Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery - Issue 5/2011

Minimonography

508
Cognitive Evoked Potentials

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.


Review Article

518
Eye Movement Examination in Neurological Practice

C. Bonnet, J. Hanuska, A. Dombrowski, E. Ruzicka

527
Aggregometry in Secondary Prevention of Stroke. Aspirin Resistance

M. Fauknerová, P. Osmančík, M. Špaček, L. Kejst, P. Kalvach

533
Developmental Coordination Disorder – Developmental Dyspraxia

P. Kolář, J. Smržová, A. Kobesová


Original Paper

539
Awake Resection of Adult Supratentorial Low-grade Gliomas Located within or Adjacent to Eloquent Areas

A. Šteňo, V. Šteňová, V. Belan, V. Hollý, J. Šurkala, J. Šteňo


Short Communication

551
Cognitive Deficit in Patients with Clinical Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis

T. Štecková, P. Hluštík, V. Sládková, J. Doláková, J. Zapletalová, P. Kaňovský

556
Experience with a Burr-hole Craniostomy for Chronic Subdural Hematoma

R. Kaiser, L. Douda, P. Waldauf, L. Houšťava, P. Haninec

560
The Prevention of Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism in Neurosurgery

D. Krahulík, V. Krčová, M. Vaverka, L. Hrabálek

564
Quality of Life after Deep Brain Stimulation in Patients with Advanced Parkinson’s Disease

M. Baláž, M. Bočková, M. Bareš, I. Rektorová, V. Dírerová, I. Rektor


Case Report

569
Early-Onset Hereditary Alzheimer’s Disease Caused by p.M139V Mutation in the PSEN1 Gene – a Case ReportAlzheimerova demence je nejčastější demence u pacientů ve starším věku. V některých rodinách může být geneticky podmíněna. Naše kazuistika ukazuje případ 43letého muže, v jehož rodině se vyskytlo dalších šest členů rodiny s manifestací demence ve věku 40–50 let. Genetickým vyšetřením byla u pacienta prokázána patogenní mutace c.415A>G (p.M139V) v exonu 5 genu PSEN1 v heterozygotním stavu. Stejná mutace byla zjištěna u demencí postiženého bratrance. V rodině tak byla potvrzena hereditární predispozice k časné formě Alzheimerovy demence s autozomálně dominantní dědičností na molekulární úrovni. Vývoj onemocnění byl u pacienta sledován po dobu osmi let. Postupně dochází k deterioraci kognitivních funkcí a vývoji atrofických změn mozku dle magnetické rezonance. Obdobné změny jsou pozorovány u jeho bratrance. Genetické vyšetřování v rodinách zasažených demencí může být do budoucna důležité především pro možnost včasné léčby pacientů v riziku.

P. Bártová, S. Walczysková, P. Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, E. Šilhánová, P. Ressner, D. Školoudík

575
Bilateral Ischemic Retinopathy and Optic Neuropathy as an Isolated Ophthalmic Clinical Entity in Altitude Sickness – a Case Report

N. Jirásková, E. Rencová, O. Renc, P. Rozsíval

579
Progressing Spasticity, Cognitive Deficit and Non-elicitable Cortical Motor Evoked Potentials as Signs of Probable Primary Lateral Sclerosis – a Case Report

A. Kopal, E. Ehler, I. Rektorová

584
Calcifying Pseudoneoplasms of the Neural Axis. Report of Three Cases

A. M. Rulseh, J. Keller, J. Klener, J. Šroubek, M. Syrůček, I. Zemanová, V. Dbalý, J. Vymazal


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account