Profesor Zdeněk Ambler – 70 let


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 749
Kategorie: Personalia

Profesor Ambler se narodil 2. 12. 1940 v Plzni. Po maturitě v roce 1957 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, promoval o šest let později. Od počátku medicínské praxe pracoval v oboru neurologie – nejprve na neurologickém oddělení Vojenské nemocnice v Plzni; na tomto pracovišti získal potřebnou průpravu k atestacím z neurologie I. (1966) a II. stupně (1970).

Od roku 1971 pracuje na Neurologické klinice LF UK a FN Plzeň. Prošel postupně obvyklými funkcemi (odborný asistent, zástupce přednosty kliniky) až k přednostovi kliniky, kterým byl v letech l989–2007. V r. 1980 obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.), v r. 1984 byl habilitován docentem, v r. 1988 obhájil doktorskou dizertační práci (DrSc.), v r. 1990 byl jmenován profesorem neurologie. Na neurologické klinice pracuje nadále jako emeritní profesor. Z jeho odborné činnosti nutno vyzdvihnout jeho činnost ve vedení kliniky – pedagogickou, organizační a především vědeckou. Jeho první publikovaná práce brzy po promoci již ukazovala na jeho dominantní odborný a vědecký zájem – nervosvalová onemocnění a elektromyografie (Příspěvek k profesionálním parézám n. ulnaris. Voj Zdrav Listy 1965; 34: 56–58). Zkušenosti získal na studijních pobytech v zahraničí: nejvýznamnější byl v r. 1984 šestiměsíční pobyt v univerzitní nemocnici ve švédské ­Uppsale na oddělení klinické neurofyziologie (vedené prof. Erikem ­Stalbergem). V dalších letech studijně navštívil pracoviště v Londýně a Edinburghu (UK), ­Nijmegen (NL), Bostonu a Durhamu (USA), Kodani (DK) a znovu v Uppsale. Aktivně se účastnil řady světových a evropských neurologických a neurofyziologických kongresů; jako člen task force se účastnil i několika Continuing Medical Education meetings v rámci EFNS. Je členem New York Academy of Sciences, Českou republiku zastupuje ve World Federation of Neurology jako člen Nominating Committee. Je členem výborů českých odborných společností – neurologické a jejích sekcí – neuromuskulární a neurofarmakologické (je čestným členem) a členem České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Významné je jeho členství v České lékařské akademii. Působí v redakčních radách časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Neurologie pro praxi. Byl convenorem XIth International congress of EMG and clinical neurophysiology v Praze 7.–11. 9. 1999 a editorem supple­menta z tohoto kongresu. Vždy dbal, aby nejnovější poznatky z oblasti elektromyografie a klinické neurofyziologie byly u nás přeneseny do praxe. Jeho osobní zásluhou byly postgraduální EMG kurzy v r. 1996 a 2004 zvláště za osobní účasti prof. Stalberga a prof. Trontelja z Lublaně. Jeho nejvýznamnější publikace pojednávají o EMG diagnostice myasthenia gravis, myastenického syndromu, o speciálních EMG metodikách a jejich využití u neuromuskulárních poruch (doktorská dizertační práce, 1986, 233 stran), ­Guillainova-Barrého syndromu atd. – odborných prací napsal více než 200. Napsal a stále připravuje a vydává monografie, z nichž některé již vyšly v několika vydáních; nejčastěji – již v 6. vydání – Základy neurologie pro studující všeobecného lékařství. Dále je první autor publikace Diferenciální diagnostika závratí (s Jeřábkem), jako spoluautor Mononeuropatie (s ­Ehlerem). Za nejvýznamnější publikace posledních let v neurologii lze považovat obsažné postgraduální učebnice: Klinická neurologie – 1. část obecná, 2. část speciální, jichž je hlavním editorem a autorem mnoha kapitol. Profesora Amblera znají určitě všichni neurologové České republiky.

Pro všechny je jistě překvapením, že se dožívá 70 let. Je mnoho let členem zkušebních komisí při atestacích a funkční odbornosti z elektromyografie. Stále přednáší, publikuje. Kromě oblíbených témat neuromuskulárních poruch zpracovává i přehledové články o neurologických poruchách ve stáří, neuropatických bolestech, zajímavé kazuistiky, pokaždé doplněné nejnovějšími poznatky a literárními citacemi. Profesor Ambler je vždy pozorný při přednáškách druhých, je tolerantní k názorům založených na důkazech, nesnáší spekulace (proto pro některé „trochu drsný zdá se“). Dokáže rozpoznat, co je cenné a perspektivní. Sám uvádí jako své koníčky cestování a lyžování. Jednou se ho dotázali, jak dlouho by se připravoval na cestu, např. do USA; uvedl, že by mohl jet ihned. Není divu. Zřejmě ví o tom,  že v severní Pennsylvanii asi 25 km severně od Philadelphie je městečko Ambler, přejmenované na počest významné ženy téhož příjmení v r. 1869. Možná tam i někdy zajel. Jisté je, že pan profesor Ambler nepromarnil dosud své životní šance. Přejeme jemu i všem, kteří z jeho odborné pracovitosti čerpají, aby jich měl ještě hodně. „Publish or perish“ je jistě i v povědomí profesora Amblera.

 

redakce ČSNN a přátelé


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Autizmy

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se