Profesor Pavel Kalvach a jeho 80. narozeniny


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2024; 87(2): 153-154
Kategorie: Personalia

Prof. Pavla Kalvacha není nutné dlouze představovat, neboť je velmi dobře známý v neurologické komunitě naší republiky i v zahraničí. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1967 a poté nastoupil na dva roky do Neurofyziologického ústavu Československé akademie věd. Od roku 1970 pracoval rok jako sekundář v okresní nemocnici v Šumperku a poté byl v letech 1970–1988 zaměstnán na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se kromě běžné neurologie začal detailně zabývat neuroradiologií a diagnostikou a léčbou cévních mozkových příhod. V roce 1983 se stal kandidátem věd, poté byl v roce 1988 jmenován docentem neurologie a v roce 2003 profesorem neurologie. V letech 1988–1992 byl přednostou Neurologické kliniky IPVZ a Thomayerovy nemocnice v Praze, poté vedl od roku 1996 do roku 2006 Neurologickou kliniku 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

Prof. Kalvach se celý život intenzivně věnoval neurologii a neuroradiologii. V letech 1991–1994 každoročně pobýval na 3měsíčních stážích v USA na Yale University v Connecticutu, kde se věnoval výzkumu cévních mozkových příhod. O této problematice napsal úspěšnou monografii Mozkové ischemie a hemoragie, která se dočkala opakovaného vydání.

Prof. Kalvach byl v letech 1990–1996 předsedou České neurologické společnosti a po několik dalších funkčních období byl také členem výboru ČNS. Odborně i společensky byl velmi aktivní i v zahraničí. Významná jsou jeho dlouhodobá členství ve výboru Evropské neuroradiologické společnosti a také byl českým delegátem Světové neurologické federace (1990–1996). Od roku 1996 se na mnoho funkčních období stal delegátem, generálním sekretářem a v letech 2003–2007 nakonec viceprezidentem Evropské federace neurologických společností (EFNS). Organizoval řadu kongresů s neurologickou či neuroradiologickou tematikou u nás i v zahraničí (Česko-americké sympozium v Praze v roce 1993 a 2001, Česko-rakouské sympozium v roce 1996 či kongres EFNS v Praze 1997). Nezapomenutelná je jeho neúnavná práce s organizací každoročních květnových výukových kurzů pro mladé neurology (EFNS Academy for Young Neurologists) nejprve krátkodobě v Třešti (obr. 1) a poté ve Starých Splavech, kam každoročně jezdilo 120–130 neurologů z celé Evropy a částečně i z Afriky. Tyto kurzy se konaly téměř dvě dekády (2002–2018). Prostředí bylo mimořádně srdečné ze strany posluchačů, kterých se vystřídalo obrovské množství, ale i ze strany lektorů, špičkových odborníků z Evropy, kterých se účastnilo kolem 230. Kromě zajímavých aktuálních pohledů na různou neurologickou problematiku se mladí lidé účastnili také sportovních aktivit (například tradiční pochod na hrad Bezděz) či večerního zpívání mnohonárodnostních písní s doprovodem Pavlovy kytary. V rámci EFNS prof. Kalvach organizoval výjezdní semináře evropských lektorů do Ruska. Účastnilo se až 550 posluchačů. Za tyto edukační aktivity obdržel v roce 2017 cenu Evropské akademie neurologie (EAN) – Award for Special Services. V rámci všech svých aktivit a role vysokoškolského pedagoga na Univerzitě Karlově se prof. Kalvach podílel na výchově mnoha generací mladých neurologů i studentů lékařských fakult. Několikrát obdržel cenu Syllabova křída, která je každoročně udělovaným oceněním pro nejoblíbenější pedagogy 3. LF UK.

Obr. 1. První setkání mladých neurologů v rámci EFNS v Třešti v roce 2000. Mezi účastníky můžete rozpoznat dnes již špičkové neurology – Romana Herziga, Pavla Resnera či Aleše Bartoše.
První setkání mladých neurologů v rámci EFNS v Třešti v roce 2000. Mezi účastníky můžete rozpoznat dnes již špičkové neurology – Romana Herziga, Pavla Resnera či Aleše Bartoše.

Prof. Kalvach byl také dlouholetým členem Helsinského výboru, členem Vědecké rady 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Je členem Správní rady Hlávkovy nadace a členem Předsednictva Rady seniorů České republiky.

Prof. Kalvach není jen zaujatým neurovědcem, vstřícným a náročným pedagogem, vychovávajícím pregraduální a postgraduální studenty, ale je rovněž výborným hráčem na kytaru, krásně zpívá a rád organizuje hudební setkání, kterých se sám aktivně účastní. Jedním z nich bylo i zpívání našeho tria v roce 2022 v Betlémské kapli v rámci koncertu Rolling Fifties, které Pavel zorganizoval a nadchl celé lékařské publikum v auditoriu. Hudební skupinu vedl známý švýcarský neurochirurg Dr. Denis Kaech. I my si v duchu této tradice najdeme na naší klinice chvilku pro hudbu a každoročně si v předvánoční době společně zazpíváme.

Jak čas rychle letí, jsme si uvědomili v tomto roce, kdy slavíš, Pavle, své kulaté narozeniny. Potkáváme se s Tebou na ranním hlášení, kdy sedáváš na stejném místě a my čekáme na Tvé pochvaly, ale i provokující dotazy a připomínky. Děkujeme, že nás inspiruješ a nutíš k přemýšlení ze zcela jiných úhlů pohledu, neboť vše se nakonec ukáže v plynutí času.

 

Milý Pavle, přejeme Ti hodně energie a zdravého ducha, ať se spolu nadále vídáme v práci i během jiných aktivit, v Tvém případě hlavně sportovních a kulturních. Doufáme, že si ještě dlouho uchováš svou obdivuhodnou kondici a nezměrný pracovní elán.

Ivana Štětkářová a celý kolektiv
Neurologické kliniky
3. LF UK a FN Královské Vinohrady


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2024 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se