Validation of the Electronic Memory Test ALBAV


Authors: A. Bartoš 1;  M. Krejčová 1,2
Authors‘ workplace: Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  1. LF UK, Praha 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(1): 49-56
Category: Original Paper
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn202349

Overview

Aim: Electronic memory assessment has been recently developed using the ALBAV test. The aim of the study was to find out its discriminant and concurrent validity and other characteristics. Methods: The ALBAV electronic tests were completed at home of the participants with computer assistance of a nearby person in some patients. The total ALBAV score of 0–40 is a sum of the results of four tasks each with a range of 0–10 points: the number of correctly recalled 1) picture names; 2) gestures; 3) words of a sentence and 4) naming more difficult pictures for patients with cognitive impairment. The ALBAV test was self-administered by 108 persons over the age of 55. They were divided into a group of 34 patients with mild impairment of cognitive functions (MIC) and 74 individuals assessed with neuropsychological tests for concurrent validity from whom a subgroup of 45 persons with normal cognitive functions (NE) and similar sociodemographic characteristics as patients was selected. Results: MIC patients had significantly lower scores in individual tasks and the total ALBAV score (21 ± 6 vs. 30 ± 3 points) than those in the NE group. Based on the receiver operating characteristic analysis, the optimal cut-off score is 27 points with a sensitivity of 82%, a specificity of 82%, and a high area under the curve of 0.9 for detection of mild impairment of cognitive functions. The total score of the ALBAV test is significantly positively correlated with scores of the Rey Auditory Verbal Learning Test and negatively correlated with the duration of the Trail Making Tests A and B. It is also significantly correlated with the results of the in-person evaluation – the ALBA memory score and the number of recalled picture names in the PICNIR test. A Cronbach‘s alpha value for the ALBAV test is 0.77. Conclusion: The ALBAV electronic test is a possible valid tool for memory self-examination. The future plan is to implement an automatic evaluation of the test and adaptation of the test to different electronic devices.

Keywords:

memory – ALBA – Telemedicine – PICNIR – electronic assessment – ALBAV


Sources

1. Bartoš A. Kognitivní funkce, soběstačnost a kognitivní syndromy. Psychiatr Praxi 2022; 23 (2): 91–97. doi: 10.36290/psy.2022.021.

2. Polanská H, Bartoš A. Telemedicínské vyšetření kognitivními testy ALBA, POBAV a ACE-III. Cesk Slov Neurol N 2022; 85 (4): 296–305. doi: 10.48095/cccsnn2022 296.

3. Koo BM, Vizer LM. Mobile technology for cognitive assessment of older adults: a scoping review. Innov Aging 2019; 3 (1): igy038. doi: 10.1093/geroni/igy038.

4. Staffaroni AM, Tsoy E, Taylor J et al. Digital cognitive assessments for dementia: digital assessments may enhance the efficiency of evaluations in neurology and other clinics. Pract Neurol (Fort Wash Pa) 2020; 2020: 24–45.

5. Zygouris S, Tsolaki M. Computerized cognitive testing for older adults: a review. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2015; 30 (1): 13–28. doi: 10.1177/153331 7514522852.

6. Dvořáková T, Bušková J, Bartoš A. Neurologické pří­znaky asociované s onemocněním COVID-19 podle celostátního online průzkumu. Cesk Slov Neurol N 2022; 85/118 (3): 220–227. doi: 10.48095/cccsnn2022220.

7. Bartoš A, Krejčová M. Vývoj elektronického testu paměti pro starší osoby (ALBAV). Cesk Slov Neurol N 2022; 85 (5): 369–374. doi: 10.48095/cccsnn2022 369.

8. Bartoš A. Netestuj, ale POBAV – písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kog-nitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (6): 671–679.

9. Bartoš A. Pamatujte na POBAV – krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurol Praxi 2018; 19 (Suppl 1): 5–10.

10. Bartoš A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty – Amnesia Light and Brief Assess­- ment (ALBA). Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115 (4): 420–429. doi: 10.14735/amcsnn2019420.

