Účinky výtažku Ditan Tongmai v kombinaci s akupunkturou na rekonvalescenci po cévní mozkové příhodě hodnocené na základě elektroencefalogramu


Autoři: L. Zhang 1*;  M. Jin 2*;  Q. He 1;  X. Liu 1;  Y. Hao 1;  W. Chen 1
Působiště autorů: The two authors contributed equally to this study. *;  Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310000, Zhejiang Province, China 1;  Department of Orthopedics, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine, Hangzhou 310000, Zhejiang Province, China 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(4): 306-311
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022306

Souhrn

Cíl: Cílem studie bylo analyzovat účinky výtažku Ditan Tongmai v kombinaci s akupunkturou při rekonvalescenci po CMP na základě EEG. Metodika: Celkem 110 pacientů ve fázi rekonvalescence po CMP, kteří byli léčeni od února 2019 do listopadu 2021 konvenční západní medikamentózní terapií, bylo ve stejném poměru náhodně zařazeno do kontrolní a kombinační skupiny. Kontrolní skupina byla léčena výtažkem Ditan Tongmai, zatímco v kombinační skupině byl výtažek Ditan Tongmai podáván v kombinaci s akupunkturou. Ve skupinách byly porovnány výsledky léčby, relativní energie frekvenčních pásem EEG, výsledky hodnocení EEG, neurologické a endoteliální funkce. Výsledky: V kombinační skupině bylo celkové procento odpovědí vyšší než v kontrolní skupině (94,5 vs. 81,82 %; p < 0,05). V porovnání s kontrolní skupinou měla kombinační skupina nižší relativní energii frekvenčních pásem β, θ a δ, vyšší relativní energii frekvenčního pásma α a lepší výsledky hodnocení EEG 14 dní po léčbě (p < 0,05). Skóre National Institutes of Health Stroke Scale a sérové hladiny S-100 a N-terminálního natriuretického propeptidu B byly v kombinační skupině nižší než v kontrolní skupině (p < 0,05). V porovnání s kontrolní skupinou byly u kombinační skupiny zaznamenány zvýšené hladiny oxidu dusnatého a calcitonin gene-related peptidu a snížené hladiny endotelinu (p < 0,05). Závěr: V kombinaci s akupunkturou je výtažek Ditan Tongmai, užívaný spolu s konvenční západní medikamentózní terapií, účinný při rekonvalescenci po CMP, přičemž efektivně zlepšuje indikátory EEG a vede k obnovení neurologických a endoteliálních funkcí.

Klíčová slova:

akupunktura – rekonvalescence po cévní mozkové příhodě – výtažek Ditan Tongmai – elektroencefalogram


Zdroje

1. Wu D, Liu X, Gadhoumi K et al. Causal relationship between neuronal activity and cerebral hemodynamics in patients with ischemic stroke. J Neural Eng 2020; 17 (2): 026006. doi: 10.1088/1741-2552/ab75af.

2. Ajčević M, Furlanis G, Naccarato M et al. Hyper-acute EEG alterations predict functional and morphological outcomes in thrombolysis-treated ischemic stroke: a wireless EEG study. Med Biol Eng Comput 2021; 59 (1): 121–129. doi: 10.1007/s11517-020-02280-z.

3. Cao Y, Song X, Wang L et al. Transcranial doppler combined with quantitative electroencephalography brain function monitoring for estimating the prognosis of patients with posterior circulation cerebral infarction. Front Neurol 2021; 12: 600985. doi: 10.3389/fneur. 2021.600985.

4. Elmali AD, Ekizoglu E, Ciftci I et al. Periodic electroclinical seizures following an ischemic stroke revealed by continuous-EEG. Epilepsy Behav Rep 2021; 15: 100428. doi: 10.1016/j.ebr.2021.100428.

5. Wilkinson CM, Burrell JI, Kuziek JWP et al. Predicting stroke severity with a 3-min recording from the Muse portable EEG system for rapid dia­gnosis of stroke. Sci Rep 2020; 10 (1): 18465. doi: 10.1038/s41598-020-75 379-w.

