Normative Data for the Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test in Older Czech Adults


Authors: K. Drozdová 1,2;  H. Štěpánková 3;  J. Lukavský 3,4;  O. Bezdíček 3;  M. Kopeček 3
Authors‘ workplace: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 1;  FF UK v Praze 2;  Národní ústav duševního zdraví, Klecany 3;  Psychologický ústav, AV ČR, v. v. i., Brno 4
Published in: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 542-549
Category: Original Paper

Overview

Aim:
The Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) is a widely used measure of memory functioning and visuoconstructive abilities. It is considered to be a sensitive diagnostic tool for the evolution of cognitive impairment. The aim of the present study was to determine the normative values for the ROCFT in a population of older Czech adults.

Sample and methods:
A sample of 455 subjects (250 women and 205 men) above 60 years of age fulfilled the inclusion criteria and was assessed with a battery of neuropsychological tests as part of National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Ageing. We examined the effect of age, gender, and education level on the test performance. The ROCFT used in this study was developed by Meyers and Meyers (1995).

Results:
Our analyses revealed a significant age-related decline in ROCFT performance and significant relationships between gender and education in all ROCFT measures (copy, reproduction after 3 and 30 min and recognition trial). Moreover, the performance correlated significantly across all test measures.

Conclusions:
Based on regression models, we provide the reader with equations to calculate T scores for all ROCFT measures. Furthermore, normative data corrected for age, education and gender are available for healthy adults over a 60 years of age.

Key words:
Rey-Osterrieth Complex Figure Test – normative data – healthy older adults – visual memory

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Nikolai T, Vyhnálek M, Štěpánková H, Horáková K. Neuropsychologická dia­gnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Praha: Psychiatrické centrum Praha 2013.

2. Nikolai T, Vyhnálek M, Literáková E, Marková H, Hort J. Vyšetření kognitivních funkcí v časné dia­gnostice Alzheimerovy nemoci. Neurol Prax 2013; 14(6): 297– 301.

3. Pulkrabková A. Kognitivní rehabilitace. In: Štěpánková H, Šlamberová R (eds). Stárnutí 2014. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 2014: 114– 119.

4. Bezdicek O, Libon DJ, Stepankova H, Panenkova E, Lukavsky J, Garrett KD et al. Development, validity and normative data study for the 12- word Philadelphia Verbal Learning Test among older and very old Czech adults. Clin Neuropsychol 2014; 28(7): 1162– 1181. doi: 10.1080/ 13854046.2014.952666.

5. Bezdicek O, Motak L, Axelrod BN, Preiss M, Nikolai T, Vyhnalek M et al. Czech version of the Trail Making Test: Normative data and clinical utility. Arch Clin Neuropsych 2013; 27(8): 906– 914. doi: 10.1093/ arclin/ acs084.

6. Bezdicek O, Stepankova H, Moták L, Axelrod BN, Wood­ard JL, Preiss M et al. Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: normative data. Aging Neuropsychol C 2013; 21(6): 693– 721. doi: 10.1080/ 13825585.2013.865699.

7. Bezdíček O, Preiss M. Kalifornský test verbálního učení –  druhé vydání: psychometrická analýza českého převodu. Cesk Psychol 2009; 53(6): 573– 586.

8. Štěpánková H, Nikolai T, Lukavský J, Bezdíček O, Vrajová M, Kopeček M. Mini‑Mental State Examination –  česká normativní studie. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(1): 57– 63.

9. Kasai M, Meguro K, Hashimoto R, Ishizaki J, Yamadori A, Mori E. Non‑ verbal learning in impaired in very mild Alzheimer’s disease (CDR 0,5): normative data from the learn­ing version of the Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test. Psychiat Clin Neurosci 2006; 60(2): 139– 146.

10. Takayama Y. A delayed recall battery as a sensitive screening for mild cognitive impairment: follow‑up study of memory clinic patients after 10 years. J Med Dent Sci 2010; 57(2): 177– 184.

