Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2013

Úvodník

136
Nové pokyny pro autory

J. Bednařík


Minimonografie

138
Creutzfeldtova-Jakobova choroba

Z. Gdovinová


Přehledný referát

155
Elektrofyziologické vyšetření pánevního dna

Z. Kadaňka Jr

162
Význam a limitace zrakových evokovaných potenciálů ve studiu patofyziologie migrény

M. Bednář, J. Kremláček, Z. Kubová, R. Taláb


Původní práce

169
Habituace je významnější na pohybový podnět ve srovnání s reverzačním podnětem – pilotní studie

M. Bednář, J. Kremláček, Z. Kubová, R. Taláb

175
Rozdíly v modulaci kortikální aktivity u pacientů po cévní mozkové příhodě s reziduální spasticitou ruky léčených botulotoxinem A

T. Veverka, P. Hlustik, P. Hok, Z. Tomasova, P. Otruba, M. Král, Z. Tudos, A. Krobot, R. Herzig, P. Kaňovský


Krátké sdělení

183
Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín

Z. Kalita, P. Brabec, J. Švancara, L. Pavlovská, A. Gaťková, I. Ulč

191
Úloha neurootologa v záchytu poradiačních komplikací u pacientů s vestibulárním schwannomem léčených Leksellovým gama nožem

R. Holý, J. Skutil, M. Navara, P. Praženica, P. Fundová, A. Hahn

197
X-viazaná adrenoleukodystrofia

M. Kolníková, P. Sýkora, R. Petrovič, M. Fischerová, J. Chandoga

203
Sonograficky navigované operace mozkových kavernomů

P. Linzer, M. Filip, F. Šámal, P. Jurek, D. Školoudík

207
Endoskopická ventrikulocisternostomie u dětí s předchozí implantací ventrikuloperitoneální drenáže

R. Lipina, T. Hrbáč, M. Chlachula, T. Krejčí, M. Kunčíková

211
Diagnostika, terapie a dispenzarizace meningeomů na NCHK FN Brno v letech 2005–2010

M. Duba, A. Mrlian, M. Smrčka, J. Musil

217
Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu

V. Vybíhal, G. Hanoun, M. Sova, M. Smrčka, Z. Bortlíček, M. Keřkovský


Komentář

189
Komentář k práci Z. Kality et al. Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín

D. Školoudík


Kazuistika

221
Pozdní forma Tay-Sachsovy choroby napodobuje spinální svalovou atrofii III. typu – dvě kazuistiky

I. Prihodova, T. Kalincik, H. Poupětová, H. Jahnová, S. Nevsimalova

225
Spinocerebelární ataxie typ 7 (SCA7) – kazuistika

V. Majerová, Z. Mušová, A. Zumrová, E. Růžička, J. Roth

229
Lymeská borelióza jako příčina bilaterální neuroretinitidy s výraznou jednostrannou hvězdicovitou makulopatií u osmileté dívky

D. Darsová, P. Pochop, M. Korolová, D. Baráková, D. Dotřelová

235
Zriedkavejšia príčina obštrukčného syndrómu spánkového apnoe – morbus Madelung. Kazuistiky

K. Klobučníková, I. Mucska, B. Kollár

241
X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu – kazuistiky

P. Laššuthová, V. Sebroň, J. Zámečník, J. Haberlová, A. Baxová, P. Seeman

246
Tortikolis při Griselově syndromu – kazuistiky

T. Rybnikár, V. Málek, P. Čelakovský, V. Chrobok, J. Mejzlík, D. Kalfeřt, J. Dědková, E. Popper


Webové okénko

250
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

251
Analýza dat v neurologii
XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se