Guillainův‑Barrého syndrom asociovaný s karcinomem prsu léčeným trastuzumabem –  kazuistika


Autoři: P. Busek;  M. Miler
Působiště autorů: Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 512-514
Kategorie: Kazuistika

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Souhrn

Prezentována je kazuistika 66leté pacientky s karcinomem prsu, u které v průběhu léčby trastuzumabem, monoklonální protilátkou proti HER‑ 2 receptorům, došlo k rozvoji syndromu Guillain‑Barré, dokumentovaného EMG nálezy, likvorologickým vyšetřením a dobrou terapeutickou odpovědí na léčbu plazmaferézou a intravenózními imunoglobuliny.

Klíčová slova:
karcionom prsu – karcinom – monoklonální protilátky – Guillain-Barré syndrom – trastuzumab


Zdroje

1. Lesterhuis WJ, Haanen JB, Punt CJ. Cancer immunotherapy –  revisited. Nat Rev Drug Discov 2011; 10(8): 591– 600.

2. Tavazzi E, Ferrante P, Khalili K. Progressive multifocal leukoencephalopathy: an unexpected complication of modern therapeutic monoclonal antibody therapies. Clin Microbio­l Infect 2011; 17(12): 1776– 1780.

3. McKeage K, Perry CM. Trastuzumab: a review of its use in the treatment of metastatic breast cancer overexpressing HER2. Drugs 2002; 62(1): 209– 243.

4. Namboodiri AM, Pandey JP. Differential inhibition of trastuzumab‑  and cetuximab‑induced cytotoxicity of cancer cells by immunoglobulin G1 expressing different GM allotypes. Clin Exp Immunol 2011; 166(3): 361– 365.

5. Kerbel RS. Reappraising antiangiogenic therapy for breast cancer. Breast 2011; 20 (Suppl 3): S56– S60.

6. Zeglinski M, Ludke A, Jassal DS, Singal PK. Trastuzumab‑induced cardiac dysfunction: A ’dual hit’. Exp Clin Cariol 2011; 16(3): 70– 74.

7. Van den Bergh PY, Piéret F. Electrodia­gnostic criteria for acute and chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Muscle Nerve 2004; 29(4): 565– 574.

8. Naveed S, Okoli K, Hollingsworth J, Kasmani R. Guillain‑Barré syndrome as a paraneoplastic manifestation of small‑cell carcionoma of lung. South Med J 2010; 103(2): 156– 158.

9. Colantuoni M, Matano E, Alfieri S, De Placido S, Carlomagno C. Guillain‑Barre syndrome associated with gastric cancer: paraneoplastic syndrome or immunological disorder? World J Oncol 2010; 1(6): 247– 249.

10. Večeřa L, Bednařík J. Case report of Guillain‑Barré syndrome in a patient with renal carcinoma. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(1): 84– 87.

11. Mailänder V, Gleisner B, Blau IW, Thiel E. Guillain‑Barre‑Strohl syndrome unraveled as paraneoplastic syndrome of B‑ cell acute lymphoblastic leukemia in a patient with preceding common variable immunodeficiency syndrome with Evans syndrome. Leuk Lymphoma 2004; 45(1): 189– 192.

12. Bettini AC, Tondini C, Poletti P, Caremoli ER, Guerra U, Labianca R. A case of interstitial pneumonitis associated with Guillain‑Barré syndrome during administration of adjuvant trastuzumab. Tumori 2008; 94(5): 737– 741.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se