Může souviset úzký páteřní kanál s tvorbou granulomu na konci katétru uloženém v intratékálním prostoru? Kazuistika


Autoři: I. Stetkarova 1,2;  I. Vrba 3;  R. Tomas 4;  M. Kofler 5
Působiště autorů: Department of Neurology, Charles University, rd Medical Faculty, Prague, Czech Republic 1;  Department of Neurology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 2;  Department of Anesthesiology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Department of Neurosurgery, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic 4;  Department of Neurology, Hochzirl Hospital, Zirl, Austria 5
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1): 110-112
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Cíl:
V práci uvádíme pacientku s multietážovou degenerativní stenózou páteře, u které došlo k časnému vytvoření granulomu na konci katétru i přes to, že byla léčena krátkou dobu a byla jí podána nízká dávka intratékálního morfinu.

Materiál a metodika:
Osmapadesátiletá pacientka s diagnózou chronických bolestí zad v rámci FBSS (Failed Back Surgery Syndrome) byla úspěšně léčena morfinovou pumpou na nízké dávce morfinu 5 mg/den. Osm měsíců po běžné výměně pumpového systému pro jeho končící životnost se u pacientky objevila slabost levé dolní končetiny spojená s krutou vystřelující bolestí do končetiny.

Výsledky:
Na magnetické rezonanci se prokázala multietážová degenerativní stenóza a intradurálně extramedulárně uložená hmota, která způsobovala kompresi míchy ve výši obratle Th11. Pacientka podstoupila neurochirurgickou dekompresi s hemilaminektomií a s odstraněním adherující fibrotické tkáně, která vycházela z konce intratékálně uloženého katétru.

Závěr:
Domníváme se, že úzký páteřní kanál přispěl u naší nemocné ke zhoršení cirkulace mozkomíšního moku v této oblasti, což umožnilo časnou tvorbu granulomu navzdory podávané nízké dávce morfinu.

Klíčová slova:
granulom – intratékální morfin – komplikace – mícha – chronická bolest

Přijato k recenzi:
20. 3. 2012

Přijato k publikaci:
7. 6. 2012


Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Turner JA, Sears JM, Loeser JD. Programmable intrathecal opioid delivery systems for chronic noncancer pain: a systematic review of effectiveness and complications. Clin J Pain 2007; 23(2): 180–195.

2. Coffey RJ, Burchiel K. Inflammatory mass lesions associated with intrathecal drug infusion catheters: report and observations on 41 patients. Neurosurgery 2002; 50(1): 78–86.

3. Deer TR. A prospective analysis of intrathecal granuloma in chronic pain patients: a review of the literature and report of a surveillance study. Pain Physician 2004; 7(2): 225–228.

4. Allen JW, Horais KA, Tozier NA, Wegner K, Corbeil JA, Mattrey RF et al. Time course and role of morphine dose and concentration in intrathecal granuloma formation in dogs: a combined magnetic resonance imaging and histopathology investigation. Anesthesiology 2006; 105(3): 581–589.

5. Deer TR, Krames ES, Hassenbusch S, Burton A, Caraway D, Dupen S et al. Management of intrathecal catheter-tip inflammatory masses: an updated 2007 consensus statement from an expert panel. Neuromodulation 2008; 11(2): 77–91.

6. Deer TR, Raso LJ, Garten TG. Inflammatory mass of an intrathecal catheter in patients receiving baclofen as a sole agent: a report of two cases and a review of the identification and treatment of the complication. Pain Med 2007; 8(3): 259–262.

7. Stetkarova I, Yablon SA, Kofler M, Stokic DS. Procedure- and device-related complications of intrathecal baclofen administration for management of adult muscle hypertonia: a review. Neurorehabil Neural Repair 2010; 24(7): 609–619.

8. Follett KA. Intrathecal analgesia and catheter-tip inflammatory masses. Anesthesiology 2003; 99(1): 5–6.

9. Yaksh TL, Hassenbusch S, Burchiel K, Hildebrand KR, Page LM, Coffey RJ. Inflammatory masses associated with intrathecal drug infusion: a review of preclinical evidence and human data. Pain Med 2002; 3(4): 300–312.

10. Zacest AC, Carlson JD, Nemecek A, Burchiel KJ. Surgical management of spinal catheter granulomas: operative nuances and review of the surgical literature. Neurosurgery 2009; 65(6): 1161–1164.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se