Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2013

Minimonografie

402
Chirurgie baze lební (uvnitř minimonografie video)

M. Sameš, P. Vachata, A. Zolal, T. Radovnický, J. Ceé, F. Cihlář


Přehledný referát

425
Trigemino‑ kardiálny reflex a jeho variácie

Z. Haviarová, E. Lalciková

430
Genetické a environmentálne faktory zapojené do patogenézy sklerózy multiplex

L. Krížová, B. Kollár, Z. Čarnická, P. Šiarnik, D. Ježová, P. Turčáni

438
Neuropsychiatrický pohľad na Huntingtonovu chorobu

J. Necpál, M. Patarák


Původní práce

446
Endoskopické endonazální operace meningeomů baze lební

D. Netuka, V. Masopust, T. Belšan, F. Kramář, V. Hána, V. Beneš

453
Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů

A. Bartoš, P. Čermáková, H. Orlíková, M. Al-Hajjar, D. Řípová

463
Validizácia slovenskej verzie Movement Disorder Society –  Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS‑ UPDRS)

M. Škorvánek, Z. Košutzká, P. Valkovič, R. Ghorbani Saeedian, Z. Gdovinová, N. Lapelle, J. Huang, B. C. Tilley, G. T. Stebbins, C. G. Goetz


Krátké sdělení

469
Význam vestibulárního a posturografického vyšetření u pacientů s vestibulárním schwannomem

P. Kalitová, O. Čakrt, Z. Čada, O. Profant, M. Chovanec, J. Betka, J. Jeřábek

477
Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální dia­gnostice míšních lézí

M. Keřkovský, A. Šprláková-Puková, J. Bednařík, M. Smrčka, M. Mechl

482
Endovaskulární léčba nepřímé karotido‑ kavernózní píštěle s použitímchirurgického přístupu přes vena ophthalmica superior

D. Krahulík, M. Vaverka, M. Köcher, M. Černá


Komentář

475
Komentář k práci P. Kalitové et al. Význam vestibulárního a posturografického vyšetření u pacientů s vestibulárním schwannomem

R. Holý


Kazuistika

486
Augmentované krční stabilizace po selhání předchozí fixace u pacientů s těžkou osteoporózou –  dvě kazuistiky

P. Barsa, R. Fröhlich, P. Suchomel

492
Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor a jeho atypická varianta u dětí –  kazuistiky

D. Krahulík, M. Vaverka, L. Tučková, M. Köcher

497
Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty –  kazuistika

Z. Pavelka, O. Magnová, L. Křen, T. Svoboda, E. Brichtová, J. Štěrba

501
Úskalí diagnostiky progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů infikovaných lidským virem imunodeficience –  kazuistiky

H. Rozsypal, D. Jilich, P. Hubáček, M. Holub

508
Arteriovenózní malformace conus medullaris –  kazuistika

M. Smrčka, V. Juráň, O. Navrátil, J. Sedmík, A. Šprláková-Puková

512
Guillainův‑Barrého syndrom asociovaný s karcinomem prsu léčeným trastuzumabem –  kazuistika

P. Busek, M. Miler

515
Akutní encefalitida vyvolaná virem chřipky B –  kazuistika

L. Petroušová, L. Rožnovský, J. Mrázek, A. Kloudová


Webové okénko

518
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

519
Analýza dat v neurologii
XL. Studium vlivu zavádějících faktorů na odhad poměru šancí a relativního rizika

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Novinky v léčbě

525
16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se