11. Knight JA, Kaplan E. Handbook of Rey‑ Osterrieth Complex Figure Usage: Clinical and Research Applications. Lutz, USA: Psychological Assessment Resources, Inc. 2003.

12. Strauss E, Sherman EM, Spreen O. A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms and commentary. New York: Oxford University Press 2006.

13. Osterrieth P. Le test de copie d’une figure complex: contribution á l’etude de la perception et de la mémoire. Arch Psychologie 1944; 30: 286– 356.

14. Košč M, Novák J. Rey‑ Osterriethova komplexní figura –  příručka k testu. Brno: Psychodia­gnostika s.r.o. 1997.

15. Meyers JE, Meyers KR. Rey Complex Figure test and recognition trial. Professional manual. Florida: PAR Psychological Assessment Resources, Inc. 1995.

16. Stern RA, Javorsky DJ, Singer EA, Sommerville JE, Har­ris M, Duke IM et al. BQSS: Boston Qualitative Scoring System for the Rey‑ Osterrieth Complex Figure. Odessa: Psychological Assessment Resources, Inc. 1999.

17. Bernstein JH, Waber D. Developmental scoring system for the Rey‑ Osterrieth Complex Figure (DSS‑ ROCF). Professional manual. Lutz: PAR Psychological Assessment Resources, Inc. 1996.

18. Fastenau PS. Extended Complex Figure Test (ECFT). Los Angeles: Western Psychological Services 2002.

19. Rey A. L’examen psychologique dans les cas d’encéphalopathie traumatique. Arch Psychologie 1941; 28: 286– 340.

20. Vágnerová M. Testy specifických schopností, znalostí a dovedností. In: Vágnerová M, Svododa M, Krejčířová D (eds). Psychodia­gnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál 2001.

21. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW. Neuropsychological Assessment. 4th ed. New York: Oxford University Press 2004.

22. Casey MB, Winner E, Hurwitz I, DaSilva D. Does processing style affect recall of the Rey‑ Osterrrieth or Taylor complex figures? J Clin Exp Neuropsyc 1991; 4: 600– 606.

23. Miller J, Hanson E, Baerresen K, Miller K, Gottuso A, Ercoli L et al. A‑ 12 screening for Mild Cognitive Impairment (MCI) with Mini‑Mental Status Exam (MMSE) and Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test (ROCF). Arch Clin Neuropsychol 2014; 29(6): 508.

24. Nordlund A, Rolstad S, Hellstorm P, Sjögren M, Hansen S, Wallin S. The Goteborg MCI study: mild cognitive impairment is a heterogenous condition. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76(11): 1485– 1490.

25. Biundo R, Weis L, Pilleri M, Facchini S, Formento‑ Dojot Pet al. Dia­gnostic and screening power of neuropsychological testing in detecting mild cognitive impairment in Parkinson’s disease. J Neurol Transm 2013; 120(4): 627– 633. doi: 10.1007/ s00702‑ 013‑ 1004‑ 2.

26. Saxton JA, Becher JT, Wisniewski S. The ROCF and dementia. In: Knight JA, Kaplan E (eds). Handbook of Rey‑ Osterrieth Complex Figure usage: clinical and research applications. Lutz, USA: Psychological Assessment Resources, Inc. 2003: 569– 582.

27. Bennett‑ Levy J. Determinants of performance on the Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test: an analysis and a new technique for single‑case assessment. Brit J Clin Psychol 1984; 23(2): 109– 119.

28. Hartman M, Potter G. Sources of age differences on Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test. Clin Neuropsychol 1998; 12(4): 513– 524.

29. Drozdová K. Test Reyovy figury a strategie její konstrukce u pa­cientů s dia­gnózou schizofrenie. Diplomová práce (Mgr.). Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra psychologie 2005.

30. Fastenau PS, Denburg NL, Abeles N. The ROCF and the ECFT: a lifespan perspective. In: Knight JA, Kaplan E (eds). Handbook of Rey‑ Osterrieth Complex Figure usage: clinical and research applications. Lutz: Psychological Assessment Resources, Inc. 2003: 335– 349.

