Informace vedoucího redaktora


Autoři: R. Herzig
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84(6): 597
Kategorie: Redakční sdělení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si Vás informovat, že na základě rozhodnutí výboru Společnosti dětské neurologie ČSL JEP došlo ke změně ve složení Redakční rady našeho časopisu, s kterou se můžete současně seznámit i v tiráži. Níže naleznete stručný životopis doc. MUDr. Evy Brichtové, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kterou v Redakční radě vítáme. Doc. Brichtová nahradila v Redakční radě její dlouholetou členku doc. MUDr. Hanu Ošlejškovou, Ph.D., které za její dosavadní činnost v Redakční radě našeho časopisu děkuji a přeji jí hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě. Mnoho úspěchů přeji i doc. Brichtové a těším se na spolupráci s ní.

 Váš

Roman Herzig

 

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.


Narodila se v roce 1970 v Prostějově. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1994 a poté nastoupila na neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V roce 2002 složila atestační zkoušku II. stupně v oboru neurochirurgie a začala pracovat na neurochirurgickém oddělení kliniky Dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, kde se začala naplno věnovat dětské neurochirurgii. V roce 2007 úspěšně dokončila doktorské studium na LF MU v Brně s disertační prací na téma Kraniocerebrální poranění v dětském věku a v roce 2008 vydala stejnojmennou monografii. Ve FN Brno zavedla techniku remodelačních operací v léčbě kraniosynostóz. Tomuto tématu se věnuje její druhá monografie s názvem Onemocnění dětského neurokrania, se kterou v roce 2010 úspěšně obhájila habilitaci na LF MU v Brně. Spolupracovala s Institutem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR na výzkumu modelování kraniocerebrálních poranění, s VUT Brno na vytváření náhrad defektů kalvy u dětí a byla řešitelkou grantových projektů MZ ČR. V roce 2014 se vrátila na Neurochirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně na pozici zástupce přednosty pro školství, kde pracuje dosud. V současnosti se věnuje zejména epileptochirurgii, neurotraumatologii a léčbě hydrocefalu. Absolvovala odborné stáže na prestižních neurochirurgických klinikách v Erlangenu, Římě, Bonnu, Amsterdamu a v Oslu. Pravidelně publikuje a přednáší na domácích i mezinárodních odborných kongresech, je autorkou celé řady kapitol v monografiích dětské neurologie, neuroonkologie a ortopedie. Své zkušenosti z dětské neurochirurgie shrnula v monografii Dětská neurochirurgie, která vyšla v roce 2021. Pracuje v revizních komisích Výboru České neurochirurgické společnosti a Společnosti dětské neurologie a je aktivní členkou International Society for Pediatric Neurosurgery, European Society for Paediatric Nephrology, European Association of Neurosurgical Societies, České ligy proti epilepsii.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2021 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se