Nové pokyny pro autory


Autoři: J. Bednařík
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(2): 136
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové, autoři,

rád bych vás seznámil s určitými změnami formálních požadavků na rukopisy nabízené k otištění, resp. přijímané do recenzního řízení v našem časopise. Byly zčásti podmíněny požadavky pro zařazení do databáze Medline. Jak jistě víte, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (CSNN) je excerpovaná dvěma prestižními databázemi spravovanými společností Thomson Reuters (dříve Thomson Scientific), a to Journal Citation Report (JCR) kvantifikující citovanost vybraných vědeckých časopisů (v současnosti se jedná o 417 časopisů) pomocí tzv. impakt faktoru, a Web of Science umožňující kvantifikovat citační ohlasy jednotlivců včetně pomocí tzv. Hirschova indexu (H-indexu). CSNN však paradoxně chybí v databázi s daleko širším záběrem excerpovaných časopisů – Medline. Je to dáno faktem, že CSNN byla z databáze formálně vyřazena v důsledku změny názvu při rozdělení republiky v roce 1992. V současné době je znovuzařazení podmíněno náročným evaluačním procesem, kdy v konkurencí nově vznikajících časopisů je vybírán pouze každý sedmý časopis a negativní výsledek není zdůvodněn a chybí jakákoliv zpětná vazba.

Přesto se redakce CSNN snaží periodicky o znovuzařazení do databáze Medline. Ve snaze o maximální přizpůsobení se podmínkám požadovaným pro zařazení do Medline jsme proto přistoupili k některým formálním změnám, které jsou shrnuty v aktualizovaných Pokynech pro autory dostupných na webu časopisu (http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-pokyny).

Průvodní dopis musí kromě dosud požadovaných náležitostí obsahovat:

  • prohlášení týkající se dodržování etiky při práci s lidmi a zvířaty: „Autoři prohlašují, že studie na lidských subjektech popsaná v manuskriptu byla provedena v souladu s etickými standardy příslušné komise (institucionální a národní) odpovědné za provádění klinických studií a Helsinskou deklarací z roku 1975, revidovanou v r. 2000.“
  • pokud je v manuskriptu uveden animální experiment, uvedou v doprovodném dopise autoři analogické prohlášení: „Autoři prohlašují, že animální experimenty byly provedeny v souladu s institucionálními a národními standardy pro nakládání s laboratorními zvířaty.“
  • obě prohlášení, pokud budou relevantní, budou současně uvedeny v manuskriptu v oddílu Metodika.

Redakce u každé práce kontroluje, zda byl manuskript připraven v souladu s pravidly publikovanými International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), http://www.icmje.org/ethical_1author.html.

V záhlaví každého článku pak bude uvedeno následující prohlášení (včetně anglické verze tohoto prohlášení):

  • „Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.“
  • „Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.“

Chtěl bych ještě upozornit autory na opakované nedodržování dvou požadavků, které byly již obsaženy ve starší verzi Pokynů a trvají:

  • uvedení formátu práce a dodržení rozsahu doporučeného pro příslušný formát. Konkrétně u Původních prací je to 2 500 slov a osm příloh, u Krátkých sdělení a Kazuistik 1 500 slov, čtyři přílohy a 10 citací. V případě překročení tohoto limitu by měl autor potřebu většího rozsahu zdůvodnit.
  • při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze. Toto pravidlo není opakovaně respektováno.

Josef Bednařík

vedoucí redaktor CSNN


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se