31. Rosseli M, Ardila A. The impact of culture and education on non‑verbal neuropsychological measurement: a critical review. Brain Cognition 2003; 52(3): 326– 333.

32. Štěpánková H, Bezdíček O, Nikolai T, Horáková K, Lukavský J, Kopeček M. Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí. [online]. E‑ psychologie 2015; 9(1): 43– 46. Dostupný z URL: http:/ / e‑ psycholog.eu/ pdf/ stepankova_etal‑ zp.pdf.

33. Nikolai T, Štěpánková H, Michalec J, Bezdíček O, Horáková K, Marková H et al. Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(3): 292– 299. http:/ / doi.org/ 10.14735/ amcsnn2015292.

34. Velkoborská Z. Validizační studie testu fonematické verbální fluence k dia­gnostice kognitivního deficitu u amnestické mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby. Diplomová práce (Mgr.). Brno: Masarykova univerzita 2012.

35. Kørner A, Lauritzen L, Abelskov K, Gulmann N, Brodersen MA, Wedervang‑ Jensen T et al. The Geriatric Depression Scale and the Cornell Scale for Depression in Dementia. A validity study. Nord J Psychiatry 2006; 60(5): 360– 364.

36. Pfeffer RI, Kurosaki TT, Harrah CH, Chance J, Filos S. Measurement of functional activities in older adults in the community. J Gerontol 1982; 37(3): 323– 329.

37. Bezdíček O, Lukavský J, Preiss M. Validizační studie české verze dotazníku FAQ. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(1): 36– 42.

38. R Core Team. R: Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Comput­ing, Vienna, Austria 2014. [online]. Available from URL: http:/ / www.R‑ project.org/ .

39. Royston P, Altman GG. Regression using fractional polynomials of continuous covariates: Parsimonious parametric modeling. Appl Statist 1994; 43: 429– 467.

40. Ambler G, Benner A. mfp: Multivariable Fractional Polynomials. R package version 1.5.1. 2015. [online]. Avail­able from URL: http:/ / CRAN.R‑ project.org/ package=mfp.

41. Tombaugh TN, Faulkner P, Schmidt JP. A new procedure for administering the Taylor Complex Figure: normative data over a 60‑year‑ age span. Clin Neuropsychol 1992; 6(1): 63– 79.

42. Chiulli SJ, Haaland KY, Larue A, Garry PJ. Impact of age on drawing the Rey‑ Osterrieth figure. Clin Neuropsychol 1995; 9(3): 219– 224.

43. Berry DTR, Allen RS, Schmitt FA. Rey‑ Osterrieth Complex Figure: psychometric characteristics in a geriatric sample. The Clinical Neuropsychologist 1991; 5: 143– 153.

44. Ardila A, Rosselli M. Neuropsychological characteristic of normal aging. Dev Neuropsychol 1989; 5: 307– 320.

45. Boone KB, Lesser IM, Hill‑ Gutierrez E, Berman NG, D’Elia LF. Rey‑ Osterrieth Complex Figure performance in healthy, older adults: relationship to age, education, sex and IQ. Clin Neuropsychol 1993; 7: 22– 28.

46. Gallagher C, Burke T. Age, gender and IQ effects on the Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test. Brit J Clin Psychol 2007; 46(1): 35– 45.

47. Mitrushina MM, Boone KB, Razani J, D’Elia LF. Handbook of normative data for neuropsychological assessment. 2nd ed. New York, Oxford University Press 2005.

48. Delbecq‑ Derouesné J, Beauvois MF. Memory proces­ses and aging: a defect of automatic rather than control­led processes? Arch Gerontol Geriatr 1989; 1 (Suppl 1): 121– 150.

