Hraje leptin roli v rozvoji intrakraniálních meningeomů?


Autoři: F. Sahinturk;  E. Sonmez;  P. Borcek;  N. Altinors
Působiště autorů: Faculty of Medicine, Başkent University, Turkey
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(2): 166-170
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019csnn.eu1

Souhrn

Úvod: Meningeomy jsou nejčastějšími nezhoubnými nádory nitrolební dutiny a tvoří přibližně 30 % všech nitrolebních nádorů. Velká většina z nich je skutečně nezhoubných, avšak určitá podmnožina těchto nádorů se projevuje vyšším výskytem recidivy a nepříznivou mírou morbidity a mortality. Leptin, produkt obézního (ob) genu, je polypeptid o hmotnosti 16 kDA, který se nachází na lidském chromozomu 7. Hraje zásadní roli při regulaci tělesné hmotnosti řízením příjmu potravy, energetického metabolismu a neuroendokrinní funkce.

Cíl: Hledání možného vztahu mezi leptinem a tvorbou intrakraniálního meningeomu. Byla použita prospektivní kontrolovaná klinická studie.

Soubor a metody: Do studie bylo zařazeno 20 pacientů s meningeomem stupně I a 12 pacientů s meningeomem stupně II podle klasifikace nádorů CNS dle WHO. Byly stanoveny hodnoty glykemie nalačno, inzulinu v krvi a leptinu v krvi. Imunohistochemicky bylo stanoveno skóre barvení leptinu z parafinových bloků pacientů s meningeomem. Také byly zaznamenány hodnoty body mass indexu a antidiabetická léčba.

Výsledky: Nebyl zjištěn žádný statisticky významný vztah mezi skupinou s meningeomem stupně I a skupinou s meningeomem stupně II ve všech zkoumaných parametrech (body mass index, glykemie, hladina leptinu v krvi, skóre zbarvení leptinu). Užívání antidiabetik bylo mezi skupinami homogenní.

Závěr: Tato studie neposkytla důkazy o možné souvislosti mezi leptinem a tvorbou intrakraniálního meningeomu. Pro potvrzení takového vztahu je však nutný výzkum s větším rozsahem skupin pacientů, včetně meningeomů stupně III.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

