Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2011

Minimonografie

508
Kognitivní evokované potenciály

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.


Přehledný referát

518
Vyšetření očních pohybů v neurologické praxi

C. Bonnet, J. Hanuska, A. Dombrowski, E. Ruzicka

527
Agregometrie v sekundární prevenci cévních mozkových příhod. Aspirinová rezistence

M. Fauknerová, P. Osmančík, M. Špaček, L. Kejst, P. Kalvach

533
Vývojová porucha koordinace – vývojová dyspraxie

P. Kolář, J. Smržová, A. Kobesová


Původní práce

539
„Awake“ resekcia supratentoriálnych low-grade gliómov lokalizovaných vo vnútri alebo v priamom kontakte s elokventnými oblasťami

A. Šteňo, V. Šteňová, V. Belan, V. Hollý, J. Šurkala, J. Šteňo


Z odborné literatury

549
Jaroslav Opavský. Bolest v ambulantní praxi

Krátké sdělení

551
Kognitivní dysfunkce u pacientů s klinickým izolovaným syndromem a roztroušenou sklerózou

T. Štecková, P. Hluštík, V. Sládková, J. Doláková, J. Zapletalová, P. Kaňovský

556
Zkušenosti s evakuací chronického subdurálního hematomu z návrtu kalvy

R. Kaiser, L. Douda, P. Waldauf, L. Houšťava, P. Haninec

560
Prevence žilní trombózy a plicní embolizace v neurochirurgii

D. Krahulík, V. Krčová, M. Vaverka, L. Hrabálek

564
Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí

M. Baláž, M. Bočková, M. Bareš, I. Rektorová, V. Dírerová, I. Rektor


Kazuistika

569
Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 – kazuistika

P. Bártová, S. Walczysková, P. Plevová, L. Ratajová, J. Havelka, E. Šilhánová, P. Ressner, D. Školoudík

575
Oboustranná ischemická retinopatie a neuropatie optiku jako izolovaný oční projev vysokohorské nemoci – kazuistika

N. Jirásková, E. Rencová, O. Renc, P. Rozsíval

579
Progredující spasticita, kognitivní deficit a nevýbavné kortikální motorické evokované potenciály jako klinické příznaky pravděpodobné primární laterální sklerózy – kazuistika

A. Kopal, E. Ehler, I. Rektorová

584
Kalcifikující pseudoneoplazma nervového systému – tři kazuistiky

A. M. Rulseh, J. Keller, J. Klener, J. Šroubek, M. Syrůček, I. Zemanová, V. Dbalý, J. Vymazal


Personalia

589
Vysoké štátne vyznamenanie prof. Danielovi Bartkovi

D. Bartko


Komentář

591
Přímý inhibitor trombinu dabigatran etexilát schválen v Evropě pro prevenci cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní

O. Škoda


Webové okénko

593
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

594
Analýza dat v neurologii XXIX. - Spolehlivost (reliabilita) klinických testů

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Abstrakta

601
7. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí - Olomouc, 22.–23. září 2011

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se