Skull‑ base Osteomyelitis Misdia­gnosed and Treated as Neuroborreliosis –  a Case Report


Authors: P. Polák 1–4;  P. Husa 1,2;  Š. Bohatá 1,5
Authors‘ workplace: LF MU, Brno 1;  Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno 2;  Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU a FN Brno 3;  Oddělení klinické hematologie, FN Brno 4;  Radiologická klinika LF MU a FN Brno 5
Published in: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 576-579
Category: Case Report

Overview

Osteomyelitida baze lební je vzácné onemocnění postihující především pa­cienty s diabetes mellitus 2. typu a s porušenými funkcemi imunitního systému. Klinické projevy zahrnují intenzivní lokální bolest a postižení různých hlavových nervů. Nejčastějším vyvolávajícím agens je Pseudomonas aeruginosa nebo Staphylococcus aureus. Dia­gnózu lze potvrdit provedením vyšetření hlavy magnetickou rezonancí (MR) nebo jednofotonovou emisní tomografií (SPECT), případně kombinovanou s počítačovou tomografií (SPECT/ CT). Léčba vyžaduje několikatýdenní podávání širokospektrých antibio­tik pronikajících do kosti. V předkládané kazuistice prezentují autoři případ 75leté ženy s osteomyelitidou baze lební, která byla mylně léčena pro neuroborreliózu. Pomocí MR byl prokázán rozsáhlý destruktivní proces celé baze lební s přestupem na clivus, na mandibulu vlevo a na první tři krční obratle. Léčba meropenemem po dobu 14 dní a dlouhodobá udržovací terapie kombinací rifampicin/ kotrimoxazol vedla k remisi obtíží.

Key words:
osteomyelitis – skull base – Pseudomonas aeruginosa

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Sayhan MB, Kavalci C, Sogüt O, Sezenler E. Skull base osteomyelitis in the emergency department: a case report. Emerg Med Int 2011; 2011: 947327. doi: 10.1155/ 2011/ 947327.

2. Chang PC, Fischbein N, Holliday RA. Central skull base osteomyelitis in patients without otitis externa: imaging findings. Am J Neuroradiol 2003; 24(7): 1310– 1316.

3. Clark MP, Pretorius PM, Byren I, Milford CA. Central or atypical skull base osteomyelitis: dia­gnosis and treatment. Skull Base 2009; 19(4): 247– 254. doi: 10.1055/ s‑ 0028‑ 1115325.

4. Chen JC, Yeh CF, Shiao AS, Tu TY. Temporal bone osteomyelitis: the relationship with malignant otitis externa, the dia­gnostic dilemma and changing trends. ScientificWorldJournal 2014; 2014: 591714. doi: 10.1155/ 2014/ 591714.

5. Patel B, Souqiyyeh A, Ali A. A case of transient, isolated cranial nerve VI palsy due to skull base osteomyelitis. Case Rep Infect Dis 2014; 2014: 369867. doi: 10.1155/ 2014/ 369867.

6. Khalatbari MR, Hamidi M, Moharamzad Y. Grade­nigo‘s syndrome as first presentation of solitary osseous plasmacytoma of the petrous apex. Arch Iran Med 2014; 17(7): 526– 528. doi: 0141707/ AIM.0016.

7. Winter TW, Anwar Z, Lam BL, Schatz NJ, Sternau LL, Guy JR. Optic nerve involvement from Pseudomonas aeruginosa –  associated skull base osteomyelitis. JAMA Ophthalmol 2013; 131(2): 253– 255. doi: 10.1001/ jamaophthalmol.2013.580.

8. Pang A, Chong K. Skull base osteomyelitis originat­ing in the middle ear or mastoid: a review of 3 cases. Ear Nose Throat J 2011; 90(3): 121– 124.

9. Ganhewa AD, Kuthubutheen J. A dia­gnostic dilemma of central skull base osteomyelitis mimicking neoplasia in a diabetic patient. BMJ Case Rep 2013; 2013: pii: bcr2012007183. doi: 10.1136/ bcr‑ 2012‑ 007183.

10. Suchý J. Obraz osteomyelitidy plochých kostí lebečních ušního původu při léčbě penicilinem. Cesk Otorynolaryngol 1955; 4(2): 118– 122.

11. Helcl F, Mrzena V. Osteomyelitida lebky u novorozence nasednuvší na infikovaný kefalhematom. Cesk Pediatr 1998; 53(5): 295– 298.

12. Sláma K, Mrázková L. Retrofaryngeální absces lební baze u dítěte. Otorinolaryng a Foniat 2007; 56(2): 115– 118.

13. Chrobok V, Dědková J, Černý M. Parézy hlavových nervů a nekrotizující zánět zevního zvukovodu –  dvě kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(1): 109– 113.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2015 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account