leptin – leptinový receptor – meningeóm


Zdroje

1. Wiemels J, Wrensch M, Claus EB. Epidemiology and etiology of meningioma. J Neurooncol 2010; 99(3): 307–314. doi: 10.1007/ s11060-010-0386-3.
2. Ahima RS, Saper CB, Flier JS et al. Leptin regulation of neuroendocrine systems. Front Neuroendocrinol 2000; 21(3): 263–307. doi: 10.1006/ frne.2000.0197.
3. Morrison CD. Leptin signaling in brain: a link between nutrition and cognition? Biochim Biophys Acta 2009; 1792(5): 401–408. doi: 10.1016/ j.bbadis.2008.12.004.
4. Bado A, Levasseur S, Attoub S et al. The stomach is a source of leptin. Nature 1998; 394(6695): 790–793. doi: 10.1038/ 29547.
5. Wang J, Liu R, Hawkins M et al. A nutrient-sensing pathway regulates leptin gene expression in muscle and fat. Nature 1998; 393(6686): 684–688. doi: 10.1038/ 31474.
6. Hoggard N, Hunter L, Duncan JS et al. Leptin and leptin receptor mRNA and protein expression in the murine fetus and placenta. Proc Natl Acad Sci U S A 1997; 94(20): 11073–11078.
7. Elmquist JK, Bjorbaek C, Ahima RS et al. Distributions of leptin receptor mRNA isoforms in the rat brain. J Comp Neurol 1998; 395(4): 535–547.
8. Morash BA, Imran A, Wilkinson D et al. Leptin receptors are developmentally regulated in rat pituitary and hypothalamus. Mol Cell Endocrinol 2003; 210(1–2): 1–8.
9. Steppan CM and Swick AG. A role for leptin in brain development. Biochem Biophys Res Commun 1999; 256(3): 600–602. doi: 10.1006/ bbrc.1999.0382.
10. Clement K, Vaisse C, Lahlou N et al. A mutation in the human leptin receptor gene causes obesity and pituitary dysfunction. Nature 1998; 392(6674): 398–401. doi: 10.1038/ 32911.
11. Friedman JM. Leptin, leptin receptors, and the con­trol of body weight. Nutr Rev 1998; 56(Pt 2): s38–s46.
12. Aras Y, Akcakaya MO, Aydoseli A et al. Multiple atypical recurrent meningiomas 13 years after radiotherapy for unilateral retinoblastoma: case report and review of the literature. Neurol Neurochir Pol 2013; 47(1): 80–85.
13. Artico M, Cervoni L, Carloia S et al. Development of intracranial meningiomas at the site of cranial fractures. Remarks on 15 cases. Acta Neurochir (Wien) 1995; 136(3–4): 132–134.
14. Cervoni L, Celli P, Maraglino C et al. Intracranial meningioma at the site of a previous cranial fracture: case report and review of the literature. Ital J Neurol Sci 1996; 17(1): 79–81.
15. Chourmouzi D, Papadopoulou E, Kontopoulos A et al. Radiation-induced intracranial meningioma and multiple cavernomas. BMJ Case Rep 2013; 2013: pii: bcr2013010041. doi: 10.1136/ bcr-2013-010041.
16. Francois P, N‘Dri D, Bergemer-Fouquet AM et al. Post-traumatic meningioma: three case reports of this rare condition and a review of the literature. Acta Neurochir (Wien) 2010; 152(10): 1755–1760. doi: 10.1007/ s00701-010-0730-6.
17. Salvati M, Cervoni L, Artico M. High-dose radiation-induced meningiomas following acute lymphoblastic leukemia in children. Childs Nerv Syst 1996; 12(5): 266–269.
18. Vinchon M, Leblond P, Caron S et al. Radiation-induced tumors in children irradiated for brain tumor: a longitudinal study. Childs Nerv Syst 2011; 27(3): 445–453. doi: 10.1007/ s00381-011-1390-4.
19. Schneider B, Pulhorn H, Rohrig B et al. Predisposing conditions and risk factors for development of symp­tomatic meningioma in adults. Cancer Detect Prev 2005; 29(5): 440–447. doi: 10.1016/ j.cdp.2005.07.002.
20. Aghi MK, Eskandar EN, Carter BS et al. Increased prevalence of obesity and obesity-related postoper­ative complications in male patients with meningiomas. Neurosurgery 2007; 61(4): 754–760. doi: 10.1227/ 01.NEU.0000298903.63635.E3.
21. Wiedmann M, Brunborg C, Lindemann K et al. Body mass index and the risk of meningioma, glioma and schwannoma in a large prospective cohort study (The HUNT Study). Br J Cancer 2013; 109(1): 289–294. doi: 10.1038/ bjc.2013.304.
22. Shao C, Bai LP, Qi ZY et al. Overweight, obesity and meningioma risk: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9(2): e90167. doi: 10.1371/ journal.pone.0090167.
23. Michaud DS, Bove G, Gallo V et al. Anthropometric measures, physical activity, and risk of glioma and meningioma in a large prospective cohort study. Cancer Prev Res (Phila) 2011; 4(9): 1385–1392. doi: 10.1158/ 1940-6207.CAPR-11-0014.
24. Ferla R, Bonomi M, Otvos L Jr et al. Glioblastoma-derived leptin induces tube formation and growth of endothelial cells: comparison with VEGF effects. BMC Cancer 2011; 11: 303. doi: 10.1186/ 1471-2407-11-303.
25. Ferla R, Haspinger E, Surmacz E. Metformin inhibits leptin-induced growth and migration of glioblastoma cells. Oncol Lett 2012; 4(5): 1077–1081. doi: 10.3892/ ol.2012.843.
26. Han G, Wang L, Zhao R et al. Leptin promotes human glioblastoma growth through activating signal transducers and activators of transcription 3 signaling. Brain Res Bull 2012; 87(2–3): 274–279. doi: 10.1016/ j.brainresbull.2011.11.007.
27. Lawrence JE, Cook NJ, Rovin RA et al. Leptin pro­motes glioblastoma. Neurol Res Int 2012; 2012: 870807. doi: 10.1155/ 2012/ 870807.
28. Knerr I, Schuster S, Nomikos P et al. Gene expression of adrenomedullin, leptin, their receptors and neuropeptide Y in hormone-secreting and non-fuctioning pituitary adenomas, meningiomas and malignant intracranial tumours in humans. Neuropathol Appl Neurobio­l 2001; 27(3): 215–222.
29. Riolfi M, Ferla R, Del Valle L et al. Leptin and its receptor are overexpressed in brain tumors and correlate with the degree of malignancy. Brain Pathol 2010; 20(2): 481–489. doi: 10.1111/ j.1750-3639.2009.00323.x.
30. Maffei M, Halaas J, Ravussin E et al. Leptin levels in human and rodent: measurement of plasma leptin and ob RNA in obese and weight-reduced subjects. Nat Med 1995; 1(11): 1155–1161.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se