6. Liu L, Chen W, Zhou H et al. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of ischaemic cerebrovascular diseases. Stroke Vasc Neurol 2020; 5 (2): 159–176. doi: 10.1136/svn-2020-000378.

7. Saga N, Doi A, Oda T et al. Elucidation of EEG characteristics of fuzzy reasoning-based heuristic BCI and its application to patient with brain infarction. Front Neurorobot 2021; 14: 607706. doi: 10.3389/fnbot.2020.607 706.

8. Manganotti P, Furlanis G, Ajčević M et al. CT perfusion and EEG patterns in patients with acute isolated aphasia in seizure-related stroke mimics. Seizure 2019; 71: 110–115. doi: 10.1016/j.seizure.2019.07.005.

9. Erani F, Zolotova N, Vanderschelden B et al. Electroencephalography might improve dia­gnosis of acute stroke and large vessel occlusion. Stroke 2020; 51 (11): 3361–3365. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.030150.

10. Ajčević M, Furlanis G, Miladinović A et al. Early EEG alterations correlate with CTP hypoperfused volumes and neurological deficit: a wireless EEG study in hyper-acute ischemic stroke. Ann Biomed Eng 2021; 49 (9): 2150–2158. doi: 10.1007/s10439-021-02735-w.

11. Shreve L, Kaur A, Vo C et al. Electroencephalography measures are useful for identifying large acute ischemic stroke in the emergency department. J Stroke Cerebrovasc Dis 2019; 28 (8): 2280–2286. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.05.019.

12. Kruse A, Suica Z, Taeymans J et al. Effect of brain--computer interface training based on non-invasive electroencephalography using motor imagery on functional recovery after stroke – a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol 2020; 20 (1): 385. doi: 10.1186/s12883-020-01960-5.

13. Saga N, Doi A, Oda T et al. Elucidation of EEG characteristics of fuzzy reasoning-based heuristic BCI and its application to patient with brain infarction. Front Neurorobot 2021; 14: 607706. doi: 10.3389/fnbot.2020.607 706.

14. Liu X, Pu Y, Wu D et al. Cross-frequency coupling between cerebral blood flow velocity and EEG in ischemic stroke patients with large vessel occlusion. Front Neurol 2019; 10: 194. doi: 10.3389/fneur.2019.00194.

15. Tian J, Liu LD, Zhou Y et al. The change index of quantitative electroencephalography for evaluating the prognosis of large hemispheric infarction. J Integr Neurosci 2021; 20 (2): 341–347. doi: 10.31083/j.jin2002 033.

16. Zhou D, Xie L, Wang Y et al. Clinical efficacy of tonic traditional Chinese medicine injection on acute cerebral infarction: a Bayesian network meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2020; 2020: 8318792. doi: 10.1155/2020/8318792.

17. Liu R, Yu X, Zhang L et al. Computed tomography (CT) imaging evaluation of integrated traditional Chinese medicine cooperative therapy in treating acute cerebral infarction: a randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2020; 99 (18): e19998. doi: 10.1097/MD.00 00000000019998.

18. Yan J, Dong Y, Niu L et al. Clinical effect of Chinese herbal medicine for removing blood stasis combined with acupuncture on sequelae of cerebral infarction. Am J Transl Res 2021; 13 (9): 10843–10849.

19. Zhang T, Zhao J, Li X et al. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of stroke rehabilitation. Stroke Vasc Neurol 2020; 5 (3): 250–259. doi: 10.1136/svn-2019-000321.

20. Jia H, He J, Zhao L et al. Combination of stem cell therapy and acupuncture to treat ischemic stroke: a prospective review. Stem Cell Res Ther 2022; 13 (1): 87. doi: 10.1186/s13287-022-02761-y.

21. Su XT, Wang L, Ma SM et al. Mechanisms of acupuncture in the regulation of oxidative stress in treating ischemic stroke. Oxid Med Cell Longev 2020; 2020: 7875396. doi: 10.1155/2020/7875396.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2022 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se