Zemřel profesor Zdeněk Mraček


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(4): 338
Kategorie: Personalia

Dne 17. srpna 2022 zemřel ve věku 92 let prof. MUDr. Zdeněk Mraček, který byl otcem plzeňské neurochirurgie. Pracoviště vedl v letech 1966–1995, tedy celých 29 let. Poté pokračoval ještě ve výuce na lékařské fakultě v Plzni do roku 2003.

Mračkova cesta k lékařské profesi byla trnitá. S rodiči byl po únoru 1948 vystěhován z Plzně. Coby gymnazista byl vězněn komunistickým režimem za položení věnce na počest zemřelého prezidenta Beneše u památníku TGM. Během studia medicíny byl neočekávaně odvelen na dva a půl roku k pomocným technickým praporům (tzv. pétépákům). Po studiu nastoupil na nově vzniklém ordinariátu neurochirurgie v Plzni pod vedením MUDr. Quida Ledinského, který byl žákem prof. Petra. V roce 1964 prof. Mraček přestoupil po výzvě prof. Kunce na neurochirurgickou kliniku v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Díky těmto kořenům se považoval za žáka Kuncovy i Petrovy neurochirurgické školy.

V září roku 1966 se MUDr. Zdeněk Mraček vrátil zpět do Plzně na uvolněné místo ordináře neurochirurga. Vybaven houževnatostí a nesmírnou pracovitostí zasvětil svůj život neurochirurgii. Mračkův odborný zájem zahrnoval mnoho oblastí. Rozpracoval Kuncovu modifikaci Sjöquistovy trigeminální traktotomie u pacientů s neuralgií trigeminu a rozšířil ji o traktotomii glossofaryngeálního traktu a protětí senzitivních krčních kořenů u pacientů s neztišitelnou bolestí při malignitách obličeje a krku. Prioritně zavedl extradurální subtemporální přístup k procesům destruujícím apex pyramidy. Věnoval se též chirurgii páteře a míchy v celém rozsahu. Propagoval a první práci publikoval o dekompresivní laminektomii při stenózách bederní páteře. Jako první neurochirurg v Československu popsal klinické příznaky a angiografický obraz nemoci moya- moya. Vždy jej přitahovaly dia­gnostické oříšky a vlastní operaci pak považoval spíše za řemeslnou a rutinní činnost. Zájem o řešení dia­gnostických složitostí projevil publikováním početné sestavy nemocných s abdominální symptomatologií jako klamným projevem mozkového nádoru či páteřní expanze. Neurochirurgické dia­gnostiky se týkají i práce angiografické, ventrikulografické, ageneze septa pellucida i sdělení o trakčních lézích brachiálního a lumbosakrálního plexu. K léčbě maligních tumorů mozku u řady pacientů použil chirurgickou redukci nádorové tkáně s následným podáváním chemoterapeutik kontinuální přetlakovou infuzí do krkavice.

Významnou oblastí Mračkova zájmu byly dia­gnostika a léčba vývojových vad centrálního nervového systému, dětského hydrocefalu a novorozeneckých hygromů. Jako první u nás dia­gnostikoval a operoval dětské pacienty s Dandy-Walkerovým syndromem, publikoval soubor pacientů s aneuryzmatem vena magna Galeni. Stal se neúnavným propagátorem užití rozsáhlé dekompresivní kraniektomie v chirurgickém léčení těžké nitrolebeční hypertenze u různých patologických stavů.

Prof. Mraček publikoval 180 prací (z toho 35 v zahraničí) a napsal dvě monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli neurotraumatologie: Frontobazální poranění a Kraniocerebrální poranění. Tyto knihy nezestárly a jsou trvalým zdrojem inspirativních informací pro mladé lékaře.

Miloval přednášení na fórech nejrůznějších úrovní. Doma i v zahraničí přednesl dohromady 520 odborných přednášek. O mezinárodním ohlasu jeho práce svědčí fakt, že obdržel čestné členství od Skandinávské neurochirurgické společnosti a Italské neurochirurgické společnosti. Stal se členem a lektorem Evropské společnosti dětské neurochirurgie a členem Evropské asociace neurochirurgických společností a Světové akademie neurochirurgických společností.

Po roce 1989 byla oceněna jak dosavadní rozsáhlá vědecká a klinická práce prim. MUDr. Zdeňka Mračka, tak i jeho morální kvality a bezúhonnost. V roce 1990 byl zvolen primátorem města Plzně na čtyřleté funkční období. V roce 1990 byl v rámci rehabilitací jmenován docentem a 1. června 1992 získal titul profesora Univerzity Karlovy pro obor neurochirurgie.


V letech 1990–1994 byl prof. MUDr. Zdeněk Mraček prezidentem Československé a České neurochirurgické společnosti. Od roku 1997 byl řadu let členem redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. V roce 1990 byl oceněn čestným členstvím Československé neurochirurgické společnosti a v roce 2007 byl poctěn čestným členstvím České neurochirurgické společnosti. V roce 2008 mu bylo uděleno čestné občanství města Plzně. V roce 2020 obdržel zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Profesora Mračka lze bez nadsázky označit za zakladatele plzeňské neurochirurgické školy. Celoživotní dílo a působení prof. MU Dr. Zdeňka Mračka zanechalo hlubokou stopu ve vědomí kolegů napříč obory.

Čest jeho památce

za kolektiv Neurochirurgické kliniky FN Plzeň

Vladimír Přibáň, Jan Mraček


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2022 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se