Recenze monografie


Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(2): 218
Category: Review

P. Widimský, I. Štětkářová a kol. Neurokardiologie. Praha: Maxdorf 2021, ISBN: 978-80-7345-644-3, cena 1 495 Kč.

Nová monografie, která vychází v nakladatelství Maxdorf Jessenius, je dílem dvou editorů a 29 dalších spoluautorů, převážně ze 3. LF UK a Vinohradské nemocnice.

Ve formátu A4 má kniha 280 stran a obsahuje velké množství černobílých i barevných obrázků, tabulek, grafů a schémat. Šestnáct kapitol je přehledně seskupeno do pěti zásadních okruhů: Dia­gnostika, Farmakoterapie, Intervenční a chirurgická léčba a Vybrané praktické problémy, jimž všem předchází Úvod do neurokardiologie jako nově zrozeného mezioboru. Zpracování kapitol povznáší barevně členitý displej zpracovaný v tabulkách „Klíčových bodů“, „Bodů k zapamatování“ a barevně odlišených okruhů – dokonce i na ořízce knihy. To vše slouží jak k přehlednosti, tak k vynikajícímu elegantnímu vzhledu knihy. Doporučená literatura je v hojné míře umístěna za jednotlivé oddíly a je dobře dostupná. Všeobecný výklad prostupují zpestřující kazuistiky na bleděmodrém podkladě.

Divergence jednotlivých medicínských specializací zformovala během jejich historické samostatnosti často hluboké provozní mezery, vytvářející mezi specialisty přehrady s územím nikoho. To může být na škodu dia­gnostice i terapii, stále více volající po týmové spolupráci. Proto přemosťování disociovaných oborů přináší vynikající pokrok i myšlenkový rozbřesk. Kardiovaskulární systém prostupuje veškeré orgány těla a zejména s mozkem tvoří oboustranně se ovlivňující jednotu. Selhávání srdce může mít mnohé neurogenní příčiny a prosperita mozkové tkáně je naopak bezprostředně závislá na srdečním výkonu. Kornatící cévy mezi nimi ztěžují hnací síly srdce a drobí do mozkového oběhu úlomky svých aterosklerotických plátů. Úplně se v tom vyznat je stále náročnějším úkolem pro dobrého znalce krevní cirkulace. Znalosti se pro něj sbíhají nejen z oborů neurologie a kardiologie, ale také z radiologie, farmakologie, chirurgie, endokrinologie i psychiatrie. To vše – ve vzájemném koncertním propojení – kniha poskytuje.

Logická očekávání, že čtenář nalezne kardiovaskulární choroby promítající se do postižení mozku a naopak – dopady mozkových poruch na srdeční výkon, se naplňují v kapitolách 2 a 3, které jako nejobjemnější společně představují polovinu knihy. Čtenář zde najde i detaily z kardiopulmonální resuscitace a důsledků zástavy oběhu pro mozek v prvotřídním podání epileptologa. Setká se též s originálním výčtem dědičných neurologických onemocnění a autonomních poruch.

Z dia­gnostických metod jsou popsány monitorace poruch srdečního rytmu, ultrazvukové metody, angiografie ve svých různých použitích a samozřejmě CT i různé metodiky MR. Dvacet stran o farmakoterapii podává výklad strategie terapie antikoagulační, antiagregační, antihypertenzní a statinové, a to v prevenci i v akutním použití včetně trombolytik. Objemnější čtyřicetistránkový rozsah je věnován nejmodernější metodice léčby, totiž metodám intervenčním a chirurgickým. Poslední okruh dalších praktických problémů neurokardiologie zahrnuje boj s rizikovými a doprovodnými faktory, jako jsou kouření, alkohol, deprese, spasticita a bolest. Velmi vítaným finálním doplňkem jsou pak „Doporučené postupy“ pro jednotlivé léčebné situace – akutní mozkový ischemický/ hemoragický iktus, infarkt myokardu, fibrilaci síní, intervence u karotických a vertebrálních stenóz – a pro jejich primární a sekundární prevenci. Ty vycházejí z usnesení mezinárodních organizací jako European 
Stroke Organisation, European Society of Cardiology, nebo American Heart Association, či American Stroke Association. Prof. Widimský v poslední kapitole objasňuje historické milníky oborů neurologie a kardiologie a srovnává podíly a afinity oborů vůči intervenčním výkonům v různých částech světa.

Ve svém celku je monografie Neurokardiologie dílem originálním, které vlastním způsobem startuje novou medicínskou disciplínu. Je obsahově velmi bohatá, s výkladem všech moderně vydobytých znalostí v oblasti kardiocerebrální cirkulace. Má také prvotřídní nakladatelské i technické zpracování, takže svou vědeckou výstižností, pestrostí i barevným zpracováním nabízí hloubavému čtenáři a dia­gnostikovi požitek.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN


Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2021 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account