Odešel prof. MU Dr. Robert Kuba, Ph.D.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(6): 775
Kategorie: Personalia

Profesor Robert Kuba se narodil v Brně dne 5. října 1969. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1988– 1994 na Lékařské fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Již v průběhu vysokoškolských studií navštěvoval I. neurologickou kliniku LF MU ve FN u svaté Anny a sem také po promoci nastoupil jako sekundární lékař. V letech 1997 a 2000 složil atestační zkoušky I. a II. stupně v oboru neurologie a v roce 1999 získal funkční odbornost v klinické elektroencefalografii. V roce 2003 obhájil doktorskou dizertační práci na téma Iktální a postiktální symptomy u pacientů s epilepsií temporálního laloku. Habilitoval se na LF MU v roce 2007 s prací na téma Stimulace bloudivého nervu v epileptologii. V roce 2012, ve svých 43 letech byl jmenován profesorem v oboru neurologie na své alma mater.

V letech 2000– 2010 působil Robert Kuba na klinice ve funkci primáře, kdy zásadním způsobem přispíval k udržení vysokého standardu diagnostické a léčebně-preventivní péče. Vedle dokonalého zvládnutí neurologie se profesor Kuba s plným nasazením stále více věnoval epileptologii, a to jak po stránce klinické, tak i vědecko-výzkumné, pedagogické a organizační. Velice záhy po svém nástupu na kliniku se zapojil do budování Centra pro epilepsie Brno. V letech 1998 a 2001 absolvoval odborné stáže na předních epileptologických pracovištích –  Mara Klinik, Bethel (SRN) a neurologická klinika v Zurichu. Od roku 2011 byl vedoucím lékařem EEG laboratoře a od začátku roku 2013 vedl Epileptologické oddělení I. neurologické kliniky. Od roku 2010 pracoval paralelně na částečný úvazek také na Klinice dětské neurologie ve FN Brno, kde vytvářel důležitý přemosťující článek mezi dospělou a dětskou částí brněnského epileptochirurgického programu. Od začátku roku 2013 byl zástupcem přednosty I. neurologické kliniky LF MU pro školství. Zastupoval Českou republiku v Evropské federaci neurologických společností (EFNS). A konečně v neposlední řadě byl též prezidentem velmi úspěšného 26. českého a slovenského epileptologického sjezdu v Mikulově 2013.


Profesor Kuba je autorem téměř 70 recenzovaných a vysoce ceněných odborných prací uvedených v mezinárodní databázi PubMed, z nichž u poloviny je prvním či korespondenčním autorem. Byl autorem řady kapitol v odborných monografiích i učebních skriptech. Citovanost jeho prací dle Web of Science je v tomto okamžiku 521 a Hirschův index je 14. Od roku 2002 obdržel řadu významných ocenění –  Cenu České neurologické společnosti ČLS JEP za nejlepší originální práci za rok 2001, Cenu Jana Marka Marci České ligy proti epilepsii za nejlepší originální práci v epileptologii v roce 2003, 2006 a 2012, Cenu Arnolda Picka za nejlepší prakticky orientovanou práci v letech 2009 a 2012, a Cenu děkana LF MU za nejvýznamnější příspěvek klinické medicíně v roce 2010. Od roku 2012 byl také významným členem (Principal Investigator) Výzkumné skupiny pro behaviorální a sociální neurovědy Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Tolik faktografická data.

Robert byl z rodu hrdých bojovníků. Spravedlivý, čestný, spolehlivý a nesmlouvavý. Byl nesmírně pracovitý, náročný na sebe i na ostatní, přitom však vždy přátelský a lidský ke svým kolegům i pacientům. Ačkoli byl svým založením spíše introvert, dokázal si získat respekt a hluboké přátelství mnoha kolegů nejen ze svého nejbližšího okolí, ale i z geograficky vzdálenějších oblastí celé České republiky, Slovenska i Evropy. Byl pozorným, zkušeným a uznávaným klinikem, vynikajícím přednášejícím a oblíbeným učitelem, a ačkoli se sám vždy skromně odmítal považovat za výzkumníka, byl jedním z nejlepších klinických vědců, které Česká republika dala světu. Robert byl výjimečným člověkem, jehož životní pouť náhle a nespravedlivě brzy skončila dne 6. října 2014. Jeho předčasným odchodem zůstane navždy v našem světě jizva. Slovy nelze vyjádřit smutek, ale ani vděčnost za vše, co vykonal pro své nejbližší, pro své pacienty i pro naši kliniku.

Roberte, děkujeme, bylo nám ctí být vedle Tebe.

Bene ambula...

Jménem I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Milan Brázdil


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se