Webové okénko


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(6): 763
Kategorie: Webové okénko

Vážené kolegyně a kolegové,

číslo časopisu, které držíte v ruce, zřejmě vychází v době, kdy je již snad cisterna metanolu v České republice dopita. Mediální ohlas této aféry nebo, jak se nyní říká, kauzy, mě přivedl na myšlenku podívat se, co nabízí internet pod hesly poisoning a neurotoxicity. Řada stránek se zabývá speciálními otázkami, jako je otrava olovem nebo rtutí, popř. toxickými vlivy léků na CNS. Nedoporučuji spojení „těžké kovy“ (= heavy metal): dostanete sice řadu odkazů, většina se ale bude týkat rockových skupin. Spoustu stránek také vytvářejí environmentalistické organizace. Kvalita článků na těchto stránkách je sporná, některé zjevně manipulují daty nebo vykazují fatální neznalosti základů biologie či chemie. Jsou zde samozřejmě hlavně rozebírány polutanty ze zevního prostředí a jejich vliv na nervový systém.

Účinek metanolu na lidský organizmus shrnuje řada webových stránek, např. britská Health Protection Agency v souhrnu Methanol – Toxicological Overview, www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947357226, relevantní články najdeme také samozřejmě na Emedicine.com nebo na Wikipedii. Kvalitní informace o otravě metanolem a etylenglykolem lze též získat na stránkách CJEM//JCMU (Canadian Journal of Emergency Medicine, zkratka za lomítkem je akronymem francouzské mutace), www.cjem-online.ca/v4/n1/p34. O dlouhodobých následcích otravy dřevním lihem referuje článek estonských a norských autorů dostupný on-line na www.biomedcentral.com/1472-6904/9/5. Radiologické projevy akutní otravy se dají najít na stránkách AJNR (American Journal of Neuroradiology) v článku španělských autorů Blanca et al: CT and MR Imaging Findings in Methanol Intoxication (www.ajnr.org/content/27/2/452.long).

Řada odkazů nás navádí na zpravodajské zahraniční servery a periodika, které referují o aktuální situaci v Česku. Jako příklad si lze nalistovat Washington Post z 24. září 2012 (www.washingtonpost.com/world/europe). Reklama k nezaplacení...

Mnoho článků je věnováno toxickému účinku lokálních anestetik, který je shrnován pod zkratku LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity). Vzhledem k častému používání lokálních obstřiků by tato problematika mohla neurologickou obec zajímat. Souhrnný článek v pdf lze najít na http://jvsmedicscorner.com/Anaesth-Regional_Anesthesia_files/Clinical%20Presentation%20of%20Local%20Anesthetic%20Systemic%20Toxicity.pdf. Na toto téma též narazíme v řadě prezentací v PowerPointu, např. na stránce: www.slideserve.com/reia/local-anesthetic-systemic-toxicity.

Jak už jsem uvedl, řada článků je věnována poškození nervového systému kovy a těžkými kovy. Volně dostupný je shrnující článek v International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health: http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Carp1-03-01.pdf.

Problematika otrav těsně souvisí s problematikou pracovního lékařství. Tato oblast nemá na webu příliš mnoho relevantních odkazů. Jediný, který stojí za zmínku, přikládám. Naše sekce průmyslové neurologie vlastní webové stránky nemá.

COEN (Center for Occupational and Environmental Neurology)

www.coen1.org/

Centrum se specializuje na diagnostiku a léčbu zdravotních problémů vyplývajících z pracovního zatížení. Stránky jsou dost chudé a málo informativní.

Obsah 3, Grafika 3, V/A

Stránky převážně určené pro veřejnost (V), stránky zaměřené na zdravotnické profesionály (P), za lomítkem je zkratka primárního jazyka.

prim. MU Dr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Ne urologická klinika LF MU a FN Brno

e mail: svohanka@fnbrno.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se