Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 6/2010

Minimonografie

627
Autizmy

H. Ošlejšková, J. Pejčochová


Přehledný referát

645
Mechanizmy neurodegenerácie pri Parkinsonovej chorobe

D. Petrleničová, K. Gmitterová, J. Benetin

650
Syndrom obstrukční spánkové apnoe a kardiovaskulární komplikace – úloha mezioborové spolupráce

E. Sovová, M. Hobzová, M. Sova, D. Pastucha

656
Poruchy metabolizmu biogenních aminů v dětském věku a možnosti jejich diagnostiky

K. Szentiványi, H. Hansíková, J. Krijt, P. Ješina, M. Magner, J. Zeman, T. Honzík


Původní práce

663
Spektrální analýza variability srdeční frekvence – normativní data

E. Vlčková, J. Bednařík, Š. Buršová, K. Šajgalíková, L. Mlčáková

673
Dotazník Bristolská škála aktivit denního živo­ta BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí

A. Bartoš, P. Martínek, D. Řípová

678
Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů mozkových tepen

A. Krajina, D. Krajíčková, M. Lojík, V. Chovanec, J. Raupach, M. Kubíková, M. Vališ, Z. Špriňar, R. Taláb, P. Ryška, J. Schreiberová, J. Holubová, J. Šimko, O. Renc, E. Čermáková, S. Řehák

685
Srovnání přínosu lumbálního infuzního testu a lumbální drenáže v indikaci léčby hydrocefalu

M. Mohapl, P. Vaněk, O. Bradáč, D. Hořínek, K. Saur, M. Mohaplová

689
Validita mezinárodní škály pro pacienty s ataxií

J. Schwabová, F. Zahálka, V. Komárek, T. Malý, P. Hráský, T. Gryc, A. Zumrová

694
Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

M. Smrčka, E. Neuman, K. Ďuriš, T. Svoboda, M. Duba


Krátké sdělení

701
Léze radiálního nervu a možnosti pozdní rekonstrukce funkce šlachovým transferem

I. Čižmář, E. Ehler, J. Pilný, D. Ira, P. Višňa, P. Dráč

706
Kraniálne defekty neurálnej rúry

F. Horn, M. Smrek, J. Babala, M. Fuňáková, D. Poruban

711
Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění

A. Mrlian, M. Smrčka, M. Duba, R. Gál, P. Ševčík

716
Naše zkušenosti s MR monitorováním pacien­tů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi

M. Vaněčková, Z. Seidl, J. Krásenský, D. Horáková, E. Havrdová, J. Němcová, J. Daneš


Kazuistika

721
Spontánní regrese sekvestru při lumbální herniaci disku – soubor tří kazuistik

A. Burgetová, Z. Seidl, M. Mašek, P. Dušek, P. Hostaša, J. Němcová, M. Vaněčková

725
Lymfomatózní neuropatie (neurolymfomatóza) – kazuistika
728
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob po cévní mozkové příhodě – kazuistiky

L. Čeledová, R. Čevela, Z. Kalita, E. Vaňásková

734
Fibrózní dysplazie žeber a páteře: multioborové řešení – kazuistika

P. Habal, K. Kaltofen, R. Kostyšyn, M. Štětina, V. Málek


Standardy léčby

738
Novinky ve farmakoterapii neuropatické bolesti a současná doporučení

J. Bednařík, Z. Ambler


Webové okénko

741
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

742
Analýza dat v neurologii
XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Personalia

749
Profesor Zdeněk Ambler – 70 let

Z odborné literatury

750
MUDr. Vladimír Přibáň.
Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie

M. Smrčka


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se