Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery - Issue 1/2023

Editorial

3
Editorial

Editorial communication

6
Poděkování recenzentům

Review Article

10
Progressive multiple sclerosis in the light of the latest findings

D. Šťastná, I. Menkyová, D. Horáková

18
Recommendations for structural brain MRI in the diagnosis of epilepsy

M. Kynčl, Z. Holubová, J. Tintěra, N. Profantová, J. Šanda, D. Kala, Y. Prysiazhniuk, M. Kudr, P. Kršek, A. Kalina, J. Zárubová, V. Komárek, J. Otáhal, P. Marusič

25
Dietary approaches specific to patients with multiple sclerosis

K. Vodehnalová, E. Kubala, Havrdová, D. Horáková

31
Stroke specific measurement tools used to assess health related quality of life in young adults after ischemic stroke

E. Gurková, D. Šaňák, D. Bartoníčková, Š. Šaňáková, L. Štureková


Original Paper

41
The role of dynamic MRI of the cervical spine and dynamic evoked potentials in the diagnosis of degenerative cervical myelopathy

S. Žídek, D. Štěpánek, J. Valeš, M. Vítovec, R. Tupý, V. Rohan, V. Přibáň, I. Holečková

49
Validation of the Electronic Memory Test ALBAV

A. Bartoš, M. Krejčová

57
Psychopathological context of alexithymia in patients with back pain

Z. Hermanová, P. Vesel, Ganoczyová, M. Chýlová

63
Narcolepsy severity scale and its psychometric properties in patients with narcolepsy type 1 in the Czech Republic

J. Bušková, T. Dvořáková, R. Kralova, S. Nevšímalová, M. Milata, K. Galušková, S. Dostálová, K. Šonka

69
Decompressive craniectomy with watertight duroplasty and without watertight duroplasty – advantages and disadvantages

Š. Trnka, L. Jurák, D. Krahulík, P. Stejskal, J. Jablonský, L. Hrabálek, D. Pohlodek

74
Free serum triiodothyronine associations with the Mini-Mental State Examination score after experienced acute ischemic stroke

S. Taroza, J. Burkauskas, A. Podlipskyté, N. Mickuviené


Letter to Editor

83
The first Czech patient with aminoacylase I deficiency

D. Procházková, R. Borská, P. Chrastina, L. Fajkusová, P. Konečná, K. Slabá, J. Šenkyřík, K. Pešková, P. Jabandžiev, T. Honzík


Comment

86
Komentář k článku autorů Kövári et al Ovlivnění spasticity pomocí elektrické stimulace podle Jantsche – pilotní studie

prof. MUDr. Marcela Grünerová, Lippertová, Ph.D.

87
Komentář k článku autorů Ehler et al Onemocnění bederní páteře – nová neurologická nemoc z povolání

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Feapcct


Personal News

89
Doc. MUDr Zbyněk Kalita, CSc. dovršil 80 let zdařilého života

Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account