Telemedical assessments by remote versions of ALBA, POBAV and ACE-III tests


Authors: H. Polanská 1,2,3;  A. Bartoš 1,3
Authors‘ workplace: Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Fakulta tělesné výchovy UK, Praha 2;  UP Olomouc 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(4): 296-305
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn2022296

Overview

Aim: The aim of the study was to acquire the experience in the Czech Republic and develop procedures for a remote electronic assessment of cognitive tests Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA), Picture Naming and Immediate Recall (PICNIR) and Addenbrook‘s Cognitive Examination (ACE-III). We explored whether we will get similar results in personal assessments as in the electronic distance assessment according to remote testing protocols. Methods: We have developed a general protocol as well as protocols for the administration of each test for an electronic examination using a webcam and a microphone between two computer monitors. We examined elderly volunteers with all three tests according to protocol guidelines. We compared results of these electronic assessments with the results of the same tests obtained during personal assessments of other older adults selected so that the two groups did not differ in age, education and sex. Results: The ALBA test does not require any modification for the electronic assessment. The PICNIR test needs to be modified from the written to the oral version, to share a set of pictures on the monitor and to shorten picture recall time to thirty seconds. The ACE-III test requires several modifications, sharing of stimulus material, and the presence of another person. All the results of electronic remote ALBA, PICNIR and ACE III tests in elderly people (N = 23, average age 68 ± 5 years, average length of education 16.5 ± 3 years, 65% of women) did not significantly differ from the results of personal assessments of a sociodemographically similar sample. Conclusion: Guidelines for the electronic remote assessment are available for administration of ALBA, PICNIR and ACE III cognitive tests. The electronic assessment is comparable to the personal one which might be useful in some situations.

Keywords:

cognitive functions – ALBA – Telemedicine – PICNIR – ACE III – electronic assessment


Sources

1. Dvořáková T, Bušková J, Bartoš A. Neurologické příznaky asociované s onemocněním Covid-19 podle celostátního online průzkumu. Cesk Slov Neurol N 2022; 85/118 (3): 220–227. doi: 10.48095/cccsnn2022220.

2. Ehler E, Medová N, Wurst Z et al. COVID-19 u pacientů s myasthenia gravis. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (4): 393–396. doi: 10.48095/cccsnn2021393.

3. Genzor S, Sova M, Mizera J et al. Poruchy čichu po COVID-19 – dia­gnostika, význam a léčba. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (4): 347–352. doi: 10.48095/cccsnn2021347.

4. Genzor S, Sova M, Mucska I et al. Dopad pandemie COVID-19 na spánkovou medicínu v České republice a na Slovensku. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (4): 421–423. doi: 10.14735/amcsnn2020421.

5. Herzig R, Mikulík R, Tomek A et al. COVID-19 a iktus. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (1): 31–37. doi: 10.48095/cccsnn202131.

6. Jurák L, Beneš V, Bradáč O et al. Srovnání vlivu první a druhé vlny pandemie COVID-19 na počty hospitalizovaných s ischemickou cévní mozkovou příhodou, na jejich dia­gnostiku, léčbu a prognózu. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (5): 473–476. doi: 10.48095/ cccsnn 2021473.

7. Jurák L, Beneš V, Bradáč O et al. Vliv první vlny pandemie COVID-19 na počty hospitalizovaných s ische­mickou cévní příhodou, na jejich dia­gnostiku a terapii. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (1): 89–91. doi: 10.48095/ cccsnn202189.

8. Allard M, Husky M, Catheline GL et al. Mobile technologies in the early detection of cognitive decline. PLoS One 2014; 9 (12): e112197. doi: 10.1371/journal.pone.0112197.

9. Martin-Khan M, Flicker L, Wootton R et al. The dia­g­nostic accuracy of telegeriatrics for the dia­gnosis of dementia via video conferencing. J Am Med Dir Assoc 2012; 13 (5): 487.e19–e24. doi: 10.1016/j.jamda.2012.03.004

10. Cullum CM, Hynan LS, Grosch M et al. Teleneuropsychology: evidence for video teleconference-based neuropsychological assessment HHS public access. J Int Neuropsychol Soc 2014; 20 (10): 1028–1033. doi: 10.1017/S1355617714000873.

11. Binng D, Splonskowski M, Jacova C. Distance Assessment for detecting cognitive impairment in older adults: a systematic review of psychometric evidence. Dement Geriatr Cogn Disord 2020; 49 (5): 456–470. doi: 10.1159/000511945.

12. Shore JH, Yellowlees P, Caudill R et al. Policy best practices in videoconferencing-based telemental health April 2018. [online]. Available from URL: www.liebertpub.com.

13. Diondet S, Plechatá A, Adámková J et al. Názory seniorů na trénování paměti prostřednictvím elektro­nických zařízení. Psychiatrie 2020; 24: 108–113.

14. Český statistický úřad. Tabulka 15: Jednotlivci v ČR používající internet, 2018. [online]. Do­stupné z URL: https: //www.czso.cz/documents/10180/61508128/062 0041815.pdf/20516388-8c20-444e-9578-e57cf9179b53? version=1.2.

15. Bartoš A, Diondet S. Test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (5): 535–543. doi: 10.14735/amcsnn2019420.

16. Bartoš A. Netestuj, ale POBAV – písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (6): 671–679.

17. Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizo­dické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 37–44. doi: 10.14735/amcsnn201837.

18. Bartoš A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty – Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115 (4): 420–429. doi: 10.14735/amcsnn2019420.

19. Bartoš A. Pamatujte na POBAV-krátký test pojmenování obrázlů a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurol Praxi 2018; 19 (Suppl 1): 5–14.

20. Bartos A. ALBA and PICNIR tests used for simultaneous examination of two patients with dementia and their adult children. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (6): 583–586. doi: 10.48095/cccsnn2021583.

21. Hodges JR, Larner AJ. Addenbrooke’s cognitive examinations: ACE, ACE-R, ACE-III, ACEApp, and M-ACE. In: Cognitive Screening Instruments, A Practical Approach. Berlin: Springer 2017: 109–137.

22. Matias-Guiu JA, Cortés-Martínez A, Valles-Salgado M et al. Addenbrooke’s cognitive examination III: dia­gnostic utility for mild cognitive impairment and dementia and correlation with standardized neuropsychological tests. Int Psychogeriatrics 2017; 29 (1): 105–113. doi: 10.1017/S1041610216001496.

23. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107 (6): 681–684.

24. Bartoš A, Polanská H. Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV). Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (2): 151–163. doi: 10.48095/cccsnn2021151.

25. Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (4): 466–474. doi: 10.14735/amcsnn2018466.

26. ACE III UK TeleHealth Protocol VersionA 2020. [online]. Available from URL: https: //www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/brain-and-mind-centre/frontier/ace-111-updates/remote-access-v2/ace-iii-uk-remote-admin-protocol-versiona- 2020.pdf.

27. Galvin JE, Roe CM, Powlishta KK et al. The AD8: a brief informant interview to detect dementia. Neurology 2005; 65 (4): 559–564. doi: 10.1212/01.wnl.0000172958.952 82.2a.

28. Heissler R, Červenková M, Kopeček M at al. Geriatrická škála deprese (GDS-15): Česká normativní studie. Cesk Psychol 2020; 64: 49–65.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account