Perinatal brachial plexus palsy based on avulsion, conservative treatment


Authors: R. Poděbradská 1,2;  E. Minks- 3 5;  J. Havelka 6;  M. Janura 7
Authors‘ workplace: Katedra podpory zdraví, FSpS MU, Brno 1;  Rehabilitace REHEX – EDU, v. o. s., Lipová-lázně 2;  1. neurologická klinika LF MU, a FN u sv. Anny v Brně 3;  Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno 4;  Neurologie, TERAneuro s. r. o., Židlochovice 5;  Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava 6;  Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci 7
Published in: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 569
Category: Letter to Editor
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019569

Overview

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers


Sources

1. Macko J. Perinatální paréza brachiálního plexu. Čes Gynek 2010; 75(4): 279–283.

2. Haninec P, Kaiser R. Operační léčba poranění plexus brachialis. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(6): 619–630.

3. Haninec P, Kaiser R, Brzezny R et al. Chirurgická léčba porodní parézy brachiálního plexu. Neonatologické listy 2011; 17(2): 3–8.

4. Zaferiou DI, Psychogiou K. Obstetrical brachial plexus palsy. Pediatr Neurol 2008; 38(4): 235–242. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2007.09.013.

5. Kříž J, Hlinková Z. Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 378–396. doi: 10.14735/amcsnn2016378.

6. Skaličková-Kováčiková V. Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty. Olomouc: RL-Corpus 2017.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2019 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account