Do not Test but POBAV (ENTERTAIN) – Written Intentional Nam ing of Pictures and their Recall as a Brief Cognitive Test


Authors: A. Bartoš
Authors‘ workplace: Oddělení kognitivních poruch, Národní ústav duševního zdraví, Klecany ;  AD Centrum, Praha ;  Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Published in: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 671-679
Category: Original Paper

Overview

Aim:
Physicians and other professionals who do not have enough time or experience to assess cognitive functions by simple evaluation wish to have an access to a brief and simple assessment tool. Therefore, we developed an original Czech test that would quickly assess speech, long-term semantic and short-term visual memory.

Material and methods:
We examined 30 patients with mild dementia due to Alzheimer disease (AD) according to NIA-AA criteria (Mini-Mental State Examination, MMSE 23 ± 3 points), and 30 normal elderly adults (MMSE 29 ± 1 point) matched for age, education and gender. Their task in our new test was to write down and simultaneously remember names of 20 line drawings. Participants were then immediately asked to recall and write down as many picture names as possible.

Results:
AD patients made significantly more mistakes in naming pictures than normal elderly adults (3 vs. 0 error) (p = 0.001). Even greater difference between these two groups was observed for the number of correctly recalled picture names (3 vs. 9 pictures) (p < 0.000001). The optimal cut-off score for naming was > 1 error (sensitivity Se 59%, specificity Sp 83%, area under the receiver operating curve (AUC) of 0.77) or ≤ 6 correctly recalled picture names (Se 100%, Sp 97%, AUC 0.99). The number of naming errors or correctly recalled picture names in normal elderly adults were independent of age, education and gender.

Conclusion:
The novel POBAV (PICNIC) test of naming and recalling pictures is easy to administer, yet a challenging examination exploring multiple cognitive functions to detect mild dementia due to AD. The data collection sheet for a written version is available at www.nudz.cz/adcentrum.

Key words:
screening – picture naming – memory – mild cognitive impairment – dementia – Alzheimer disease – PICNIC – test – diagnosis

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta 2015.

2. Bartoš A, Janoušek M, Petroušová R, et al. Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4):406–12.

3. Bartoš A, Orlíková H, Raisová M, et al. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2014;77/ 110(5):587– 95.

4. Orlíková H, Bartoš A, Raisová M, et al. Montrealský kognitivní test (MoCA) k záchytu mírné kognitivní poruchy a časné Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2014;18(1):18– 25.

5. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, et al. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie 2011;15(3):145– 50

6. Hum­melová-Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, et al. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009;4:376– 88.

7. Topinková E, Jirák R, Kožený J. Krátká neurokognitivní baterie pro screen­ing demence v klinické praxi: Sedmiminutový screeningový test. Inter Med Prax 2002;8:386– 91.

8. Cséfalvay Z. Montrealský skrín­ing kognitívných funkcií (MoCA) v komplexnej rehabilitácii pa­cientov s poškodením mozgu. Rehabilitácia 2011;48(2):116– 9.

9. Rektorová, I. Screeningové škály pro hodnocení demence. Neurol Prax 2011;12(Suppl G):37– 45.

10. Nasreddine ZS, Phil­lips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive As­ses­sment, MoCA: a brief screen­ing tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005;53(4):695– 9.

11. Mioshi E, Dawson K, Mitchell J, et al. The Addenbrooke‘s Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21(11):1078– 85.

12. Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H, et al. Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů. Cesk Slov Neurol N 2013;76/ 109(4):453– 62.

13. Šteňová V, Cséfalvay Z. Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov: Test pomenovania obrázkov. Bratislava: SAL 2011

14. Šteňová V, Cséfalvay Z. Vplyv charakteristík testových položiek na výkon v teste pomenovania obrázkov u slovensky hovoriacich pa­cientov s rôznou etiológiou mozgovej patológie. Československá psychologie 2011;55(6):486– 98.

15. Urbanová M, Vyhnálek M, Nikolai T, et al. Validita Testu 16 slov pro diferenciální dia­gnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Cesk Slov Neurol N 2014;77/ 110(5):576– 81.

16. Bočková M. Možnosti užití Syndrom-Kurztestu: (příspěvek k dia­gnostice demencí). Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra psychologie, 1998. [online]. Dostupné z URL: http:/ / digitool.is.cuni.cz.

17. Martin ME, Sas­son Y, Crivel­li L, et al. Relevance of the serial position ef­fect in the dif­ferential dia­gnosis of mild cognitive impairment, Alzheimer-type dementia, and normal ageing. Neurologia 2013;28(4):219– 25. doi: 10.1016/ j.nrl.2012.04.013.

18. Bartoš A. Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí. Česká republika. Průmyslový vzor, CZ 36461. 2015-06-03. [online]. Dostupné z URL: http:/ / isdv.upv.cz/ portal/ pls/ portal/ portlets.vzs.det?xprim=10082754&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=.

19. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al. The dia­gnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recom­mendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s As­sociation workgroups on dia­gnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2011;7(3):263– 9. doi: 10.1016/ j.jalz.2011.03.005.

20. Bartoš A, Píchová R, Trojanová H, et al. SPECT mozku v dia­gnostice Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2008;12(Suppl 3):8– 11.

21. Bartoš A, Zach P, Diblíková F, et al. Vizuální kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2007;11(Suppl 3):49– 52.

22. Bartoš A, Čechová L, Švarcová J, et al. Likvorový triplet (tau proteiny a beta-amyloid) v dia­gnostice Alzheimerovy-Fisherovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2012;75/  /108(5):587– 94.

23. Bartoš, A, Raisová M, Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Cesk Slov Neurol N 2011;74/ 107(6):1– 5.

24. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Cesk Slov Neurol N 2011;74/ 107(6):681– 4.

25. Beránková I, Krulová P, Mračková M, et al. Addenbrookský kognitivní test –  orientační normy pro českou populaci. Cesk Slov Neurol N 2015;78/ 111(3):300– 5.

26. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. „Mini-mental state.“ A practical method for grad­ing the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12(3):189– 98.

27. Rubinova E, Nikolai T, Markova H, et al. Clock Draw­ing Test and the dia­gnosis of amnestic mild cognitive impairment: can more detailed scor­ing systems do the work? J Clin Exp Neuropsychol 2014;36(10):1076– 83. doi: 10.1080/ 13803395.2014.977233.

28. Marková J, Králová M, Čunderlíková J, et al. Kognitívno-komunikačné poruchy u pa­cientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Cesk Slov Neurol N 2015;78/ 111(5):536– 41.

29. Košťálová M, Poláková B, Ulreichová M, et al. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) –  validace originálního českého testu. Cesk Slov Neurol N 2015;78/ 111(2):188– 95.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2016 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account