49. Fastenau PS, Denberg NL, Hufford BJ. Adult norms for the Rey-Osterrieth Complex Figure Test and for supplemental recognition and matching trials from the Extended Complex Figure Test. Clin Neuropsychol 1999; 13(1): 30– 47.

50. Gagnon M, Award N, Mertens VB, Messier C. Comparing the Rey and Taylor Complex Figures: a test‑ retest study in young and older adults. J Clin Exp Neuropsychol 2003; 25(6): 878– 890.

51. Luzzi S, Pesallaccia M, Fabi K, Muti M, Viticchi G, Provinciali L et al. Non‑ verbal memory measured by Rey‑ Osterrieth Complex Figure B: normative data. Neurol Sci 2011; 32(6): 1081– 1089. doi: 10.1007/ s10072‑ 011‑ 0641‑ 1.

52. Rosselli M, Ardila A. Effects of Age, Education, and Gender on the Rey‑ Osterrieth Complex Figure. Clin Neuropsychol 1991; 5(4): 370– 376.

53. Kramer JH, Wells AM. The role of perceptual bias in complex figure recall. J Clin Exp Neuropsychol 2004; 26(6): 838– 845.

54. Knight JA. ROCF Administration procedures and scor­ing systems. In: Knight JA, Kaplan E (eds). Handbook of Rey‑ Osterrieth Complex Figure usage: clinical and research applications. Lutz, USA: Psychological Assessment Resources, Inc. 2003: 57– 191.

55. Temple RO, Davis JD, Silverman I, Tremont G. Differential impact of executive function on visual memory tasks. Clin Neuropsychol 2006; 20(3): 480– 490.

56. Meyers JE, Bayless JD, Meyers KR. Rey complex figure: memory error patterns and functional abilities. Appl Neuropsychol 1996; 3(2): 89– 92.

57. Shin MS, Park SY, Park SR, Seol SH, Kwon JS. Clinical and empirical applications of the Rey‑ Osterrieth Complex Figure Test. Nat Protoc 2006; 1(2): 892– 899.

58. Loring DW, Martin RC, Meador KJ, Lee GP. Psychometric construction of the Rey-Osterrieth Complex Figure: methodological considerations and interrater reliability. Arch Clin Neuropsychol 1990; 5(1): 1– 14.

59. Salthouse TA. Aging and measures of processing speed. Biol Psychol 2000; 54(1– 3): 35– 54.

60. Sharps MJ. Age‑related change in visual information processing: Toward a unified theory of aging and visual memory. Current Psychology 1997, 16(3– 4): 284– 307. doi:  10.1007/ s12144- 997- 1003- 2.

61. Peich MC, Husain M, Bays PM. Age‑related decline of precision and binding in visual working mem­ory. Psycholog Aging 2013, 28(3), 729– 743. doi:  10.1037/ a0033236.

62. Sekuler R, Kahana MJ, McLaughlin C, Golomb J, Wingfield,A. Preservation of episodic visual recognition memory in aging. Exp Aging Res 2005, 31(1): 1– 13. doi:  10.1080/ 03610730590882800.

63. Palomo R, Casals‑ Coll M, Sánches‑ Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T et al. Spanish normative stud­ies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for the Rey‑ Osterrieth Complex Figure (copy and memory) a free and cued selective reminding test. Neurologia 2013; 28(4): 226– 235. doi: 10.1016/ j.nrl.2012.03.008.

64. Tremblay MP, Potvin O, Callahan BL, Belleville S, Cagnon JF, Caza N et al. Normative data for the Rey‑ Osterrieth and the Taylor complex figure tests in Quebec‑ French people. Arch Clin Neuropsychol 2015; 30(1): 78– 87. doi: 10.1093/ arclin/ acu069.

65. Galindo G, Cortés JF. The ROCF and the complex figure for children in Spanish‑ speaking populations. In: Knight JA, Kaplan E (eds). Handbook of Rey‑ Osterrieth complex figure usage: clinical and research applications. Lutz, USA: Psychological Assessment Resources, Inc. 2003: 627– 658.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2015 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account