankin skóre 2 až 3.

Závěr:
Rozhodnutí o volbě endovaskulární nebo chirurgické léčby je založeno na lokalizaci, velikosti aneuryzmatu, přítomnosti intracerebrálního hematomu a celkovém stavu pacienta. Při volbě typu léčby je doporučen multidisciplinární přístup.

Klíčová slova:
dětská aneuryzmata – neurochirurgická a endovaskulární léčba – outcome


Zdroje

1. Lasjaunias P. Intracranial Aneurysms in Children. In: Lasjaunias P (ed). Vascular Diseases in Neonates, Infants and Children. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1997: 374–387.

2. Locksley HB. Natural history of subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysms, and arteriovenous malformations. Based on 6368 cases in the cooperative study. J Neurosurg 1966; 25(2): 219–239.

3. Patel AN, Richardson AE. Ruptured intracranial aneurysms in the first two decades of life. A study of 58 patients. J Neurosurg 1971; 35(5): 571–576.

4. Skotaková J, Prochazka J, Mach V. Intrakraniální aneuryzma u kojenců – 2 kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2005; 68/101(6): 399–401.

5. Allison JW, Davis PC, Sato Y, James CA, Haque SS, Angtuaco EJ et al. Intracranial aneurysms in infants and children. Pediatr Radiol 1998; 28(4): 223–229.

6. Lasjaunias P, Wuppalapati S, Alvarez H, Rodesch G, Ozanne A. Intracranial aneurysms in children aged under 15 years: review of 59 consecutive children with 75 aneurysms. Childs Nerv Syst 2005; 21(6): 437–450.

7. Laughlin S, Terbrugge KG, Willinsky RA, Armstrong DC, Montanera WJ, Humphereys RP. Endovascular Management of Paediatric Intracranial Aneurysms. Interventional Neuroradiology 1997; 3(3): 205–214.

8. Norris JS, Wallace MC. Pediatric Intracranial Aneurysms. Neurosurgery Clinics of North America 1998; 9(3): 557–563.

9. Roche JL, Choux M, Czorny P, Dhellemmes P, Fast M, Frerebeau P et al. L´anévrysme artériel intra-cranien che l´enfant. Etude Coopérative. A propos de 43 observations. Neurochirurgie 1988; 34(4): 243–251.

10. Meyer FB, Sundt TM, Fode NC, Morgan MK, Forbes GS, Mellinger JF. Cerebral aneurysms in childhood and adolescence. J Neurosurg 1989; 70(3): 420–425.

11. Kanaan I, Lasjaunias P, Coates R. The spectrum of intracranial aneurysms in pediatrics. Minim Invas Neurosurg 1995; 38(1): 1–9.

12. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. Prognosis. Scott Med J 1957; 2(5): 200–215.

13. Hunt WE, Hess RH. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysm. J Neurosurg 1968; 28(1): 14–20.

14. Yasargil MG, Smith RD, Young PH, Teddy PJ. Clinical Considerations. In: Yasargil MG (ed). Microneurosurgery. New York: Thieme 1984: 1–12.

15. Morón F, Benndorf G, Akpek S, Dempsy R, Strother CM. Spontaneous Thrombosis of a Traumatic Posterior Cerebral Artery Aneurysm in a Child. Am J Neuroradiol 2005; 26(1): 58–60.

16. Suh CD, Alvarez H, Sainte Rose C, Lasjaunias P. Supraclinoid Internal Carotid Arterial Aneurysm Presenting as a Suprasellar Mass-like Lesion in a Child. Interv Neuroradiol 2001; 7(4): 357–361.

17. Ventureyra EC, Higgins MJ. Traumatic intracranial aneurysms in childhood and adolescence: case reports and review of the literature. Childs Nerv Syst 1994; 10(6): 361–379.

18. Ferrante L, Fortuna A, Celli P, Santoro A, Fraioli B. Intracranial Arterial Aneurysms in Early Childhood. Surg Neurol 1988; 29(1): 39–56.

19. Thrush AL, Marano GD. Infantile intracranial aneurysm: report of a case and review of the literature. AJNR Am J Neuroradiol 1988; 9(5): 903–906.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se