Neurorehabilitation


Authors: Y. Angerová 1;  O. Švestková 1;  J. Süssová 2;  F. Véle 3;  P. Sládková 1 ;  M. Lippertová-Grünerová 1
Authors‘ workplace: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 1;  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 2;  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 131-135
Category: Review Article

Overview

Neurorehabilitation is an inclusive term for a multidisciplinary rehabilitation approach to patients with neurological diseases. These patients may suffer not only from movement disorders but also cognitive and neurobehavioral problems as well as aphasias. The European Federation of Neurological Societies (EFNS) Task Force on Standards in Neurological Rehabilitation was established in June 1996. The remit for the Task Force is to produce a report on the state of neurological rehabilitation across Europe and to recommend standards for the provision of neurological rehabilitation services for disabled people. The World Federation for Neurorehabilitation is now the leading organization in its field. The Czech Society of Rehabilitation and Physical Medicine has a section for neurorehabilitation which is a member of the WFNR. However, a great deal of work, including changes in legislation, remains to be done.

Key words:
rehabilitation – neurorehabilitation – disability


Sources

1. Koncepce oboru fyzioterapie. 1. Klasifikace a náplň oboru. 1.2. Definice fyzioterapie. 2005. Dostupné z URL: http://www.unify-cr.cz/koncepce/koncepce-oboru-fyzioterapie.html.

2. Poděbradský J, Poděbradská R. Fyzikální terapie – manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing 2009.

3. Česká asociace ergoterapeutů. Co je ergoterapie? 2008. Dostupné z URL: http://www.ergoterapie.org/modules.php?name=informace.

4. Švestková O, Angerová Y, Pfeiffer J. Hodnocení zdraví, disability v Evropě. Eurorehab 2006; 16(3–4): 117–120.

5. Philo of Alexandria: The Contemplative Life, Giants and Selections. New York: Paulist Press 1981.

6. Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. Praha: Galén 2005.

7. Lesný I, Pfeiffer J. Lepší zítřek pro tělesně postižené děti. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství 1963.

8. Christensen AL, Uzzel BP. Brain injury and neuropsychological rehabilitation: international perspectives. London: Hove 1994.

9. Cope DN. The effectivenes of traumatic brain injury rehabilitation: a review. Brain Inj 1995; 9(7): 649–670.

10. Barnes MP. Standards in neurological rehabilitation. Behav Neurol 1997; 10: S1–S7.

11. Lippertová-Grünerová M. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1st ed. Praha: Galén 2009.

12. Lippertová‑Grünerová M, Švestková O, Angerová Y, Pfeiffer J. Traumatické poranění mozku, jeho patofyziologie a následky. Eurorehab 2006; 16(3–4): 84–89.

13. Švestková O, Pfeiffer J. Dynamika pojmu zdraví a disability. Eurorehab 2006; 16(1–2): 24–27.

14. WHO International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO 2001.

15. Švestková O. Conceptual framework for rehabilitation in the Czech Republic: a proposal. Disabil Rehabil 2002; 24(15): 798–801.

16. Švestková O, Pfeiffer J, Angerová Y, Brtnická P. Praktické použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Eurorehab 2006; 16(1–2): 24–27.

17. WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, překlad z originálu International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Praha: Grada Publishing 2008.

18. Švestková O, Angerová Y, Sládková P. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) – kvantitativní měření kapacity a výkonu. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(6): 580–586.

19. Vaňásková E. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. In: Kalita Z (ed). Akutní cévní mozkové příhody. Diagnostika, patofyziologie a management. Praha: Maxdorf 2006: 486–515.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account