Komentář k článku autorů Rusina et al.
Diferenciální diagnostika tauopatií – klinický pohled – komentář


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 535
Kategorie: Komentář

Mezi tauopatie patří neurodegenerativní onemocnění charakterizované neuronálními respektive gliálními inkluzemi tau proteinu [1]. Klinicky se tato onemocnění mohou projevit rozsáhlou škálou fenotypů, od příznaků poruch extrapyramidového systému a kognitivně/ behaviorálních poruch po nespecifické poruchy paměti ve vyšším věku.

Různé neurodegenerativní onemocnění mohou postihovat stejné anatomické oblasti, což vede k tomu, že klinické symp­tomy jsou ovlivněny tím, který systém je postižený, a ne molekulárně‑patologickou podstatou neurodegenerativního procesu [2].

Hlavní terapeutický problém u tauopatií je to, že nejsou k dispozici léčebné postupy modifikující průběh onemocnění. Výzkum se v současnosti zaměřuje především na snahu o zamezení transmise patologických tau proteinů v CNS. Významným omezením v klinickém zkoušení nových látek v budoucnu může být i to, že často není možné detekovat tauopatie ante mortem.

Hlavní přínos práce autorů Rusiny, Matěje, Růžičky a Rotha [3] spočívá podle mého názoru především v přehledném uspořádání klinicky heterogenních jednotek a především v návrhu algoritmu diagnostického postupu u tauopatií (především v přehledně členěném schématu 1 ve výše citované práci), který je snadno využitelný v klinické praxi. Autoři článku využili svých zkušeností s klinickou neurologií, zobrazovacími metodami a neuropatologií k vytvoření monografického díla s velkou didaktickou hodnotou. Součástí práce je také dia­gnostické doporučení zaměřené na jednotlivé symptomy a jejich význam v diferenciaci mezi jednotlivými onemocněními. Zároveň článek poukazuje na problémy s překryvem neurodegenerací a tím i na určité limity navržených diferenciálně diagnostických postupů.

Věřím, že publikovaná práce díky zpřesnění diagnostiky tauopatií přispěje také ke zlepšení kvality života pa­cientů tím, že dostanou možnost vstupovat ve větším množství do příštích klinických studií.

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

I. neurologická klinika

LF MU a FN u sv. Anny v Brně

e-mail: marek.balaz@fnusa.cz


Zdroje

1. Irwin D. Tauopathies as clinicopathological entities. Parkinsonism Relat Disord 2015; pii: S1353- 8020(15)00395- 8. doi: 10.1016/ j.parkreldis.2015.09.020.

2. Kovacs GG. Neuropathology of tauopathies: principles and practice. Neuropathol Appl Neurobio­l 2015; 41: 3– 23. doi: 10.1111/ nan.12208.

3. Rusina R, Matěj R, Růžička E, Roth J. Diferenciální dia­gnostika tauopatií –  klinický pohled. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 11(5): 526–534.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se