Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 3/2007

Minimonografie

236
Variace mozkového průtoku v zobrazovacích metodách

P. Kalvach, J. Keller


Původní práce

248
Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v akceleraci rekanalizace střední mozkové tepny u pacientů s akutní mozkovu ischemií

D. Školoudík, M. Bar, O. Škoda, D. Václavík, P. Hradílek, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský

253
Efekt 1- a 2segmentové krční diskektomie s mezitělovou náhradou: prospektivní 1roční studie

M. Häckel, I. Štětkářová, J. Chrobok J, D. Hořínek, L. Stejskal, S. Ostrý

259
Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku

M. Smrčka, A. Mrlian, K. Ďuriš, J. Karlsson –valik, M. Kýr


Krátké sdělení

266
MRI zobrazení mozku u pacientů s myotonickou dystrofií DM 1

T. Belšan, J. Kraus, R. Mazanec, Z. Mušová, Á. Bóday, T. Maříková, M. Kynčl

272
Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami

R. Herzig, I. Vlachová, B. Křupka, D. Šaňák, A. Bártková, J. Mareš, D. Školoudík, M. Král, J. Zapletalová, P. Kaňovský

278
Srdeční myxomy jako příčina embolizace do centrálního nervového systému: desetileté zkušenosti

R. Brát, J. Sieja, J. Štětinský

284
Hydrocefalus po subarachnoidálním krvácení – vliv modality léčby aneuryzmatu

M. Mohapl, F. Kramář, V. Beneš

290
Osteoplastická dekompresivní kraniotomie

J. Mraček, M. Choc, Z. Mraček

294
Dekompresivní kraniotomie u kraniocerebrálních poranění – hodnocení přežití a jeho kvality po jednom roce od úrazu

L. Navrátil

304
Chiariho malformace – vlastní zkušenosti

M. Sova, M. Smrčka, V. Smrčka, G. Hanoun

308
Ozáření kraniospinální osy u dětí s meduloblastomy v supinační poloze - dlouhodobé výsledky

P. Šlampa, K. Zitterbart, L. Dušek, O. Magnová, H. Doleželová, P. Čoupek, P. Pospíšil, Š. Sovadinová, Z. Pavelka, J. Štěrba, M. Chrenko, K. Miklóšová


Komentář

277
Komentář ke článku Brát R et al.
Srdeční myxomy jako příčina embolizace do CNS: desetileté zkušenosti
302
Komentář ke článku Sova M et al.
Chiariho malformace

Kazuistika

316
Epileptochirurgické řešení kavernózního hemangiomu asociovaného s fokální kortikální dysplazií při sekundární temporální epilepsii: kazuistika

H. Ošlejšková, M. Ryzí, M. Brázdil, Z. Novák, I. Zichová, J. Skotáková, V. Mach

322
Osmotický demyelinizační syndrom – diagnostika magnetickou rezonancí: kazuistika

M. Slanina, J. Žižka, L. Klzo, J. Novotný, P. Ryška, Z. Špriňar, J. Hons, M. Šenkeřík, P. Kunc

328
Pozdní manifestace Wilsonovy choroby: kazuistika

M. Vališ, R. Taláb, J. Bártová, P. Hůlek, J. Žižka, J. Masopust

332
Metastáza velkobuněčného neuroendokrinního karcinomu tymu do mozku

T. Zeman, J. Chrastina, Z. Novák, I. Zichová., J. Hemza

336
Akutní choreatický syndrom – kazuistika

A. Kopal, V. Dostál, E. Krasulová, E. Ehler


Dopis redakci

340
Měření nitrolebečního tlaku a Pascalův zákon

M. Kala


Webové okénko

342
Webové okénko

Okénko statistika

343
Analýza dat v neurologii III.
Nebojme se mediánu a robustních statistik

Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková


Personalia

346
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. osmdesátiletý
347
Profesor MUDr. Karel Urbánek, CSc., sedmdesátiletý

Recenze

348
Recenze

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se