Successful nonsurgical management of lumbar radiculopathy associated with disc herniation and instability in low back pain syndrome


Authors: Š. Čechová 1,2;  M. Filip 3;  I. Chmelová 1,3;  P. Hon 4;  K. Jurová 5;  I. Fiedorová 1,2
Authors‘ workplace: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava 1;  Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU, Ostrava 2;  Ústav rehabilitace LF OU, Ostrava 3;  Katedra klinických neurověd, Neurologická klinika FN Ostrava 4;  Beskydské rehabilitační centrum 5
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(2): 179-181
Category: Letters to Editor
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022179


Sources

1. Burgetová A, Seidl Z, Mašek M et al. Spontánní regrese sekvestru při lumbální herniaci disku – soubor tří kazuistik. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(6): 721–724.

2. Kadaňka Z Jr, Kadaňka Z, Smrčka M et al. Je jasné, kdy operovat výhřez bederní meziobratlové ploténky? Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(4): 360–363. doi: 10.14735/ amcsnn2020360.

3. Kreiner DS, Hwang SW, Easa JE et al. An evidencebased clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy. Spine 2014; 14(1): 180–191. doi: 10.1016/ j.spinee.2013.08. 003.

4. Paleček T, Fišer Z, Šubrt O. Mikrochirurgické operování výhřezů bederních meziobratlových plotének. Rozhledy v chirurgii 1987; 66: 216–219.

5. Filip M, Veselský P. První zkušenosti s APLD. Cesk Slov Neurol N 1993; 5/ 6: 218–220

6. Chiu CC, Chuang TY, Chang KH et al. The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review. Clin Rehabil 2015; 29(2): 184–195. doi: 10.1177/ 0269215514540919.

7. Chang CW, Lai PH, Yip CM et al. Spontaneous regression of lumbar herniated disc. J Chin Med Assoc 2009; 72(12): 650–653. doi: 10.1016/ S1726-4901(09)70449-6.

8. Cuce F, Eroglu A. The prediction of MRI for the possibility of regression of herniated nucleus pulposus. Clin Neurol Neurosurg 2014; 124: 193. doi: 10.1016/ j. clineuro.2014.07.005.

9. Abou-Elroos DA, El-Toukhy MAE, Nageeb GS et al. Prolonged physiotherapy versus early surgical intervention in patients with lumbar disk herniation: short-term outcomes of clinical randomized trial. Asian Spine J 2017; 11(4): 531–537. doi: 10.4184/ asj.2017.11.4.531.

10. Schoenfeld AJ, Weiner BK. Treatment of lumbar disc herniation: evidence-based practice. Int J Gen Med 2010; 21(3): 209–214. doi: 10.2147/ ijgm.s12270.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2022 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account