11. Bartoš A, Diondet S. Test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (5): 535–543. doi: 10.14735/amcsnn2020535.

12. Bartoš A. Inovativní a původní české kognitivní testy Amnesia Light and Brief Assessment a Pojmenování obrázků a jejich vybavení. Med Praxi 2022; 19 (1): 50–57. doi: 10.36290/med.2022.007.

13. Bartoš A. Praktický návod k identifikaci zapomět­livého pacienta podle kognitivních testů Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) a Pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) k velmi rychlému vyšetření nejen paměti. Geri a Gero 2022; 11 (3): 118–128.

14. Bartoš A, Čermáková P, Orlíková H et al. Soubor jednoznačně pojmenovatelných obrázků k hodnocení a léčbě jazykových a kognitivních deficitů. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109 (4): 453–462.

15. Bartoš A, Hohinová M. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (4): 466–474. doi: 10.14735/amcsnn2018 466.

16. Bartos A, Hohinova M, Holla M. High electronic name agreement of 70 pictures in normative study of 5,290 Czechs for easy multicultural replication. Appl Neuropsychol Adult 2022; 29 (3): 333–344. doi: 10.1080/23279095.2020.1753744.

17. Černochová D, Goldmann P, Král P et al. WAIS-III – Wechslerova inteligenční škála pro dospělé. Praha: Hog­refe – Testcentrum 2010.

18. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R et al. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha: PCP 2012.

19. Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá Fronta 2019.

20. Bartoš A, Roth J. Alzheimerova nemoc a jiné demence. In: Štětkářová I (ed.). Moderní farmakoterapie v neurologii. Praha: Maxdorf 2021: 221–249.

21. Raboch J, Hrdlička M, Mohr P et al. DSM-5 – Dia­gnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: Hogrefe – Testcentrum 2015.

22. Bartoš A, Polanská H. Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV). Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (2): 151–163. doi: 10.48095/cccsnn2021151.

23. Krejčová M. Vývoj elektronického testu paměti pro starší osoby. [online]. Dostupné z URL: https: //dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/174544.

24. Sabbagh MN, Boada M, Borson S et al. Rationale for early dia­gnosis of Mild Cognitive Impairment (MCI) supported by emerging digital technologies. J Prev Alzheimers Dis 2020; 7 (3): 158–164. doi: 10.14283/jpad.2020.19.

25. Troyer AK, Rowe G, Murphy KJ et al. Development and evaluation of a self-administered on-line test of memory and attention for middle-aged and older adults. Front Aging Neurosci 2014; 6: 335. doi: 10.3389/fnagi. 2014.00335.

26. Bauer RM, Iverson GL, Cernich AN et al. Com- puterized neuropsychological assessment devices: joint position paper of the American Academy of Clinical Neuropsychology and the National Academy of Neuropsychology. Clin Neuropsychol 2012; 26 (2): 177–196. doi: 10.1080/13854046.2012.663001.

27. Freedman M, Leach L, Carmela Tartaglia M et al. The Toronto Cognitive Assessment (TorCA): normative data and validation to detect amnestic mild cognitive impairment. Alzheimers Res Ther 2018; 10 (1): 65. doi: 10.1186/s13195-018-0382-y.

28. Nirjon S, Emi IA, Mondol MAS et al. MOBI-COG: a mobile application for instant screening of dementia using the mini-cog test. [online]. Available from URL: https: //www.cs.virginia.edu/~stankovic/psfiles/Mobi-cogWH.pdf.

29. Saxton J, Morrow L, Eschman A et al. Computer assessment of mild cognitive impairment. Postgrad Med 2009; 121 (2): 177–185. doi: 10.3810/pgm.2009.03.1990.

30. Scharre DW, Chang SI, Nagaraja HN et al. Digitally translated Self-Administered Gerocognitive Examination (eSAGE): relationship with its validated paper version, neuropsychological evaluations, and clinical assessments. Alzheimers Res Ther 2017; 9 (1): 44. doi: 10.1186/s13195-017-0269-3.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 1

2023 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account